แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/5
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกใน ค.ศ. 2008 ของสหรัฐอเมริกา
  ปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
  กู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกิจ
  อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยพยุงสถานะของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
  แจกการ์ดช่วยชาติให้แก่ประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
2. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกมากที่สุด
  ปัญหาความยากจน
  ปัญหาการว่างงาน
  ปัญหาสินค้าราคาแพง
  ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
3. ข้อใดเป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
  ป่าไม้ลดลง
  สัตว์ป่าสูญพันธุ์
  ทรัพยากรแร่ลดลง
  เกิดความแห้งแล้ง
4. องค์การสหประชาชาติใช้นโยบายใดเพื่อลงโทษอิรักที่ทำสงครามบุกคูเวต
  ตั้งกำแพงภาษีสินค้า
  จับตัวผู้นำมาลงโทษ
  คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
  ยกเลิกการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ
5. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในข้อใดเหมาสมที่สุด
  การไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่ต้องการ
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
  การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด
6. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็นข้ออ้างในการทำสงครามรุกรานอิรัก
  อิรักสนับสนุนขบวนการก่อการร้าย
  เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดแก่ประชาคมโลก
  อิรักมีอาวุธร้ายแรงที่มีอานุภาพในการทำลายล้าง
  อิรักเป็นผู้นำเผด็จการที่ใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. การก่อการร้ายของกลุ่มปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลมในประเทศศรีลังกามีสาเหตุมาจากข้อใด
  ความขัดแย้งระหว่างชนชั้น
  ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
  ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติและศาสนา
  ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจ
8. ข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
  การเพิ่มจำนวนของประชากร
  การใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด
  การเพิ่มปริมาณของสัตว์ป่า
  การเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ป่า
9. เหตุการณ์ในข้อใดก่อให้เกิดเป็นสงครามในอัฟกานิสถาน
  การจี้เครื่องบินพุ่งชนตึกเวิลด์เทรดที่นครนิวยอร์ก
  การทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  ความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนา
  การต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
10. เหตุการณ์ในข้อใดเกิดจากลัทธิการก่อการร้าย
  การสังหารหมู่ชาวยิวในเยอรมนี
  เขมรแดงสังหารหมู่ประชาชนชาวเขมร
  การสังหารหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย เทค
  การลอบสังหารมกุฎราชกุมารฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ แห่งออสเตรีย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile