การย่อยอาหาร

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สารอาหารในข้อใดที่ร่างกายไม่มีเอนไซม์ย่อย
  แลกโตส
  ซูโคส
  ฟรุกโตส
  cellulose
2. ในกระเพาะอาหารจะมีเซลล์ที่สำคัญ ?เซลล์ที่ว่านี้มีอะเซลล์อะไรบ้างก.เซลล์สร้างเมือกข.เซลล์สร้างกรดไฮโดรคลอลิกค.เซลล์สร้างเพปซิโนเจน
  ก.
  ก. ข.
  ก. ข.และค.
  ผิดหมดทุกข้อ
3. ตับมีหน้าที่อะไร
  สร้างน้ำดี
  ย่อยไขมัน
  ย่อยโปรตีน
  ย่อยแลกโตส
4. ระบบย่อยอาหารส่วนใดมีหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมสารอาหารมากที่สุด
  ลำไส้ใหญ่
  ส่วนของลำไส้ดูโอดินัม เจจูนัม ไอเดียม
  ปาก
  กระเพาะอาหาร
5. ลำไส้เล็กมีกี่ส่วนแต่ละส่วนชื่อว่าอะไร
  3ส่วน1.ดูโอดีนัม 2.เจจูนัม 3.ไอเดียม
  2ส่วน1.ดูโอดีนัม 2.เจจูนัม
  4ส่วน 1.โมโนแซ็มคาไรด์2.ไดแซ็กคาไรด์3.พอลิแซ็กคาไรด์4.โอลิโกแซ็กคาไรด์
  1ส่วนคือพอลิแซ็กคาไรด์
6. ลำไส้ใหญ่มีกี่ส่วน
  1ส่วน
  2ส่วน
  3ส่วน
  4ส่วน
7. ในกระเพาะอาหารมีเอนไซม์เพปซินที่ทำหน้าที่ย่อยโปรตีนแต่ทำไมเอนไซม์เพปซินจึงไม่ย่อยกระเพราะอาหารจนเป็นแผลก.กระเพราะอาหารมีเซลล์สร้างเมือกที่มีฤทธิ์เป็นเบสจึงทำปฏิกิริยากับเอนไซม์เพปซินที่มีฤทธิ์เป็นกรดจึงทำให้ผิวของกระเพาะอาหารเป็นกลางข.กระเพาะอาหารหนาเกินไปค.เอนไซม์เพปซินไม่ทำอะไรกระเพาะอาหาร
  ก.
  ก. ข.
  ก. ข.และ ค.
  ยังสรุปไม่ได้
8. ในลำไส้เล็กมีส่วนเล็กๆที่คล้ายนิ้วเรียกว่าอะไร
  ไอเลียม
  วิลลัส
  ดูโอดินัม
  ถูกทุกข้อ
9. ในน้ำลายมีน้ำกี่%
  80%
  90%
  99.50%
  98.50%
10. ฟันประกอบไปด้วยกี่ส่วน
  1ส่วน
  2ส่วน
  3ส่วน
  4ส่วน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile