แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ในโปรแกรม Excel ,เซลล์ A1=23, B1=10,C1=24 ถ้าจะรวมผลลัพธ์ทั้ง 3 เซลล์ จะใช้คำสั่งในข้อใด
  COUNT
  IF
  AVG
  SUM
2. อวัยวะส่วนใดต่อไปนี้เปรียบได้กับการรับของมูลของคอมพิวเตอร์
  ปาก
  หัวใจ
  สมอง
  หู
3. ข้อใดไม่ใช่ของสายแลนแบบ UTP หรือ CAT 5
  ส้ม
  เขียว
  น้ำตาล
  แดง
4. อุปกรณ์เก็บข้อมูลข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด
  Harddisk
  Superdisk
  CPU
  Memory
5. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันมีแนวคิดในการสร้างมาจากใคร
  ADA AUGUSTA
  JOHN NAPIER
  CHARLES BABBAGE
  JOHN MAUCHLY
6. ระบบอินเตอร์เน็ตใช้โปรโตคอลใดในการติดต่อสื่อสาร
  FTP
  UDP
  TCP/IP
  IP
7. ROM มาจาก
  Read Only Memory
  Random Only Memory
  Ram Only Memory
  Read Output Memory
8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคมต่างกันอย่างไร
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสียค่าบริการมากกว่า
  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีเครือข่าย มากกว่า
  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมส่งผลลัพธ์ ให้ล่าช้า
  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีคนนิยม มากกว่า
9. การใช้ FTP ในการ Upload ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ซึ่งปกติระบบเครือข่ายจะเปิดใช้พอร์ตที่เท่าใดในการ FTP
  21
  25
  80
  8080
10. ข้อใดที่สั่งเลิกทำสิ่งที่กระทำไปแล้วย้อนหลังได้
  Redo
  Undo
  Move
  Redo & undo
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document