วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 3204-2106

,เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว,รหัสวิชา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การแชร์ข้อมูลใน Google Drive จะต้องทำอย่างไร
  คลิกแชร์ ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้ คลิกลูกศรลง ถัดจาก "ทุกคนที่มีลิงก์"
  คลิกแชร์ ที่ด้านขวาบน ให้คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้ คลิกลูกศรลง ถัดจาก "ทุกคนที่มีลิงก์"
  คลิกแชร์ ที่ด้านขวาบน ให้คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้ คลิกลูกศรขึ้น ถัดจาก "ทุกคนที่มีลิงก์"
  คลิกแชร์ ที่ด้านซ้ายล่าง ให้คลิกรับลิงก์ที่แชร์ได้ คลิกลูกศรลง ถัดจาก "ทุกคนที่มีลิงก์"
2. Properties Background Image เป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์เรื่องใด
  กาหนดคุณสมบัติของเว็บบราวเซอร์
  ใช้ในการสร้าง Site งาน
  กำหนดรูปแบบของรูปภาพ
  ใส่รูปภาพพื้นหลังให้กับเว็บเพจ
3. Business Documents หมายถึงอะไร
  เอกสารทางธุรกิจ
  ธุรกิจด้านเอกสาร
  หลักฐานการซื้อขาย
  วงการธุรกิจ
4. ข้อใดหมายถึงการเขียนอัลกอริทึม
  การเขียนชุดคำสั่ง
  การทำงานอย่างเป็นระบบ
  การเขียนผังงานตามขั้นตอน
  ถูกทุกข้อ
5. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มีอักษรย่อว่าอะไร
  สนช.
  สนบ.
  สนท.
  สบช.
6. บริการใดของ Google ที่ใช้ฝากข้อมูลและสามารถแชร์ข้อมูลได้
  Google Doc
  Google Map
  Google Site
  Google Drive
7. การลบรูปภาพที่ไม่ต้องการ สามารถปฏิบัติได้ตามข้อใด
  คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Delete
  คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Home
  คลิกเลือกที่ภาพที่กดปุ่ม Enter
  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
8. การสร้างเอกสารเว็บเพจใหม่ ใช้เมนูคำสั่งในข้อใด
  Insert > New
  File > New
  Edit > New
  Site > New
9. ข้อใดให้ความหมายของเว็บโฮสติง (Web Hosting) ได้ถูกต้อง
  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
  ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์
  ผู้ให้บริการรับจดโดเมนเนม
  ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลออนไลน์
10. การแทรกรูปภาพ สามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนในข้อใด
  Insert > Photo
  Insert > HTML
  Insert > Table
  Insert > Images
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile