แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวผิด
  สารละลายน้ำตาลที่มีตัวละลายน้อยจะหวานน้อย
  สารละลายเกลือที่มีตัวละลายน้อยจะเค็มน้อย
  สารละลายน้ำตาลที่มีตัวละลายน้อยจะหวานมาก
  สารละลายเกลือที่มีตัวทำละลายมากจะเค็มน้อย
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กรด
  น้ำมะขาม
  น้ำมะนาว
  น้ำสบู่
  น้ำอัดลม
3. สารชนิดใดที่มีความสามารถในการละลายได้น้อยที่สุด
  สาร A
  สาร B
  สาร C
  สาร D
4. จากข้อมูลในตารางข้อใดข้อใดไม่เป็นตัวละลาย
  น้ำตาลทรายเป็นตัวละลายในน้ำอัดลม
  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวละลายในน้ำอัดลม
  ทองแดงเป็นตัวละลายในนาก
  ทองคำเป็นตัวละลายในนาก
5. คำชี้แจง ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบการตอบคำถามข้อ 3-6? ? ?สาร A หนัก 15 g ละลายในน้ำปริมาตร 400 cm3? ? ?สาร B หนัก 10 g ละลายในน้ำปริมาตร 250 cm3? ? ?สาร C หนัก 25 g ละลายในน้ำปริมาตร 100 cm3? ? ?สาร D หนัก 10 g ละลายในน้ำปริมาตร 50 cm3สารใดมีความเข้มข้นมากที่สุด
  สาร A
  สาร B
  สาร C
  สาร D
6. ถ้านักเรียนไม่มีกระดาษลิตมัส นักเรียนสามรถทำกระดาษขึ้นเองโดยใช้สีอะไร
  สีผสมอาหาร
  สีย้อมผ้า
  สีจากดอกไม้
  สีทาบ้าน
7. ระดับความเป็นกรดเพิ่มขึ้นค่า pH จะเป็นอย่างไร
  ค่า pH เพิ่มขึ้น
  ค่า pH เท่ากับ 7
  ค่า pH คงที่
  ค่า pH ลดลง
8. ถ้าต้องการทดสอบความเป็นกรดของสารควรใช้ดอกไม้ชนิดใด
  กุหลาบ
  ชบา
  เฟื่องฟ้า
  อัญชัน
9. สารละลายในร่างกายมนุษย์ต่อไปนี้มีสมบัติเป็นกรด
  น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
  น้ำดี
  เลือด
  ปัสสาวะ
10. ข้อใดไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสารละลายกรดและเบสได้
  ชิมรส
  ใช้กระดาษลิตมัส
  การกัดกร่อน
  การละลายน้ำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile