คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ความคิด
  o’clock
  idea
  old
  water
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันอาทิตย์
  artist
  No parking
  punch
  weekday
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อะไร
  area
  chest
  write
  what
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แปรงฟัน
  bridge
  lion
  Ancient City
  toothbrush
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดองกัน
  flood
  father
  relation
  sport
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทางสี่แยก
  niece
  intersection
  piece
  tourist
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การทำลาย, ความเสียหาย
  damage
  soon
  use
  see saw
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นักบิน
  ground
  fake
  pilot
  intelligence
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลิงชิมแพนซี
  Chimpanzee
  take
  sheep
  rainy season
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อย่างดี
  invent
  superstar
  nice
  biography
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile