เรื่อง การตวง ป.4
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สีทาไม้ 2 ลิตร เท่ากับกี่มิลลิลิตร
  20 มิลลิลิตร
  100 มิลลิลิตร
  1,000 มิลลิลิตร
  2,000 มิลลิลิตร
2. น้ำปลาขวดหนึ่งมี 820 มิลลิลิตร ถ้าซื้อน้ำปลามา 3 ขาด จะได้น้ำปลากี่ลิตร กี่มิลลิลิตร
  1 ลิตร 460 มิลลิลิตร
  1 ลิตร 800 มิลลิลิตร
  2 ลิตร 460 มิลลิลิตร
  2 ลิตร 800 มิลลิลิตร
3. ยาสระผม 1 ลิตร เป็นกี่มิลลิลิตร
  100 มิลลิลิตร
  500 มิลลิลิตร
  1,000 มิลลิลิตร
  5,000 มิลลิลิตร
4. ทินกรเติมน้ำมันเบนซินใส่รถยนต์ 20 ..........ควรเติมหน่วยใดลงในช่องว่าง
  มิลลิลิตร
  ลิตร
  ลูกบาศก์เมตร
  ถัง
5. ถั่วเหลือง 4 ถัง เท่ากับกี่ลิตร
  40 ลิตร
  60 ลิตร
  80 ลิตร
  100 ลิตร
6. น้ำเปล่า 2 ลิตร กับอีก 1,800 มิลลิลิตร เท่ากับกี่ลิตร กี่มิลลิลิตร
  2 ลิตร 18 มิลลิลิตร
  2 ลิตร 180 มิลลิลิตร
  3 ลิตร 80 มิลลิลิตร
  3 ลิตร 800 มิลลิลิตร
7. ถั่วลิสง 5 ถัง เป็นกี่ลิตร
  50 ลิตร
  100 ลิตร
  150 ลิตร
  200 ลิตร
8. มีนมสด 5 ลิตร แบ่งให้เด็ก 8 คน คนละเท่าๆกัน เด็กจะได้รับนมสดคนละเท่าไร
  600 มิลลิลิตร
  625 มิลลิลิตร
  650 มิลลิลิตร
  680 มิลลิลิตร
9. ข้าวเปลือก 3 เกวียน เป็นกี่ถัง
  30 ถัง
  300 ถัง
  3,000 ถัง
  30,000 ถัง
10. น้ำมันครึ่งลิตรเป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
  100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document