แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/7
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ปัจจัยสำคัญในข้อใดที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า
  ขยัน อดทน ไม่ประมาท
  มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์
  เห็นแก่ตน เห็นแก่บุคคล เห็นแก่ชุมชน
  ขาดระเบียบ ขาดระบบ ขาดความอดทน
2. การทำบุญตักบาตรส่งผลสำคัญที่สุดต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร
  แสดงความเป็นคนใจบุญสุนทาน
  เพิ่มความเป็นมงคลแก่ผู้พบเห็น
  ชำระล้างความตระหนี่ถี่เหนียวในใจตน
  ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่แม่ค้าขายอาหาร
3. การบริหารจิตแบบอานาปานสติเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าวิธีอื่นเพราะเหตุใด
  ไม่ต้องใช้เวลามาก
  ไม่ต้องมีอาจารย์สอน
  ลอกเลียนแบบกันไม่ได้
  ปฏิบัติได้ทุกเวลาและสถานที่
4. ข้อใดไม่ใช่ผลของการฝึกสมาธิ
  ตัดกิเลส
  มีความจำดี
  มีอารมณ์เยือกเย็น
  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เมื่อนักเรียนถวายสังฆทานพึงปฏิบัติตามข้อใด
  วางไว้เป็นทานสำหรับลูกศิษย์วัด
  ถวายแด่พระสงฆ์ทั่วไปโดยไม่เจาะจง
  ระบุเฉพาะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในวัดดังๆ
  นิมนต์พระที่เป็นญาติสนิทไว้ล่วงหน้า
6. ข้อใดจัดเป็นรูปแบบของการคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม
  ชีวิตนี้ไม่จีรังยั่งยืน
  ชีวิตเราอยู่ในโลกนี้ไม่นาน
  เกิดมาทั้งทีต้องทำดีฝากไว้
  เกิดมาไม่ถึงร้อยปีก็ต้องตาย
7. ภายหลังจากการทำสมาธิแล้วต้องมีการแผ่เมตตาเพื่อประโยชน์อะไร
  บรรเทาอาการเมื่อยล้า
  กระตุ้นการสูบฉีดของโลหิต
  ช่วยให้จิตใจเป็นกลางและสงบ
  ส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย
8. การจัดระเบียบสังคมก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สำคัญด้านใด
  ความสำเร็จ
  ความสามัคคี
  ความศักดิ์สิทธิ์
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
9. หลักธรรมในข้อใดสนับสนุนการคิดแบบอรรถสัมพันธ์
  ไตรวัฏฏ์
  ไตรสิกขา
  ไตรลักษณ์
  ไตรสรณคมน์
10. ข้อความใดกล่าวถูกต้องในการทอดผ้าป่า
  สามารถทอดผ้าป่าได้ตลอดปี
  จตุปัจจัยมีความสำคัญต่อการทอดผ้าป่า
  การทอดผ้าป่าควรทอดไปพร้อมกับการทอดกฐิน
  การทอดผ้าป่าควรระบุพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้รับ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713