อาหารกับการดำรงชีวิต
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นการสงวนคุณค่าของอาหารประเภทผัก
  ควรหั่นผักให้เสร็จก่อน จึงนำไปล้างทำให้สะอาด
  ไม่ควรหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆ และอย่าหั่นทิ้งไว้นาน
  การต้มหรือผัดผัก ควรตั้งไฟนานๆจนผักเปื่อย
  การล้างผักควรใช้มือขยี้ที่ใบผักเบาๆ
2. อาหารหมู่ใด ช่วยสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
  หมู่ที่ 4
  หมู่ที่ 3
  หมู่ที่ 2
  หมู่ที่ 1
3. อาหารหมู่ใด ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ
  หมู่ที่ 4
  หมู่ที่ 3
  หมู่ที่ 2
  หมู่ที่ 1
4. ข้อใดเป็นผลผลิตที่ได้จากการแปรรูป
  ถั่วงอก
  ถั่วเขียว
  สับปะรดกวน
  มะขามหวาน
5. ข้อใดเป็นการวางแผนปฏิบัติงาน
  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน
  นักเรียนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันในกลุ่ม
  นักเรียนแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
  นักเรียนกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และปฏิทินการปฏิบัติงาน
6. วัตถุดิบในข้อใด ที่สามารถแปรรูปด้วยวิธีการเชื่อมได้
  มันสำปะหลัง
  ไข่เป็ด
  แตงโม
  หมูหวาน
7. การต้มอาหารให้สุกจนเปื่อยนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง เรียกว่า วิธีการใด
  การต้ม
  การเคี่ยว
  การตุ๋น
  การนึ่ง
8. เนื้อเค็ม เป็นการแปรรูปอาหารวิธีใด
  การตากแห้ง
  การดองเค็ม
  การทำเค็ม
  การแช่อิ่ม
9. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต่างกันอย่างไร
  เหมือนกัน ไม่แตกต่าง
  เป้าหมาย จะเขียนระบุคุณภาพและจำนวนของผลผลิตที่ได้
  วัตถุประสงค์ จะเขียนระบุจำนวนเป็นตัวเลขเท่านั้น
  เป้าหมาย เน้นขั้นตอนการปฏิบัติงาน
10. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ควรคำนึงถึงหลักในข้อใด
  เลือกใช้ผลผลิตที่สุกงอมจัดมากๆ
  คำนึงถึงรสชาติมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ
  เป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหาร
  ไม่มีข้อใดถูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713