คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. cart
  เกวียน
  สี่
  แทนที่
  เกียรติยศ
2. accident
  ความอดทน
  นักดนตรี
  โรงพยาบาล
  อุบัติเหตุ
3. window
  ขอบ,ริม
  เน็คไท
  เรียน
  หน้าต่าง
4. moral
  คุณธรรม
  ลิ้น
  บทกวี
  เคมี
5. almost
  เกือบ
  สุนัขจิ้งจอก
  นักการเมือง
  โกรธ
6. peaceful
  เงียบสงบ
  วัวตัวเมีย
  โบสถ์
  จมน้ำตาย
7. infectious
  ความกล้าหาญ
  ติดเชื้อ
  ความสะดวกสบาย
  ปี
8. charm
  ไกล
  น่ากลัว,แย่มาก
  รัฐสภา
  เสน่ห์
9. convenient
  การรวมกัน
  แบบ
  ยาง
  สะดวก
10. fox
  เกือบ
  นักการเมือง
  ระเบิด
  สุนัขจิ้งจอก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713