O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/9
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเรียงลำดับการสิ้นสุดของดาวฤกษ์ได้ถูกต้อง
  ดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่ ⟶ ดาวยักษ์แดง ⟶ หลุมดำ
  ดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่ ⟶ ซูเปอร์โนวา ⟶ ดาวยักษ์แดง
  ดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็ก ⟶ ซูเปอร์โนวา ⟶ ดาวนิวตรอน
  ดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็ก ⟶ ดาวยักษ์แดง ⟶ ดาวแคระขาว
2. แรงในข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยทำให้กลุ่มหมอกแก๊สเกิดการยุบตัวเพื่อเป็นดาว
  แรงโน้มถ่วง
  แรงนิวเคลียร์
  แรงสู่ศูนย์กลาง
  แรงแม่เหล็กไฟฟ้า
3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับเอกภพ
  เอกภพมีขนาดใหญ่กว่าระบบสุริยะแต่มีขนาดเล็กกว่ากาแล็กซี
  การขยายตัวของเอกภพมีผลทำให้การแล็กซี่เคลื่อนเข้าใกล้กันมากขึ้น
  เอกภพเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า บิกแบง ทำให้อนุภาคและพลังงานแผ่กระจายออกไป
  พลังงานความร้อนที่ลดลงหลังจากการเกิดบิกแบง ทำให้เกิดอนุภาคมูลฐานต่างๆ ได้แก่ อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน
4. เอ็ดวิน ฮับเบิล ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องในข้อใดที่ทำให้พบว่าเอกภพมีการขยายตัว
  การสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ โดยใช้การวัดสเปกตรัม
  การสร้างสมการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของทฤษฎีสัมพัทธภาพ
  ศึกษาโครงสร้างของกาแล็กซี ว่าประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนมาก
  การวัดการเลื่อนตำแหน่งของสเปกตรัมจากกาแล็กซี เทียบกับระยะห่างจากโลก
5. ดาวฤกษ์ในข้อใดต่อไปนี้ที่มีอุณหภูมิผิวสูงสุด
  ดาวที่มีสีส้ม
  ดาวที่มีสีแดง
  ดาวที่มีสีเหลือง
  ดาวที่มีสีส้มแดง
6. ทางช้างเผือกเป็นดาราจักร (Galaxy) ที่มีรูปร่างแบบใด
  วงรี
  รูปร่างไม่แน่นอน
  ก้นหอยหรือกังหัน
  ก้นหอยหรือกังหันแบบมีแกน
7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอันดับความสว่าง
  มีค่าเป็นบวกเท่านั้น
  ค่ามากแสดงว่าสว่างมาก
  เป็นปริมาณที่ไม่มีหน่วย
  ค่าเป็นศูนย์แสดงว่าไม่มีแสงในตัวเอง
8. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับระบบจากเล็กไปใหญ่
  ระบบสุริยะ กระจุกดาว ดาราจักร เอกภพ
  ระบบสุริยะ ดาราจักร กระจุกดาว เอกภพ
  ดาราจักร กระจุกดาว เอกภพ กระจุกดาราจักร
  กระจุกดาว ดาราจักร เอกภพ กระจุกดาราจักร
9. ภาคใดของประเทศไทยที่มีการค้นพบซากไดโนเสาร์มากที่สุด
  ภาคใต้
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10. การสิ้นสุดของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
  สี
  มวล
  อุณหภูมิ
  องค์ประกอบทางเคมี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document