แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 10 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  เขตจอดรถ
  เขตห้ามหยุดรถ
  เขตหวงห้าม
  ห้ามเข้า
2. ฝาปิดจุ๊บลมยางมีประโยชน์อย่างไร
  ป้องกันลมรั่วซึมและสิ่งสกปรกต่างๆ
  ป้องกันยางแตก
  ป้องกันการขโมยยาง
  ป้องกันไม่ให้ใครมาเติมลม
3. การตรวจสอบความตึง-หย่อนของสายพานเครื่องยนต์เบื้องต้น ควรตรวจสอบอย่างไร
  ดูสายพานเครื่องยนต์ ด้วยตาเปล่า
  ใช้นิ้วมือกดสายพานเครื่องยนต์
  ติดเครื่องฟังเสียงสายพานเครื่องยนต์
  ใช้มือคลำสายพานเครื่องยนต์
4. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของน้ำมันเครื่องยนต์
  ระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำ
  หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่เพื่อลดการสึกหรอ
  ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
  ระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์
5. เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าเป็นระยะเท่าใด
  ระยะห่างที่เหมาะสมกับความเร็วของรถ
  2 เมตร
  3 เมตร
  ไม่น้อยกว่า 4 เมตร
6. ข้อใดไม่ใช่ทางตามกฎหมายจราจร
  ทางรถไฟ
  ช่องเดินรถประจำทาง
  ทางเดินรถ
  ทางข้าม ทางลาด
7. การจอดรถชิดขอบทาง.ล้อหน้าควรอยู่ในลักษณะใด
  หันเข้าหาขอบทาง
  อยู่อย่างไรก็ได้
  ตรงและขนานกับขอบทางหรือฟุตบาต
  หันออกจากขอบทาง
8. ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายในกี่วัน
  30 วัน
  15 วัน
  60 วัน
  90 วัน
9. หม้อน้ำซึมสังเกตุจากสิ่งใดได้บ้าง
  เร่งเครื่องยนต์ไม่ขึ้น
  เข้าเกียร์ไม่ได้ตามปกติรู้สึกติดขัดเวลาปรับเกียร์
  รอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นมากกว่าปกติ
  สังเกตคราบน้ำยาหล่อเย็นบริเวณจุดที่ซึม
10. หากเห็นคนพิการกำลังข้ามถนน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
  ลดความเร็วและกระพริบไฟสูงใส่คนพิการ
  หยุดรอให้คนพิการข้ามผ่านทางไปก่อน
  เร่งความเร็วและขับอ้อมไปทางด้านขวาของคนพิการ
  หยุดและให้สัญญาณแตรจนกว่าคนพิการข้ามจนพ้นทาง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile