แนวข้อสอบ ONET การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การใช้กาต้มน้ำร้อนที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดควรทำอย่างไร
  ดึงปลั๊กกาต้มน้ำทุกๆ 12 ชั่วโมง
  ปล่อยกาต้มน้ำทิ้งไว้เฉย
  ไม่ต้องชักปลั๊กกาต้มน้ำ แต่ถ้าน้ำหมดควรเติมให้เต็ม
  ถอดปลั๊กเมื่อกาต้มน้ำร้อนจัดและเสียบปลั๊กอีกครั้งเมื่อน้ำในกาเย็น
2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีบอร์ดแบนด์ไร้สาย
  General Packet Radio Service (GPRS)
  Bluetooth
  Enhanced Data Rates Global Evolution (EDGE)
  3G Technology
3. ผู้ปฏิบัติงานบัดกรี ต้องทำความสะอาดชิ้นงานเพราะสาเหตุใด
  เพื่อให้การบัดกรีได้ง่ายขึ้น
  เพื่อความสวยงามของชิ้นงาน
  เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย
  เพื่อความคงทน แข็งแรงของชิ้นงาน
4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของอาร์เอฟไอดี (RFID )
  ทนทานต่ออุณหภูมิสูง
  ลอกเลียนข้อมูลได้ง่าย
  สามารถอ่านทรานสปอนเดอร์พร้อมกันได้หลายชิ้นและใช้เวลารวดเร็ว
  สามารถใช้ร่วมกันกับบาร์โค้ดได
5. หากต้องการเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งที่พิมพ์ค่าเฉพาะที่เป็นเลขคู่ จะมีการดำเนินการคำสั่ง เงื่อนไขอะไร

  X/2 = 0
  X% 2 = 1
  X/ 2 = 1
  X% 2 = 0
6. หากต้องการเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งที่พิมพ์ค่าเฉพาะที่เป็นเลขคู่ จะมีการดำเนินการคำสั่ง เงื่อนไขอะไร

  X/2 = 0
  X% 2 = 1
  X/ 2 = 1
  X% 2 = 0
7. มีแคคตัส กุหลาบ ควรเลือกประเภทการจัดสวนแบบใด
  สวนบก
  สวนไม้น้ำ
  สวนกึ่งบกกึ่งน้ำ
  สวนแก้วแบบแห้ง
8. ภาชนะบรรจุอาหารข้อใดมีอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด
  ถุงพลาสติกใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำที่กำลังเดือด
  ถ้วยกระเบื้องสำหรับทำไข่ตุ๋น
  จานโฟมใส่ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
  ชามเมลามีนใส่ข้าวต้มเครื่อง
9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการแสดงภาพสามมิติ
  ใช้ภาพเวกเตอร์ในการฉายภาพ
  ใช้การฉายภาพสำหรับตาซ้ายและตาขาวที่มีโทนสีแตกต่างกันบนฉากรับภาพเดียวกัน
  ใช้การวางตัวช่องมองภาพแต่ละภาพที่ฉายซ้อนกันบนฉากรับภาพเดียวกัน
  เป็นเทคนิคในการทำให้ตาซ้ายและตาขาวมองภาพเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกัน
10. กิจกรรมใดทำให้ครอบครัวอบอุ่นอย่างยั่งยืน
  พ่อ – แม่ ลูก ปลูกต้นไม้ร่วมกัน
  พ่อ – แม่ ลูกทำงาน รักษาศีล นั่งสมาชิกร่วมกันทุกวัน
  ลูกเรียนพิเศษทุกวัน เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ให้พ่อ – แม่ ภูมิใจ
  พ่อ – แม่ ทำงานหนักเพื่อรวบรวมเงินพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713