คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. surface
  ความจำ
  ทีเดียว
  พื้นผิว
  สั้น
2. deceit
  ความอบอุ่น
  นักท่องเที่ยว
  โรงภาพยนตร์
  อุบายหลอกลวง
3. treatment
  การรักษา
  สั่ง
  โบสถ์
  การศึกษา
4. ordinary
  การให้กำลังใจ
  ที่พัน
  เย็น
  สามัญ
5. which
  ความสำเร็จ
  ซึ่ง
  ข้อผิดพลาด
  นิ้ว
6. messenger
  ขึ้น
  ทั้งสอง
  ผู้ส่งสาร
  สงบ
7. steep
  แกะ
  นักวิทยาศาสตร์
  รัก
  สูงชัน
8. waiter
  การเดินทาง(ทางเรือหรือทางอากาศ)
  ดาบ
  บริกร
  สภา
9. chicken
  ไก่
  เส้นทาง
  นั่ง
  ขนสัตว์
10. picture
  ความร้อน
  ฉลาด
  ภาพ
  ลาก่อน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713