วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่14
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ส่วนที่ทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวคือข้อใด
  ไขกระดูก
  โพรงกระดูก
  หลอดเลือด
  โพรงกะโหลกศีรษะ
2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน
  เบาหวาน
  เส้นเลือดตีบ
  ความดันโลหิตสูง
  กล้ามเนื้อหัวใจตาย
3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของกระดูก
  เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อต่างๆ
  ช่วยรองรับอวัยวะต่างๆ ให้ทรงตัวอยู่ได้
  เป็นที่เก็บธาตุแคลเซียมในร่างกาย
  ควบคุมขอองเหลวในร่างกายให้มีภาวะสมดุล
4. ตับมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหารอย่างไร
  สร้างน้ำดี
  ดูดซึมสารอาหารไขมัน
  สร้างน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารจำพวกแป้ง
  สร้างฮอร์โมนกระตุ้นการทำงาน
5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผิวหนัง
  รักษาอุณหภูมิของร่างกาย
  ขับของเสียออกจากร่างกายทางเหงื่อ
  รับความรู้สึกจากสิ่งเร้าไปยังเส้นประสาทใต้ผิวหนัง
  เป็นส่วนที่ทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นตามการเคลื่อนไหวของร่างกาย
6. ข้อใดเป็นสาเหตุทำให้มีกลิ่นตัว
  ความอับชื้น
  คราบเหงื่อไคลมีปฏิกิริยาทางเคมี
  คราบเหงื่อไคลมีปฏิกิริยาร่วมกับเชื้อแบคทีเรีย
  ปฏิกิริยาของคราบเหงื่อไคลกับต่อมเหงื่อที่อับชื้น
7. ความสำคัญของระบบกล้ามเนื้อคือข้อใด
  ยึดโครงกระดูก
  การเคลื่อนไหว
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  เป็นส่วนประกอบของอวัยวะ
8. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของระบบโครงกระดูก
  ช่วยในการค้ำจุนโครงร่างของร่างกาย
  เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อ
  สร้างความสมดุลของร่างกาย
  ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย
9. ข้อใดเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ
  ระบบประสาทส่วนปลาย
  การทำงานของเซรีเบลลัม
  ระบบประสาทส่วนกลาง
  การทำงานของเมดัลลาออบลองกาตา
10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นกระดูกแกนทั้งหมด
  กะโหลกศีรษะ กระดูกแขน
  กระดูกแขน กระดูกสันหลัง
  กระดูกสันหลัง กระดูกก้นกบ
  กระดูกก้นกบ ไหปลาร้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile