วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่14

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ฮอร์โมนใดในเพศหญิงที่มีหน้าที่ควบคุมมดลูก ช่องคลอด และการมีประจำเดือน
  ออกซิโทชิน
  เอสโตรเจน
  โพรเจสเทอโรน
  เทสโทสเตอโรน
2. ความสำคัญของระบบกล้ามเนื้อคือข้อใด
  ยึดโครงกระดูก
  การเคลื่อนไหว
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  เป็นส่วนประกอบของอวัยวะ
3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อทำหน้าที่บุผิว และห่อหุ้มอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย
  โลหิตทำหน้าที่ลำเลียงก๊าซ สารอาหาร ของเสีย และต่อต้านเชื้อโรค
  กล้ามเนื้อลาย มีรูปร่างคล้ายกระสวย แหลมบริเวณหัวและท้าย ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหว
  กล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อยึดติดกับกระดูก ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหว
4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของกระดูก
  เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อต่างๆ
  ช่วยรองรับอวัยวะต่างๆ ให้ทรงตัวอยู่ได้
  เป็นที่เก็บธาตุแคลเซียมในร่างกาย
  ควบคุมขอองเหลวในร่างกายให้มีภาวะสมดุล
5. ข้อใดเป็นสาเหตุทำให้มีกลิ่นตัว
  ความอับชื้น
  คราบเหงื่อไคลมีปฏิกิริยาทางเคมี
  คราบเหงื่อไคลมีปฏิกิริยาร่วมกับเชื้อแบคทีเรีย
  ปฏิกิริยาของคราบเหงื่อไคลกับต่อมเหงื่อที่อับชื้น
6. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีผลต่อหัวใจอย่างไร
  ป้องกันลิ้นหัวใจรั่ว
  กล้ามเนื้อหัวใจมีขนาดเล็กลง
  ทำให้มีแรงสูบฉีดเลือดมากขึ้น
  อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น
7. สมองและไขสันหลัง เป็นส่วนที่อยู่ในระบบประสาทส่วนใด
  ระบบประสาทส่วนหน้า
  ระบบประสาทส่วนกลาง
  ระบบประสาทส่วนปลาย
  ระบบประสาทอัตโนมัติ
8. ตับมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหารอย่างไร
  สร้างน้ำดี
  ดูดซึมสารอาหารไขมัน
  สร้างน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารจำพวกแป้ง
  สร้างฮอร์โมนกระตุ้นการทำงาน
9. ข้อใดเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ
  ระบบประสาทส่วนปลาย
  การทำงานของเซรีเบลลัม
  ระบบประสาทส่วนกลาง
  การทำงานของเมดัลลาออบลองกาตา
10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผิวหนัง
  รักษาอุณหภูมิของร่างกาย
  ขับของเสียออกจากร่างกายทางเหงื่อ
  รับความรู้สึกจากสิ่งเร้าไปยังเส้นประสาทใต้ผิวหนัง
  เป็นส่วนที่ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile