รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก Social ต่าง ๆ

,รวมแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยจาก คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ใครเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ฯตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  ก.ศ.จ.
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ศ.จ.
  สพฐ.
2. "Child-Centered" เริ่มขึ้นจากครูตามข้อใด ?
  ครู 1.0
  ครู 2.0
  ครู 3.0
  ครู 4.0
3. จงหาคำไม่เข้าพวก
  น้ำหวาน
  น้ำเชื่อม
  น้ำอัดลม
  น้ำใบบัวบก
4. ระเบียบงานสารบรรณ ชั้นลับยกเลิกใช้
  ปกปิด
  ลับ
  ลับมาก
  ลับที่สุด
5. คนที่ละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องเล็กแต่ไม่ระมัดระวังในเรื่องใหญ่ตรงกับข้อใด
  โลภมากลาภหาย.
  ถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเล็น.
  เสียน้อยเสียยาก เสียมาก เสียง่าย .
  เห็นช้างเท่าหมู
6. เกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดไม่ถูกต้อง (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  ระดับก่อนประถมศึกษา
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการ ก.ค.ศ. ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ?
  เลขาธิการ ก.พ.
  เลขาธิการสภาการศึกษา
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
8. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร (FB : ไม่ไกลเกินฝัน มุ่งมั่นครูผู้ช่วยกับ ผอ.ดนัยนันท์)
  การระลึกได้
  การทดสอบ
  การสอน
  การเรียนรู้
9. ข้อใดเขียนผิด
  บันทึก.
  บันเทิง.
  บันดาร.
  บันได
10. อาเซียน+3 หมายถึงข้อใด
  เกาหลีใต้- จีน- อินเดีย
  จีน- ญี่ปุ่น- นิวซีแลนด์
  เกาหลีเหนือ-จีน-ญี่ปุ่น
  จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile