คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขวด
  bottle
  traffic light
  fire
  piano
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไข่เจียว
  hum
  juice
  omelette
  link
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มีพิษ
  goldfish
  New Year
  poisonous
  bus driver
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หนอนหนังสือ
  bookworm
  transmit
  wet
  philippines
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คำ
  alarm clock
  firstly
  board game
  word
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แอ้ปเปิ้ล
  apple
  where
  take over
  naughty
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การเดินทาง
  name
  journey
  too
  everyone
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสื้อผ้าที่เป็นชุดเดียวกัน
  coin
  today
  goat
  suit
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เงียบ
  downstairs
  umbrella
  silent
  scissors
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คืนนี้
  broom
  toxin
  quick
  tonight
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile