แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สี่เหลี่ยม ABCD มี E อยู่บน DC ทำให้ ABCE เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนานมีพื้นที่ 36 ตารางหน่วย AB = 12, DE = 4 พื้นที่สี่เหลี่ยม ABED เท่ากับเท่าไร
  16 ตารางหน่วย
  18 ตารางหน่วย
  24 ตารางหน่วย
  36 ตารางหน่วย
2. วงกลมสองวงมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน วงกลมใหญ่มีพื้นที่ 441 ตารางหน่วย วงกลมเล็กมีพื้นที่ 225 ตารางหน่วย อัตราส่วนของรัศมีวงกลมใหญ่ต่อรัศมีวงกลมเล็กเท่าไร
  2 : 1
  3 : 2
  5 : 3
  7 : 5
3. รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีพื้นที่ 24√3 ตารางนิ้ว มีความยาวด้านละกี่เซนติเมตร
  4 เซนติเมตร
  10 เซนติเมตร
  16 เซนติเมตร
  20 เซนติเมตร
4. นายทศมีที่ดิน 110 ตารางวา ต้องการปลูกบ้านตามแผนผังข้างล่าง ซึ่งมีหน่วยความยาวเป็นเมตร อยากทราบว่า หลังจากปลูกบ้านแล้ว เขาจะเหลือที่ดินสำหรับทำสวนกี่ตารางวา
  47 ตารางวา
  52 ตารางวา
  63 ตารางวา
  74 ตารางวา
5. ลวดเส้นหนึ่งปลายเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปวงกลมวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ยาว 84 เซนติเมตร ถ้าเอาลวดนี้มาต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะได้แต่ละด้านยาวประมาณเท่าใด (กำหนดπ≈ 22/7)
  28 เซนติเมตร
  48 เซนติเมตร
  66 เซนติเมตร
  84 เซนติเมตร
6. ปาล์มซื้อตู้เย็นราคา 6,420 บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคาสินค้านั้น ปาล์มอยากทราบว่าจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไปเท่าไร
  240 บาท
  380 บาท
  420 บาท
  448 บาท
7. ร้านหนังสือแห่งหนึ่งขายหนังสือสารคดี ราคาเล่มละ 84 บาท ได้กำไร 20% ถ้าร้านค้าต้องการกำไร 350 บาท ร้านค้าต้องขายหนังสือกี่เล่ม
  21 เล่ม
  25 เล่ม
  30 เล่ม
  34 เล่ม
8. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน เก่งได้คะแนนมากกว่าขม 10% ขมได้คะแนนมากกว่าเคน 25% ถ้าเก่งสอบได้ 72 คะแนน เก่งจะได้คะแนนมากกว่าเคนอยู่เท่าไร
  48.6 คะแนน
  31.4 คะแนน
  23.4 คะแนน
  18.0 คะแนน
9. กรวยมีฝาปิดอันหนึ่ง มีรัศมีปากกรวย 6 เซนติเมตร และกรวยสูง 14 เซนติเมตร ปริมาตรของกรวยนี้เป็นเท่าใด
  440 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  528 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  748 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  880 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10. จากรูปมีพื้นที่ทั้งหมด 175 ตารางนิ้ว รูปสามเหลี่ยมจะมีส่วนสูงเท่าใด
  16 เซนติเมตร
  28 เซนติเมตร
  55 เซนติเมตร
  70 เซนติเมตร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713