ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ตัวอักษรต่อไปนี้ อ่านว่าอย่างไร

  โจ
  จอ
  จะ
  จา
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มีอยู่ใน คำว่า "ตึก" (น้ำ)  สระ อึ

3. อ่านว่า ด้วยภาษาเขมรว่าอย่างไร

  ขอ
  ขะ
  คอ
  คะ
4. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  ฆะ
  โฆ
  คะ
  คอ
5. อ่านว่า ด้วยภาษาเขมรว่าอย่างไร

  กอ
  กะ
  โก
  กา
6. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  จอ
  จะ
  โจ
  จา
7. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  ฉอ
  ฉะ
  โฉ
  ฉา
8. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  กอ
  โก
  คอ
  คะ
9. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  งอ
  โง
  งะ
  งา
10. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มีอยู่ใน คำว่า "รึด" (รัด)  สระ อึ

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile