O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นเหตุผลสำคัญที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็นข้ออ้างในการทำสงครามรุกรานอิรัก
  อิรักสนับสนุนขบวนการก่อการร้าย
  เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดแก่ประชาคมโลก
  อิรักมีอาวุธร้ายแรงที่มีอานุภาพในการทำลายล้าง
  อิรักเป็นผู้นำเผด็จการที่ใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. เหตุการณ์ในข้อใดก่อให้เกิดเป็นสงครามในอัฟกานิสถาน
  การจี้เครื่องบินพุ่งชนตึกเวิลด์เทรดที่นครนิวยอร์ก
  การทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  ความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนา
  การต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. การก่อการร้ายของกลุ่มปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลมในประเทศศรีลังกามีสาเหตุมาจากข้อใด
  ความขัดแย้งระหว่างชนชั้น
  ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
  ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติและศาสนา
  ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจ
4. ข้อใดเป็นนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกใน ค.ศ. 2008 ของสหรัฐอเมริกา
  ปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
  กู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกิจ
  อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยพยุงสถานะของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
  แจกการ์ดช่วยชาติให้แก่ประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
5. ข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
  การเพิ่มจำนวนของประชากร
  การใช้ทรัพยากรอย่างจำกัด
  การเพิ่มปริมาณของสัตว์ป่า
  การเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ป่า
6. เหตุการณ์ในข้อใดเกิดจากลัทธิการก่อการร้าย
  การสังหารหมู่ชาวยิวในเยอรมนี
  เขมรแดงสังหารหมู่ประชาชนชาวเขมร
  การสังหารหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย เทค
  การลอบสังหารมกุฎราชกุมารฟรานซ์ เฟอร์ดินานด์ แห่งออสเตรีย
7. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในข้อใดเหมาสมที่สุด
  การไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่ต้องการ
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
  การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด
8. ข้อใดเป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
  ป่าไม้ลดลง
  สัตว์ป่าสูญพันธุ์
  ทรัพยากรแร่ลดลง
  เกิดความแห้งแล้ง
9. องค์การสหประชาติใช้นโยบายใดเพื่อลงโทษอิรักที่ทำสงครามบุกคูเวต
  ตั้งกำแพงภาษีสินค้า
  จับตัวผู้นำมาลงโทษ
  คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
  ยกเลิกการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ
10. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกมากที่สุด
  ปัญหาความยากจน
  ปัญหาการว่างงาน
  ปัญหาสินค้าราคาแพง
  ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713