ระบบเครือข่ายคอมพืิวเตอร์ ชั้น ม.1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน?
  HUB
  Connecter
  Router
  Conectrator
2. หัวเชื่อมต่อที่ใช้งานบนเครือข่ายแลนสำหรับสายยูทีพีคือชนิดใด?
  IEEE 802
  RJ-11
  RJ-45
  RG-58
3. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) มีกี่ประเภท?
  2 ประเภท
  3 ประเภท
  4 ประเภท
  5 ประเภท
4. เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network)ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่ข้อใด?
  www.yahoo.com
  www.facebook.com
  www.hunsa.com
  www.sannook.com
5. ระบบเครือข่ายคอมพืิวเตอร์ ชั้น ม.1
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
6. ข้อใดคือ Workstation?
  อุปกรณ์หรือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้งานในระบบ
  ระบบการสื่อสารภายในของ Network
  ตัวที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบ
7. ระบบเครือข่ายต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อพ่วงกัน ตั้งแต่กี่เครื่องขึ้นไป?
  2 เครื่อง
  3 เครื่อง
  4 เครื่อง
  5 เครื่อง
8. ข้อใดไม่ใช่บริการบนอินเทอร์เน็ต?
  E-Mail
  Search Engine
  E-Commerce
  TCP/IP
9. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุด?
  เครือข่าย MAN
  เครือข่าย WAN
  เครือข่าย LAN
  ทุกๆ เครือข่ายส่งข้อมูลได้ไกลเหมือนกัน
10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน?
  โทรทัศน์
  โทรศัพท์
  วิทยุสื่อสาร
  วิทยุ FM
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile