Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ nutpoom

 

 

87227 - วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2299 ครั้ง
54445 - วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2428 ครั้ง
74654 - วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1359 ครั้ง
68575 - วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2205 ครั้ง
12319 - วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1833 ครั้ง
45941 - วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 988 ครั้ง
66647 - วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2
จำนวน 90 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2455 ครั้ง
87417 - วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
จำนวน 60 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2597 ครั้ง
99357 - วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1592 ครั้ง
41486 - วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1983 ครั้ง
76577 - วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1337 ครั้ง
99859 - วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1202 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย