แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่มีคำพ้องความหมาย
  ไอยรา ราชสีห์ กุญชร
  ลำธาร ชลาสินธุ์ มัจฉา
  เทเวศร์ อัจฉรา สุรารักษ์
  สิงขร เวหาสน์ วนาดร
2. ข้อใดใช้โครงสร้างของการแสดงเหตุผลต่างจากข้ออื่น
  ต้นไม้บริเวณนี้เขียวขจี เพราะดินอุดมสมบูรณ์
  อากาศร้อนอบอ้าวมาก แสดงว่าฝนอาจจะตกในไม่ช้านี้
  อุบัติเหตุย่อมลดลง หากผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ขับเร็ว
  พวกเราชอบไปเที่ยวสุโขทัยและอยุธยา เนื่องจากมีโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่ง
3. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริ หาวิธีการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบท เสมอมา
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดการเรียนรู้สรรพวิชา แม้จะไม่ทรงถนัดชัดเจนในบางเรื่อง แต่ทรงใฝ่หาความรู้อยู่เป็นนิตย์
  สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพรปีใหม่แก่ประชาชนในคืนวันที่ 31 ธันวาคม
  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้
4. ข้อใดเป็นประโยคแสดงเหตุผลที่มีทั้งข้อสนับสนุนและข้อสรุป
  ตอนนี้เขารักษาการแทนปลัดกระทรวง ยังลาพักร้อนไม่ได้
  วันนี้มีคนสนใจเข้าฟังการโต้วาทีนานาชาติมากเป็นประวัติการณ์
  คนที่มีอุดมการณ์มักคิดทำอะไรเป็นขั้นตอนอยู่เป็นนิจ
  ถ้าพิจารณาตามรูปการที่เกิดขึ้น เรื่องนี้ยังซับซ้อน
5. ?การดำรงชีวิตอยู่ของคนเราไม่ควรที่จะหวังพึ่งเสียงโชคชะตา มนุษย์สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอขอเพียงแต่ให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง เป็นตัวของตัวเองและไม่ยอมแพ้เสียแต่ต้นมือ?ข้อความข้างต้นเป็นสารประเภทใด
  สารแสดงข้อเท็จจริง
  สารแสดงทรรศนะ
  สารแสดงความรู้สึก
  สารแสดงการจูงใจ
6. ข้อใดเป็นสารแสดงข้อเท็จจริง
  การอยู่ร่วมกันมากคนในครอบครัวใหญ่มีทั้งผลดีและผลเสียโดยเฉพาะกับเด็ก
  เด็กเล็ก ๆ ไม่คลาดสายตาผู้ใหญ่น่าจะช่วยให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าตนมีงานทำ มีหน้าที่
  ผู้ใหญ่มักเป็นตัวการทำให้บ้านอบอุ่นจนร้อน เด็กไม่ใช่ตัวการแต่เป็นโดยทางอ้อม
  เด็กอาจเป็นต้นเหตุให้ผู้ใหญ่ผิดใจกันและในทางกลับกันก็อาจเป็นกาวใจให้ผู้ใหญ่คืนดีกัน
7. ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงทรรศนะตามข้อใด (1) ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีหน้าตาเคร่งเครียด เป็นทุกข์และมีอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหร้าย (2) ดังจะเห็นได้จากข่าวอาชญากรรม ในโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ (3) สาเหตุมิใช่เนื่องมาจากการตกงานและไม่มีเงินซื้อของ เท่านั้น (4) ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเงิน ขาดมือที่จะซื้อความสุข ความสะดวก และการใช้ชีวิตที่ ฟุ่มเฟือยหรูหราเช่นก่อนมากกว่า
  (1) ที่มา (2) ที่มา (3) ข้อสนับสนุน (4) ข้อสรุป
  (1) ข้อสนับสนุน (2) ข้อสนับสนุน (3) และ (4) ข้อสรุป
  (1) ข้อสรุป (2) ข้อสนับสนุน (3) ที่มา (4) ข้อสรุป
  (1) ที่มา (2) ข้อสนับสนุน (3) และ (4) ข้อสรุป
8. ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใด ?คุณเกษมเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถ และช่วยสร้างความเจริญแก่หน่วยงานนี้มาไม่น้อย จนเป็นที่รักใคร่ของ พวกเราทุกคน เราเสียดายที่คุณเกษมจะไม่ได้ร่วมงานกับเราอีก แต่ก็ยินดีที่ท่านได้เลื่อนตำแหน่ง มีความก้าวหน้าในอาชีพเชื่อว่าคุณเกษมจะสร้างความเจริญให้แก่หน่วยงานแห่งใหม่ ในโอกาสนี้ขอมอบของที่ระลึกแก่ท่านเพื่อแสดงน้ำใจของพวกเราทุกคน?
  ระดับกันเอง
  ระดับทางการ
  ระดับกึ่งทางการ
  ระดับไม่เป็นทางการ
9. การแสดงทรรศนะในข้อใดไม่สมเหตุสมผล
  ภาษาไทยเป็นภาษาที่ดีเพราะมีตัวอักษรและตัวเลขเป็นของตนเอง
  ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีเพราะดอกไม้ชนิดนี้มีประโยชน์มากมาย
  พืชผลของชาวไร่บริเวณนี้เสียหายเนื่องจากกลุ่มควันที่พวยพุ่งออกจากปล่องโรงงาน
  ปัจจุบันช้างไม่ได้ลากซุงเช่นในอดีตเนื่องจากมีเครื่องทุ่นแรงเข้ามาแทนที่
10. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
  คนแก่ที่มีเงินไม่เคยขาดคนดูแล
  หลานสาววิ่งปร๋อไปหาคุณยายทันที
  สุดาไปซื้อของที่ตลาดกับคุณยายเสมอ
  แมวขโมยกระโจนขึ้นหลังคาอย่างรวดเร็ว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile