เรื่อง การตวง ป.4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ลุงซื้อดินถมที่สำหรับปลูกบ้าน 150 ......... ควรเติมหน่วยการตวงข้อใดลงช่องว่าง
  ลูกบาศก์เซนติเมตร
  ลิตร
  ลูกบาศก์เมตร
  ถัง
2. น้ำเปล่า 2 ลิตร กับอีก 1,800 มิลลิลิตร เท่ากับกี่ลิตร กี่มิลลิลิตร
  2 ลิตร 18 มิลลิลิตร
  2 ลิตร 180 มิลลิลิตร
  3 ลิตร 80 มิลลิลิตร
  3 ลิตร 800 มิลลิลิตร
3. ถั่วเหลือง 4 ถัง เท่ากับกี่ลิตร
  40 ลิตร
  60 ลิตร
  80 ลิตร
  100 ลิตร
4. ถั่วลิสง 5 ถัง เป็นกี่ลิตร
  50 ลิตร
  100 ลิตร
  150 ลิตร
  200 ลิตร
5. ทินกรเติมน้ำมันเบนซินใส่รถยนต์ 20 ..........ควรเติมหน่วยใดลงในช่องว่าง
  มิลลิลิตร
  ลิตร
  ลูกบาศก์เมตร
  ถัง
6. ข้อใดคือหน่วยของการตวง
  มิลลิลิตร
  เมตร
  เซนติเมตร
  กิโลกรัม
7. ข้าวเปลือก 3 เกวียน เป็นกี่ถัง
  30 ถัง
  300 ถัง
  3,000 ถัง
  30,000 ถัง
8. สีทาไม้ 2 ลิตร เท่ากับกี่มิลลิลิตร
  20 มิลลิลิตร
  100 มิลลิลิตร
  1,000 มิลลิลิตร
  2,000 มิลลิลิตร
9. น้ำส้มครึ่งขวดมีปริมาตร 250 มิลลิลิตร ขวดน้ำส้มใบนี้จุเท่าไร
  250 มิลลิลิตร
  350 มิลลิลิตร
  500 มิลลิลิตร
  700 มิลลิลิตร
10. แม่ซื้อแชมพูสระผมขวดหนึ่งปริมาตร 250 ......... ควรเติมหน่วยการตวงข้อใดลงช่องว่าง
  ลิตร
  มิลลิลิตร
  ลูกบาศก์เมตร
  ถัง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713