แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง
  เขาซื้อปลาย่างมา 3 ตับ
  ผัก 3 กำ ราคา 10 บาท
  ขนมปังยังเหลืออีก 3 แผ่น
  แม่ชี 3 องค์กำลังเดินจงกรม
2. ข้อใดเรียงคำตามลำดับพจนานุกรมได้ถูกต้อง
  ขมิ้น ขโมย ขมับ
  บุหรง บุหรี่ บุหลัน
  ละเมิด ละเมียด ละมุน
  บรรลุ บรรยาย บรรเลง
3. พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้ว คนที่ไม่มีสติรู้เท่าทันหลงโกรธตอบเขาไปอีก ก็เท่ากับสร้างความเลวให้ยืดยาวเพิ่มขึ้น นับว่าเลวหนักลงไปกว่าคนที่โกรธก่อนนั้นอีก เราอย่าเป็นทั้งคนเลว ทั้งคนเลวกว่านั้นเลยจากเรื่อง ทำอย่างไรจะหายโกรธของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ข้อใดเกี่ยวข้องกับข้อความนี้มากที่สุด
  ความโกรธ - ความดี
  พระพุทธเจ้า - คนดี
  คนไม่มีสติ - ความโกรธ
  คนดี - คนเลว
4. “ฉันตกลงใจไปกับเขาในที่สุด” ส่วนใดเป็นกลุ่มคำ
  ฉันตกลงใจไปกับเขา
  ฉันตกลงใจ
  ฉันไปกับเขาในที่สุด
  ในที่สุด
5. “ทั้งหมดยืนตรง” คำว่า “ตรง” ขยายคำใด
  คำนาม
  คำวิเศษณ์
  คำกริยา
  คำบุพบท
6. “ เข้าตาจน ” หมายความว่าอย่างไร
  ไม่ได้ผลตามต้องการ
  ได้ผลตามเป้าหมาย
  หมดหนทางแก้ไข
  มีกำลังใจที่สู้ต่อไป
7. ข้อใดใช้คำอุทานไม่เหมาะสม
  โอ้โฮ! สวยจังเลย
  โธ่! น่าสงสาร
  เอ๊ะ! นั่นใคร
  แหม! ตกใจหมดเลย
8. เคยมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงคือผู้สร้างโลก” เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่มีความสวยงาม นิ่มนวล อ่อนหวาน และมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ เหตุผลที่ผู้เขียนยกมาอ้างความสามารถของผู้หญิงคือข้อใด
  ความนุ่มนวลและความอ่อนหวาน
  การออกไปทำงานนอกบ้านและในบ้าน
  ธรรมชาติของผู้หญิงและความเป็นแม่
  ความสวยงามและความเป็นแม่
9. ข้อใดเป็นการทักทายทางโทรศัพท์ที่มีมารยาทน้อยที่สุด
  สมรเหรอ จิตรีพูดนะ ช่วยไปตามสมทรงมาพูดกับฉันหน่อย
  ดิฉันขอเรียนสายคุณสมพรหน่อยนะคะ
  สวัสดีครับ ผมขอเรียนสายคุณจุรีพรครับ
  ใครรับสายน่ะ ไปบอกคุณอนงค์มารับสายหน่อยสิ
10. ประโยคความรวมในข้อใด มีความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ถ้าเธอไม่ไปก็อยู่บ้านนะ
  กว่าเขาจะมาถึงก็ค่ำมืด
  น้ำท่วมเพราะฝนตกหนัก
  ทั้งพ่อและแม่มีอาชีพค้าขาย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713