แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/7
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดไม่ใช่ผลของการฝึกสมาธิ
  ตัดกิเลส
  มีความจำดี
  มีอารมณ์เยือกเย็น
  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การทำบุญตักบาตรส่งผลสำคัญที่สุดต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร
  แสดงความเป็นคนใจบุญสุนทาน
  เพิ่มความเป็นมงคลแก่ผู้พบเห็น
  ชำระล้างความตระหนี่ถี่เหนียวในใจตน
  ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่แม่ค้าขายอาหาร
3. ปัจจัยสำคัญในข้อใดที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า
  ขยัน อดทน ไม่ประมาท
  มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์
  เห็นแก่ตน เห็นแก่บุคคล เห็นแก่ชุมชน
  ขาดระเบียบ ขาดระบบ ขาดความอดทน
4. การจัดระเบียบสังคมก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สำคัญด้านใด
  ความสำเร็จ
  ความสามัคคี
  ความศักดิ์สิทธิ์
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. การบริหารจิตแบบอานาปานสติเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าวิธีอื่นเพราะเหตุใด
  ไม่ต้องใช้เวลามาก
  ไม่ต้องมีอาจารย์สอน
  ลอกเลียนแบบกันไม่ได้
  ปฏิบัติได้ทุกเวลาและสถานที่
6. ภายหลังจากการทำสมาธิแล้วต้องมีการแผ่เมตตาเพื่อประโยชน์อะไร
  บรรเทาอาการเมื่อยล้า
  กระตุ้นการสูบฉีดของโลหิต
  ช่วยให้จิตใจเป็นกลางและสงบ
  ส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย
7. ข้อใดจัดเป็นรูปแบบของการคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
  ชีวิตนี้ไม่จีรังยั่งยืน
  ชีวิตเราอยู่ในโลกนี้ไม่นาน
  เกิดมาทั้งทีต้องทำดีฝากไว้
  เกิดมาไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตาย
8. หลักธรรมในข้อใดสนับสนุนการคิดแบบอรรถสัมพันธ์
  ไตรวัฏฏ์
  ไตรสิกขา
  ไตรลักษณ์
  ไตรสรณคมน์
9. ข้อความใดกล่าวถูกต้องในการทอดผ้าป่า
  สามารถทอดผ้าป่าได้ตลอดปี
  จตุปัจจัยมีความสำคัญต่อการทอดผ้าป่า
  การทอดผ้าป่าควรทอดไปพร้อมกับการทอดกฐิน
  การทอดผ้าป่าควรระบุพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้รับ
10. เมื่อนักเรียนถวายสังฆทานพึงปฏิบัติตามข้อใด
  วางไว้เป็นทานสำหรับลูกศิษย์วัด
  ถวายแด่พระสงฆ์ทั่วไปโดยไม่เจาะจง
  ระบุเฉพาะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในวัดดังๆ
  นิมนต์พระที่เป็นญาติสนิทไว้ล่วงหน้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document