แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเรียงคำตามลำดับพจนานุกรมได้ถูกต้อง
  ขมิ้น ขโมย ขมับ
  บุหรง บุหรี่ บุหลัน
  ละเมิด ละเมียด ละมุน
  บรรลุ บรรยาย บรรเลง
2. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อความนี้สอนว่าอย่างไร
  ไม่ควรโกรธตอบผู้อื่น
  คนโกรธก่อนเป็นคนเลวมาก
  คนโกรธมีสติ
  ไม่ควรโกรธและโกรธตอบผู้อื่น
3. หากเพื่อนเสียใจที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ไม่ผ่าน ข้อใดสมควรพูดน้อยที่สุด
  ฉันบอกให้เธออ่านหนังสือก็ไม่เชื่อ
  เดี๋ยวสอบซ่อมก็ผ่านแล้ว
  เราสอนเลขให้เอาไหมจ๊ะ
  เธอยังมีโอกาสแก้ตัวนะ
4. ข้อใดใช้คำวิเศษณ์
  บ้านนั้นอยู่ใกล้แม่น้ำ
  ฉันจะไปหรือไม่ไปก็เป็นเรื่องของฉัน
  เรากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
  ไชโย! พวกเราชนะแล้ว
5. “ เข้าตาจน ” หมายความว่าอย่างไร
  ไม่ได้ผลตามต้องการ
  ได้ผลตามเป้าหมาย
  หมดหนทางแก้ไข
  มีกำลังใจที่สู้ต่อไป
6. ข้อใดเป็นประโยคคำสั่ง
  โปรดชะลอความเร็ว
  ช่วยถือของพวกนี้ให้หน่อย
  กรุณาอย่าเดินลัดสนาม
  จงใช้สะพานลอยเมื่อข้ามถนน
7. ข้อความใดเป็นเหตุเป็นผลกัน
  ถึงเขาแก่แต่ก็ยังคล่องแคล่ว
  เพราะไม่สบายเขาจึงหยุดเรียน
  เมื่อเขาถูบ้านเสร็จเขาก็ไปเที่ยว
  เธอต้องไปมิฉะนั้นจะถูกจับ
8. พยางค์ใดไม่เป็นคำ
  ปะ
  จะ
  งะ
  กะ
9. สัญลักษณ์นี้ในแผนที่ มีความหมายว่าอย่างไร

  มีพื้นที่เป็นแม่น้ำ
  มีพื้นที่เป็นภูเขา
  เส้นทางการคมนาคมทางบก
  เขตพื้นที่แผ่นดินไหว
10. การเขียนบัตรอวยพรไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความใด
  ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่ง
  ชื่อผู้รับ และชื่อผู้อวยพร
  โอกาสในการเขียนบัตรอวยพร
  คำอวยพรที่ใช้ภาษาสุภาพ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document