แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ปาล์มซื้อตู้เย็นราคา 6,420 บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคาสินค้านั้น ปาล์มอยากทราบว่าจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไปเท่าไร
  240 บาท
  380 บาท
  420 บาท
  448 บาท
2. ณวัฒน์มีที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 16 วา ยาว 21 วา เขาต้องการล้อมรั้วลวดหนาม 2 รอบ ลวดหนามจำหน่ายเป็นม้วน แต่ละม้วนมีความยาว 50 เมตร ณวัฒน์ต้องซื้อลวดหนามกี่ม้วน
  3 ม้วน
  4 ม้วน
  5 ม้วน
  6 ม้วน
3. จากรูปมีพื้นที่ทั้งหมด 175 ตารางนิ้ว รูปสามเหลี่ยมจะมีส่วนสูงเท่าใด
  16 เซนติเมตร
  28 เซนติเมตร
  55 เซนติเมตร
  70 เซนติเมตร
4. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน เก่งได้คะแนนมากกว่าขม 10% ขมได้คะแนนมากกว่าเคน 25% ถ้าเก่งสอบได้ 72 คะแนน เก่งจะได้คะแนนมากกว่าเคนอยู่เท่าไร
  48.6 คะแนน
  31.4 คะแนน
  23.4 คะแนน
  18.0 คะแนน
5. กรวยมีฝาปิดอันหนึ่ง มีรัศมีปากกรวย 6 เซนติเมตร และกรวยสูง 14 เซนติเมตร ปริมาตรของกรวยนี้เป็นเท่าใด
  440 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  528 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  748 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  880 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6. คุณพ่อขับรถยนต์จากบ้านไปเยี่ยมคุณย่าที่ต่างจังหวัดด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าคุณพ่อใช้เวลาเดิน 1 ชั่วโมง 20 นาที ระยะทางจากบ้านคุณย่าถึงบ้านคุณพ่อยาวกี่กิโลเมตร
  100 กิโลเมตร
  110 กิโลเมตร
  120 กิโลเมตร
  130 กิโลเมตร
7. ลวดเส้นหนึ่งปลายเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปวงกลมวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ยาว 84 เซนติเมตร ถ้าเอาลวดนี้มาต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะได้แต่ละด้านยาวประมาณเท่าใด (กำหนดπ≈ 22/7)
  28 เซนติเมตร
  48 เซนติเมตร
  66 เซนติเมตร
  84 เซนติเมตร
8. รางน้ำรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว ยาว 4 หลา จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร (กำหนด π ≈ 22/7)
  2,829  ตารางเซนติเมตร
  3,150  ตารางเซนติเมตร
  4,400  ตารางเซนติเมตร
  4,950  ตารางเซนติเมตร
9. นายทศมีที่ดิน 110 ตารางวา ต้องการปลูกบ้านตามแผนผังข้างล่าง ซึ่งมีหน่วยความยาวเป็นเมตร อยากทราบว่า หลังจากปลูกบ้านแล้ว เขาจะเหลือที่ดินสำหรับทำสวนกี่ตารางวา
  47 ตารางวา
  52 ตารางวา
  63 ตารางวา
  74 ตารางวา
10. เพชรไปโรงเรียนโดยขี่จักรยานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อยาว 35 เซนติเมตร เขาสังเกตว่าวงล้อต้องหมุนถึง 63 รอบ จึงถึงโรงเรียน อยากทราบว่าบ้านของเพชรอยู่ห่างจากโรงเรียนกี่เมตร (กำหนด π ≈ 22/7)
  50.5 เมตร
  62.4 เมตร
  69.3 เมตร
  75.2 เมตร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713