คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. great
  โง่
  เดียว
  ยิ่งใหญ่
  ส่วนตัว
2. taxi
  จับ
  ตกลง
  รถแท็กซี่
  สั่ง
3. value
  ค่า
  ไอน้ำ
  นิสัย
  คำตอบ
4. prayer
  การสวดมนต์,การอธิษฐาน
  สาขา
  ปฏิเสธ
  การอนุมัติ
5. front
  คำมั่นสัญญา
  ด้านหน้า
  เข้าใจ
  บรรยาย
6. politician
  กระแส
  ชัดเจน
  นักการเมือง
  เล็กน้อย,ไม่มาก
7. goat
  ความพยายาม,การฝ่าฟัน, การดิ้นรน
  เจ็ด
  แพะ
  ลมหายใจ
8. bowl
  ความเพลิดเพลิน
  ชาม
  ขนมปิ้ง,ขนมอบ
  นั่ง
9. hurt
  ความกังวล
  เจ็บ
  เก็บ
  ที่อยู่ใกล้
10. cat
  คุ้มค่า
  ดวงอาทิตย์
  แมว
  ศักดิ์สิทธิ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile