การดำรงชีวิตของพืช
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคายน้ำ
  พืชคายน้ำได้เฉพาะที่ใบ
  การคายน้ำของพืชเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
  การคายน้ำช่วยให้พืชลำเลียงแร่ธาตุได้ดีขึ้น
  การคายน้ำของพืชช่วยให้การลำเลียงน้ำดีขึ้น
2. ส่วนใดของพืชที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้
  กิ่ง
  ใบ
  ลำต้น
  ทุกส่วนที่มีสีเขียว
3. เมื่อทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีนจะได้สีอะไร
  สีแดง
  สีน้ำตาล
  สีเหลือง
  สีม่วงแกมน้ำเงิน
4. . การศึกษาเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ-เกลือแร่ของพืชต้องใส่หมึกแดงลงไปในน้ำที่แช่ต้นพืชด้วยเพราะเหตุใด
  ช่วยให้พืชลำเลียงน้ำได้ดีขึ้น
  ช่วยให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงดีขึ้น
  ช่วยให้เห็นเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของลำต้นชัดเจน
  ช่วยให้เห็นเซลล์ที่เป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ-เกลือแร่ชัดเจน
5. ปัจจัยภายในที่ทำให้พืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
  แสงแดด
  ออกซิเจน
  คลอโรฟิลล์
  คลอโรพลาสต์
6. เมื่อทดสอบหาแป้งบนใบพืชที่ถูกแสงกับใบพืชที่ไม่ถูกแสงพบว่า ไม่พบแป้งบนใบพืชที่ไม่ถูกแสง ข้อใดสรุปถูกต้อง
  ใบพืชที่ไม่ถูกแสงไม่มีคลอโรฟิลล์
  ใบที่ถูกแสงสร้างแป้งได้รวดเร็วกว่า
  ใบที่ไม่ถูกแสงสร้างแป้งได้ปริมาณน้อย
  แสงจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
7. เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำ-เกลือแร่ในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะเป็นแบบใด
  เรียงกันอยู่เป็นวง
  กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
  อยู่เป็นกลุ่มตรงกลางลำต้น
  อยู่เป็นหย่อม ๆ ระหว่างเซลล์
8. พืชลำเลียงอาหารไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง
  สร้างพลังงาน
  สร้างเซลล์ใหม่
  สะสมไว้ในรูปของแป้ง
  ถูกทุกข้อ
9. พืชสามารถเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีได้อากาศดีในที่นี้หมายถึงแก๊สอะไร
  โอโซน
  ออกซิเจน
  ไฮโดรเจน
  ไนโตรเจน
10. พืชชนิดใดไม่มีการคายน้ำ
  บัว
  สาหร่าย
  กล้วยไม้
  กระบองเพชร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713