แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1

,แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Tuesday
  วัันศุกร์
  วันพุธ
  วันอังคาร

2. สีชมพู
  red
  pink
  blue

3. B : ?????? an egg.
  Is that
  That it
  That is

4. Friday
  วันจันทร์
  วันศุกร์
  วันอังคาร

5. สีเขียว
  green
  purple
  blue

6. Monday
  วันจันทร์
  วันอาทิตย์
  วันอังคาร

7. วันอาทิตย์
  Sunday
  Monday
  Friday

8. วันพฤหัสบดี
  Tuesday
  Thursday
  Saturday

9. A : ?????.. a dog.
  This is
  Is this
  It this

10. วันพุธ
  Monday
  Tuesday
  Wednesday

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile