แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การแกว่งของชิงช้ามีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร
  การเคลื่อนที่ในแนวตรง
  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
  การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาผ่านแนวสมดุล
2. มดดำเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทางรถวิ่งตรงไปทางทิศเหนือ 6 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางทิศ ตะวันออก 8 กม. ก็ถึงหน้าโรงเรียนพอดี จงหาระยะทางและการกระจัดของการเดินทางในครั้งนี้
  "ระยะทาง = 2¶(R+h) กม., การกระจัด = 0 กม."
  ระยะทางและการกระจัด = 2¶(R+h) กม.
  ระยะทางและการกระจัด = 0 กม.
  ไม่มีข้อใดถูก
3. ข้อใดจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์
  วัตถุก้อนนี้มีมวล 10 กรัม
  วันนี้มีอุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส
  กระดาษสีแดงมีความกว้าง 20 ซม.ยาว 30 ซม.
  รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว40 กม./ชม.
4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระยะทาง 1. การกระจัดของ A เท่ากับ 4.5 เมตร 2. การกระจัดของ B เท่ากับ 2 เมตร 3. ระยะทางและการกระจัดของ A มีค่าเท่ากัน 4. ระยะทางและการกระจัดของ B มีค่าไม่เท่ากัน 5. ระยะทางของ A มากกว่าระยะทางของ B
  ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
  ข้อ 3 และ ข้อ 5 เท่านั้น
  ข้อ 1 3 และ 5 เท่านั้น
  ไม่มีข้อถูก
5. การเคลื่อนที่ในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  การโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วง
  การวิ่งทางตรงเป็นระยะทาง 100 เมตร
  การหล่นของผลไม้สุกจากต้น
  การปล่อยก้อนหินให้หลุดจากมือลงสู่พื้น
6. การเคลื่อนที่แนวตรงมีลักษณะอย่างไร
  เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางเดียวไม่มีการย้อนกลับ
  เป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในเส้นทางเดิมหลายครั้ง
  เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนแปลง
  ถูกทุกข้อ
7. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์คือข้อใด
  แรงต้านของอากาศ
  แรงโน้มถ่วงของโลก
  มวลของวัตถุ
  ตำแหน่งของวัตถุ
8. วัตถุในข้อใดไม่ได้เคลื่อนที่ในแนวตรง
  การปล่อยปากกาลงสู่พื้น
  การปล่อยแผ่นกระดาษลงสู่พื้น
  การโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่ง
  การวิ่งแข่ง 100 เมตร
9. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละครั้งข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 1. ระยะทางน้อยกว่าการกระจัด 2. ระยะทางมากกว่าการกระจัด 3. ระยะทางเท่ากับการกระจัด
  ข้อ 1 เท่านั้น
  ข้อ 1 และ 2
  ข้อ 1 และ 3
  ข้อ 2 และ 3
10. การเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์เป็นการเคลื่อนที่แบบใด
  การเคลื่อนที่ในแนวตรง
  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
  การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile