Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ nannitra

 

 

98845 - ONET ภาษาไทน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 266 ครั้ง
74843 - ONET ภาษาไทย ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 240 ครั้ง
82716 - ONET วิทยาศาสตร์
จำนวน 36 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1182 ครั้ง
91838 - ข้อสอบมาตราฐาน สังคมศึกษา ม.1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 208 ครั้ง
97294 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2535 ครั้ง
46447 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2129 ครั้ง
14716 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1326 ครั้ง
43859 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1222 ครั้ง
62428 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1591 ครั้ง
45359 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 987 ครั้ง
81124 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 800 ครั้ง
33128 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 911 ครั้ง
48859 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 763 ครั้ง
68679 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 808 ครั้ง
99511 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 761 ครั้ง
28255 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 807 ครั้ง
41889 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 749 ครั้ง
41725 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 885 ครั้ง
45384 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 886 ครั้ง
59178 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 724 ครั้ง
98452 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1088 ครั้ง
72629 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 849 ครั้ง
46381 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 824 ครั้ง
37315 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 851 ครั้ง
44754 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 802 ครั้ง
65648 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 641 ครั้ง
96818 - ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2359 ครั้ง
92632 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1050 ครั้ง
55696 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1013 ครั้ง
69882 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 799 ครั้ง
76234 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 975 ครั้ง
42941 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 826 ครั้ง
73781 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 833 ครั้ง
49768 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 753 ครั้ง
58822 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 793 ครั้ง
41296 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 725 ครั้ง
25964 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 806 ครั้ง
31849 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 6038 ครั้ง
32887 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3067 ครั้ง
13334 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3735 ครั้ง
37695 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 770 ครั้ง
93489 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 841 ครั้ง
23498 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 858 ครั้ง
57796 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 803 ครั้ง
77661 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 958 ครั้ง
24974 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1466 ครั้ง
57819 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 857 ครั้ง
72727 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 754 ครั้ง
35249 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4221 ครั้ง
16136 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1763 ครั้ง
21361 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1508 ครั้ง
51148 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1488 ครั้ง
81543 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1700 ครั้ง
12578 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1666 ครั้ง
58125 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1003 ครั้ง
79534 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1769 ครั้ง
85395 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 911 ครั้ง
15737 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 944 ครั้ง
77785 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 930 ครั้ง
69683 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 914 ครั้ง
95963 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1502 ครั้ง
11299 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1666 ครั้ง
55592 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1400 ครั้ง
59557 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 970 ครั้ง
51586 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 930 ครั้ง
24257 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 988 ครั้ง
23788 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 873 ครั้ง
53859 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1057 ครั้ง
93451 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 775 ครั้ง
27378 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 822 ครั้ง
54594 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 778 ครั้ง
17236 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 808 ครั้ง
69783 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 760 ครั้ง
91411 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 959 ครั้ง
67636 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 781 ครั้ง
43285 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 800 ครั้ง
11542 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1024 ครั้ง
65999 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 731 ครั้ง
18375 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 761 ครั้ง
32647 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 796 ครั้ง
49931 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1435 ครั้ง
29442 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 757 ครั้ง
68231 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 877 ครั้ง
13756 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 813 ครั้ง
36514 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 989 ครั้ง
19497 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 892 ครั้ง
21778 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 728 ครั้ง
16477 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 797 ครั้ง
57921 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 756 ครั้ง
49533 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 833 ครั้ง
32357 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 740 ครั้ง
48521 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 820 ครั้ง
12168 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 760 ครั้ง
64781 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 765 ครั้ง
14818 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 858 ครั้ง
58319 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 858 ครั้ง
25946 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4700 ครั้ง
61654 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 814 ครั้ง
51547 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 763 ครั้ง
51865 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 744 ครั้ง
33129 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 886 ครั้ง
18866 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 913 ครั้ง
59536 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 743 ครั้ง
91851 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 828 ครั้ง
15652 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 837 ครั้ง
35221 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 703 ครั้ง
95424 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 700 ครั้ง
22799 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1256 ครั้ง
39772 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 718 ครั้ง
11155 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 757 ครั้ง
16515 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 761 ครั้ง
84625 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 881 ครั้ง
68524 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 760 ครั้ง
84772 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 800 ครั้ง
46249 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 766 ครั้ง
74686 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 836 ครั้ง
67258 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1138 ครั้ง
81313 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 731 ครั้ง
95514 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 776 ครั้ง
83774 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1041 ครั้ง
53173 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 949 ครั้ง
29329 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 806 ครั้ง
93646 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 788 ครั้ง
62528 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/4
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 803 ครั้ง
76734 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1142 ครั้ง
65371 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1411 ครั้ง
27176 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 835 ครั้ง
61366 - ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5351 ครั้ง
85784 - ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2287 ครั้ง
84798 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3036 ครั้ง
