คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. succeed
  กิโล
  ต่อไป
  ประสบความสำเร็จ
  ลมหายใจ
2. salt
  เกลือ
  สี
  เที่ยวบิน
  เกียรติ
3. popular
  ขนาดใหญ่
  เต็มใจ
  เป็นที่นิยม
  แล่นเรือ
4. knowledge
  ความรู้
  อากาศ
  นักดนตรี
  ความลึก
5. choose
  กลวง
  นักเรียน
  รวดเร็ว
  เลือก
6. rank
  เคาะ
  ดำเนินการ
  ยศ,ตำแหน่ง
  ส้นเท้า
7. sweet
  เข้าใจ
  บอก
  ยาง
  หวาน
8. manner
  กด
  ทุกคน
  ยานอวกาศ
  ลักษณะ
9. factory
  กองทัพอากาศ
  ถนน
  โรงงาน
  วัด,โบสถ์
10. open
  ของพวกเขา
  ไต่
  เปิด
  วันที่
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile