ข้อสอบอุปมาอุปไมย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. มั่นคง : ถาวร ? : ?
  เข้มแข็ง : อดทน
  รุกราน : คุกคาม
  แทรกแซง : ขัดข้อง
  เคลื่อนย้าย : ขัดข้อง
2. ต้นไม้ : ป่า ? : ?
  ดอกไม้ : ทุ่งกว้าง
  หญ้า : สนามหญ้า
  กบ : บ่อน้ำ
  คน : ป้ายรถเมล์
3. ..........วันทา : หก..............
  ห้า : กางเขน
  แปด : สงบ
  สาม : สนิท
  เจ็ด : นาฬิกา
4. ขวดนม : ผ้าอ้อม ? : ?
  มุ้ง : เสื้อเชิ้ต
  นาฬิกา : ยางลบ
  กรรไกร : ผ้าถุง
  สำลี : เปล
5. ภูเขา : ถนน ? : ?
  ท้องฟ้า : เมฆ
  สะพาน : แม่น้ำ
  ทะเล : หาดทราย
  เพดาน : สนามฟุตบอล
6. หิน : ดิน ? : ?
  น้ำแข็ง : น้ำ
  ดักแด้ : ไหม
  ลูกอ๊อด : กบ
  ซากสัตว์ : ปุ๋ย
7. ...........กรัม : นิ้ว...........
  น้ำหนัก : ความยาว
  เมตร : ปอนด์
  วา : ฟุต
  เซนติเมตร : ลิตร
8. นิโรธ : สมุทัย ? : ?
  ทำชั่ว : พูดปด
  ฆ่าสัตว์ : ผิดลูกผิดเมีย
  ศีล : ดื่มสุรา
  ทำบุญ : ทำทาน
9. ก : อ ชวด : ?
  จอ
  ฉลู
  กุน
  มะเมีย
10. น้ำ : ออกซิเจน ? : ?
  ดิน : ปุ๋ย
  โปรตีน : กรดอะมิโน
  รถยนต์ : ยาง
  มนุษย์ : สมอง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713