แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ประโยคในข้อใดต่างจากข้ออื่น
  เขาวิ่ง
  น้องเดิน
  หลานดื่มน้ำ
  พี่ร้องไห้
2. ข้อใดเป็นประโยคความรวม
  รถคันนั้นวิ่งเร็วมาก
  วิทยุเครื่องนี้ไม่มีจำหน่ายแล้ว
  เขาอาบน้ำในห้องน้ำ
  แม่กับป้าไปวัด
3. “ 11.30 น. ” อ่านว่าอย่างไร
  สิบเอ็ดสามสิบ
  สิบเอ็ดจุดสามศูนย์นอ
  สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
  สิบเอ็ดจุดสามสิบ
4. การเขียนคำโฆษณาข้อใดถูกต้อง
  ใช้คำยืดยาวเพื่อความสมจริง
  ใช้คำที่กล่าวเกินจริง
  ใช้ภาษาที่เข้าใจยากเฉพาะกลุ่ม
  เขียนบรรยายสรรพคุณตามจริง
5. “ มนตรีเป็นเศรษฐีใหม่ที่พรั่งพร้อมด้วยเงินทองมากมาย แต่ชีวิตก็หาได้มีความสุขเขามีแต่โศกเศร้า สุขภาพจึงทรุดโทรมลงเพราะเขาไม่สามารถจะปรับตัว และเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ ” ข้อความนี้ปรากฏคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำกี่คำ
  10 คำ
  9 คำ
  8 คำ
  7 คำ
6. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง
  เขาซื้อปลาย่างมา 3 ตับ
  ผัก 3 กำ ราคา 10 บาท
  ขนมปังยังเหลืออีก 3 แผ่น
  แม่ชี 3 องค์กำลังเดินจงกรม
7. ข้อใดใช้อักษรย่อไม่ถูกต้อง
  ฝนตกมากที่สุดในเดือน ม.ย.
  การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
  รถคันนี้วิ่งได้ 100 กม. ต่อ ชม.
  ครม. กำลังประชุม
8. สิ่งใดจะช่วยให้การพูดหรือการเขียน เป็นไปตามลำดับ
  การหาใจความสำคัญ
  การเขียนบทย่อ
  การเขียนโครงเรื่อง
  การร่างรายละเอียด
9. เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ในข้อความนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่ออะไร
  สั่งสอน
  ต่อว่า
  ตักเตือน
  บอกกล่าว
10. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) จากคำสอนนี้ผู้ใดเป็นคนเลวที่สุด
  คนที่โกรธทุกคน
  คนที่โกรธก่อน
  คนที่โกรธง่าย
  คนที่ไม่โกรธ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document