แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง
  การปาลูกฟุตบอลลงไปในสนาม
  การโยนลูกทุเรียนขึ้นรถบรรทุก
  การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย
  การเคลื่อนที่ของรถยนต์ที่วิ่งบนทางตรง
2. การเคลื่อนที่แนวตรงมีลักษณะอย่างไร
  เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางเดียวไม่มีการย้อนกลับ
  เป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในเส้นทางเดิมหลายครั้ง
  เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนแปลง
  ถูกทุกข้อ
3. การเคลื่อนที่ในข้อใดที่เป็นการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาผ่านแนวสมดุลของระบบ
  การเคลื่อนที่ของลูกตะกร้อในสนาม
  การแกว่งวัตถุเป็นวงกลมแนวราบ
  การวิ่งรอบสนาม
  การแกว่งของชิงช้า
4. การยิงวัตถุไปในอากาศในแนวที่เอียงไปจากแนวดิ่งจะทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างไร
  การเคลื่อนที่เป็นแนวตรง
  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
  การเคลื่อนที่แนวโค้งแบบกลับไปกลับมา
5. การเคลื่อนที่ในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  การโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วง
  การวิ่งทางตรงเป็นระยะทาง 100 เมตร
  การหล่นของผลไม้สุกจากต้น
  การปล่อยก้อนหินให้หลุดจากมือลงสู่พื้น
6. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์คือข้อใด
  แรงต้านของอากาศ
  แรงโน้มถ่วงของโลก
  มวลของวัตถุ
  ตำแหน่งของวัตถุ
7. การขว้างลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
  การเคลื่อนที่ในแนวตรง
  การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
8. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เกิดขึ้นได้อย่างไร
  ความเร็วในแนวระดับ = 0ความเร็วในแนวดิ่ง = 0
  ความเร็วในแนวระดับคงที่ความเร็วในแนวดิ่ง = 0
  ความเร็วในแนวระดับเพิ่มขึ้นตลอดเวลาความเร็วในแนวดิ่งคงที่
  ความเร็วในแนวระดับ = 0ความเร็วในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
9. วัตถุในข้อใดไม่ได้เคลื่อนที่ในแนวตรง
  การปล่อยปากกาลงสู่พื้น
  การปล่อยแผ่นกระดาษลงสู่พื้น
  การโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่ง
  การวิ่งแข่ง 100 เมตร
10. ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
  การหมุนของพัดลม
  การเหวี่ยงลูกบอลลงในสนาม
  การเคลื่อนที่ของกระสุนปืน
  การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile