แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายเรียกว่าอะไร
  คำ
  พยางค์
  วลี
  ประโยค
2. ข้อใดมีคำนามชี้เฉพาะ
  ขนมในจานมีรสหวาน
  ดวงเพ็ญรีบก้าวเดิน
  โรงเรียนมีอยู่ทุกจังหวัด
  ครูอ่านหนังสือ
3. คำในข้อใดต่างจากพวก
  แท็กซี่
  มะพร้าว
  แบคทีเรีย
  เปอร์เซ็นต์
4. ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า “บรรพบุรุษ ”
  ไปรษณีย์
  กรกฎาคม
  ทัศนียภาพ
  มกราคม
5. “ พ่อแม่ทำทุกสิ่ง..........ลูก” ควรเติมคำใดจึงจะเหมาะสม
  แก่
  แด่
  เพื่อ
  สำหรับ
6. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) จากคำสอนนี้ผู้ใดเป็นคนเลวที่สุด
  คนที่โกรธทุกคน
  คนที่โกรธก่อน
  คนที่โกรธง่าย
  คนที่ไม่โกรธ
7. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงมากที่สุด
  เขาซื้อเสื้อจากฝรั่งเศสมาฝากฉัน
  ผู้หญิงอุ้มลูกมานั่งที่ศาลาวัด
  โทรศัพท์มือถือของฉันหาย
  หลักฐานสำคัญคือผมสีดำ
8. ประโยคในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตวามากที่สุด
  โฉมดูเสือที่สวนสัตว์เขาเขียว
  ก้อยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
  ป๋องนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้
  น้ำใส่เสื้อสีฟ้าลายดอก
9. ข้อใดไม่ใช่ มารยาทที่ดีในการรายงานการประชุม
  ทำความเข้าใจเรื่องที่จะรายงาน
  ควรแยกประเด็นสำคัญเป็นข้อๆ
  รายงานให้รวดเร็ว ใช้เวลาให้น้อยที่สุด
  อ่านรายงานอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องพูดให้ชัดเจน
10. การเขียนบัตรอวยพรไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความใด
  ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่ง
  ชื่อผู้รับ และชื่อผู้อวยพร
  โอกาสในการเขียนบัตรอวยพร
  คำอวยพรที่ใช้ภาษาสุภาพ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document