แนวสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่มีคำพ้องความหมาย
  ไอยรา ราชสีห์ กุญชร
  ลำธาร ชลาสินธุ์ มัจฉา
  เทเวศร์ อัจฉรา สุรารักษ์
  สิงขร เวหาสน์ วนาดร
2. ข้อใดใช้โครงสร้างของการแสดงเหตุผลต่างจากข้ออื่น
  ต้นไม้บริเวณนี้เขียวขจี เพราะดินอุดมสมบูรณ์
  อากาศร้อนอบอ้าวมาก แสดงว่าฝนอาจจะตกในไม่ช้านี้
  อุบัติเหตุย่อมลดลง หากผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ขับเร็ว
  พวกเราชอบไปเที่ยวสุโขทัยและอยุธยา เนื่องจากมีโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่ง
3. ข้อใดเป็นอนุมานแบบอุปนัย
  "กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ถ้าใครฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท"
  สาหร่ายเป็นอาหารทะเลที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สัตว์ทะเลอื่นๆ ก็น่าจะมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
  มลพิษทางน้ำมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและผู้คน ผู้อยู่ริมน้ำจึงต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา
  ปรากฏการณ์เอลนิโน่มีผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ปีหน้าประชากรโลกจึงต้องประสบภาวะขาดแคลนอาหารแน่นอน
4. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
  คนแก่ที่มีเงินไม่เคยขาดคนดูแล
  หลานสาววิ่งปร๋อไปหาคุณยายทันที
  สุดาไปซื้อของที่ตลาดกับคุณยายเสมอ
  แมวขโมยกระโจนขึ้นหลังคาอย่างรวดเร็ว
5. ข้อใดไม่ใช่การคิดเชิงโต้แย้ง
  เรียนอะไรก็ได้ที่ชอบ ตรวจสอบตัวเองให้ดี
  การสอบแข่งขันเป็นสิ่งดี แต่คิดอีกทีเหมือนดาบสองคม
  สายวิทย์อย่าคิดว่าแน่ สายศิลป์ที่รู้จริงน่ะเก่งแท้
  มหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยปิด จบเป็นบัณฑิตไม่ต่างกัน
6. ข้อใดมีโครงสร้างของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง?ปากกาบนโต๊ะคงหายไป?
  ขนมในถุงมีหลายอย่าง
  เสื้อในตู้สวยทุกตัว
  หนังสือในตู้ใครหยิบไป
  ต้นไม้ในกระถางกำลังโตขึ้น
7. ข้อใดเป็นสารแสดงข้อเท็จจริง
  การอยู่ร่วมกันมากคนในครอบครัวใหญ่มีทั้งผลดีและผลเสียโดยเฉพาะกับเด็ก
  เด็กเล็ก ๆ ไม่คลาดสายตาผู้ใหญ่น่าจะช่วยให้ผู้ใหญ่รู้สึกว่าตนมีงานทำ มีหน้าที่
  ผู้ใหญ่มักเป็นตัวการทำให้บ้านอบอุ่นจนร้อน เด็กไม่ใช่ตัวการแต่เป็นโดยทางอ้อม
  เด็กอาจเป็นต้นเหตุให้ผู้ใหญ่ผิดใจกันและในทางกลับกันก็อาจเป็นกาวใจให้ผู้ใหญ่คืนดีกัน
8. ?การดำรงชีวิตอยู่ของคนเราไม่ควรที่จะหวังพึ่งเสียงโชคชะตา มนุษย์สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอขอเพียงแต่ให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง เป็นตัวของตัวเองและไม่ยอมแพ้เสียแต่ต้นมือ?ข้อความข้างต้นเป็นสารประเภทใด
  สารแสดงข้อเท็จจริง
  สารแสดงทรรศนะ
  สารแสดงความรู้สึก
  สารแสดงการจูงใจ
9. คำในข้อใดทุกคำมีความหมายทั้งความหมายโดยตรงและความหมายเชิงอุปมา
  อินทรี ปล่อยแก่ กันเปื้อน เดินสาย
  ตีนแมว วาดภาพ ตีปีก ซื้อเสียง
  ไข่แดง เสือหิว ม้วนเสื่อ แจกหมอน
  จับกบ ลมเย็น ตรายาง ลบเหลี่ยม
10. ?การดำรงชีวิตอยู่ของคนเราไม่ควรที่จะหวังพึ่งเสียงโชคชะตา มนุษย์สามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอขอเพียงแต่ให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง เป็นตัวของตัวเองและไม่ยอมแพ้เสียแต่ต้นมือ?ข้อความดังกล่าวใช้กลวิธีอย่างไร
  การแสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการเหตุผล
  การแสดงให้เห็นว่าสารมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ
  การแสดงให้เห็นทางเลือกด้านดีและด้านเสีย
  การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile