การดำรงชีวิตของพืช
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. พืชชนิดใดไม่มีการคายน้ำ
  บัว
  สาหร่าย
  กล้วยไม้
  กระบองเพชร
2. พืชสามารถเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีได้อากาศดีในที่นี้หมายถึงแก๊สอะไร
  โอโซน
  ออกซิเจน
  ไฮโดรเจน
  ไนโตรเจน
3. ภาวะใดที่พืชคายน้ำได้ดี
  มีแสงแดดจ้า
  มีพายุลมแรง
  อุณหภูมิของอากาศต่ำ
  ความชื้นของอากาศมีมาก
4. ข้อใดไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
  น้ำ
  แสง
  ออกซิเจน
  คลอโรฟิลล์
5. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการคายน้ำ
  พืชคายน้ำได้เฉพาะที่ใบ
  การคายน้ำของพืชเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
  การคายน้ำช่วยให้พืชลำเลียงแร่ธาตุได้ดีขึ้น
  การคายน้ำของพืชช่วยให้การลำเลียงน้ำดีขึ้น
6. เมื่อทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีนจะได้สีอะไร
  สีแดง
  สีน้ำตาล
  สีเหลือง
  สีม่วงแกมน้ำเงิน
7. สิ่งใดจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชมากที่สุด
  การผลิตแป้งและน้ำตาล
  ระบบลำเลียงน้ำและอาหาร
  การดูดจับรังสีหรือแสงจากดวงอาทิตย์
  การหายใจนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบ
8. เมื่อทดสอบหาแป้งบนใบพืชที่ถูกแสงกับใบพืชที่ไม่ถูกแสงพบว่า ไม่พบแป้งบนใบพืชที่ไม่ถูกแสง ข้อใดสรุปถูกต้อง
  ใบพืชที่ไม่ถูกแสงไม่มีคลอโรฟิลล์
  ใบที่ถูกแสงสร้างแป้งได้รวดเร็วกว่า
  ใบที่ไม่ถูกแสงสร้างแป้งได้ปริมาณน้อย
  แสงจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
9. ทิศทางการลำเลียงอาหารของพืชส่วนใหญ่ทิศทางอย่างไร1 จากราก→ ลำต้น→ กิ่งใบ2 จากใบ→กิ่ง →ลำต้น →ราก3 จากใบ→ กิ่ง →ลำต้น→ กิ่ง→ ดอก
  1 และ 2
  1 และ 3
  เฉพาะ 2
  2 และ 3
10. โครงสร้างที่พืชใช้ในการลำเลียงอาหาร คืออะไร
  ไซเล็ม
  โฟลเอ็ม
  ระบบราก
  แคมเบียม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713