22474 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1734 ครั้ง
99936 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2583 ครั้ง
77186 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2/4
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1518 ครั้ง
98847 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 771 ครั้ง
28631 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1381 ครั้ง
95656 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2310 ครั้ง
98635 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1914 ครั้ง
13637 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1142 ครั้ง
65463 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1041 ครั้ง
38261 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1124 ครั้ง
29416 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2082 ครั้ง
48713 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 851 ครั้ง
14662 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2526 ครั้ง
69564 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2226 ครั้ง
21925 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 965 ครั้ง
84795 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1042 ครั้ง
54681 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1803 ครั้ง
13568 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2370 ครั้ง
82851 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2022 ครั้ง
99619 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1111 ครั้ง
76775 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 934 ครั้ง
43535 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 879 ครั้ง
72879 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1566 ครั้ง
11451 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/3
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1249 ครั้ง
77861 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 843 ครั้ง
85656 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1370 ครั้ง
61826 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1193 ครั้ง
74912 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1968 ครั้ง
73847 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 818 ครั้ง
78252 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1606 ครั้ง
23286 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1279 ครั้ง
63853 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NETม. 5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 10215 ครั้ง
78684 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1411 ครั้ง
91187 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 1
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1570 ครั้ง
53111 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1464 ครั้ง
83168 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2092 ครั้ง
92349 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2010 ครั้ง
78656 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1042 ครั้ง
47955 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4065 ครั้ง
26212 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1115 ครั้ง
94452 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3631 ครั้ง
61235 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1234 ครั้ง
24569 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1095 ครั้ง
31499 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1583 ครั้ง
55642 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 890 ครั้ง
83621 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1363 ครั้ง
45149 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2120 ครั้ง
75866 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1342 ครั้ง
74298 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1862 ครั้ง
34383 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5016 ครั้ง
94485 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3127 ครั้ง
87922 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5109 ครั้ง
62715 - ข้อสอบสาระการเขียน ชุดที่ ๒
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1143 ครั้ง
46479 - O NET สังคม ชุดที่ 2/2
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 811 ครั้ง
17516 - O NET สังคม ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 947 ครั้ง
14727 - O NET สังคม ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1849 ครั้ง
54642 - O NET สังคม ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1356 ครั้ง
41741 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/5
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 925 ครั้ง
77282 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 975 ครั้ง
52234 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 725 ครั้ง
61497 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 899 ครั้ง
75447 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 784 ครั้ง
18447 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 959 ครั้ง
93885 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 604 ครั้ง
22677 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 848 ครั้ง
33732 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2531 ครั้ง
32721 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 836 ครั้ง
46847 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1729 ครั้ง
88537 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1013 ครั้ง
41194 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 804 ครั้ง
48493 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 761 ครั้ง
22943 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 746 ครั้ง
17343 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 750 ครั้ง
54144 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 735 ครั้ง
84123 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 802 ครั้ง
29735 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 715 ครั้ง
28887 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1557 ครั้ง
21517 - o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1022 ครั้ง
53682 - o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 695 ครั้ง
54248 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2/1
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1740 ครั้ง
29975 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1367 ครั้ง
88248 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1328 ครั้ง
67211 - แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1508 ครั้ง
94691 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 689 ครั้ง
76757 - o-net วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 791 ครั้ง
56712 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 653 ครั้ง
41817 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 692 ครั้ง
64265 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1675 ครั้ง
23893 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 667 ครั้ง
92423 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 675 ครั้ง
25189 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1573 ครั้ง
76182 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 802 ครั้ง
39548 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 805 ครั้ง
94761 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1419 ครั้ง
85352 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 682 ครั้ง
79699 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 680 ครั้ง
75837 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 717 ครั้ง
15875 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 928 ครั้ง
51251 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 736 ครั้ง
92551 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 720 ครั้ง
85821 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1180 ครั้ง
49363 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 963 ครั้ง
34129 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 758 ครั้ง
97623 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 656 ครั้ง
23778 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 736 ครั้ง
94288 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 974 ครั้ง
46365 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 647 ครั้ง
55693 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 726 ครั้ง
18196 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 691 ครั้ง
24387 - บบทดสอบสังคม ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 687 ครั้ง
82762 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 707 ครั้ง
98649 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1342 ครั้ง
76762 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 707 ครั้ง
69285 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 778 ครั้ง
24539 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 849 ครั้ง
41811 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 914 ครั้ง
46154 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1122 ครั้ง
64513 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 763 ครั้ง
62252 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1163 ครั้ง
29578 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 930 ครั้ง
49748 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 694 ครั้ง
79416 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 684 ครั้ง
65868 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 909 ครั้ง
67221 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 844 ครั้ง
61791 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 827 ครั้ง
53429 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 712 ครั้ง
27657 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 969 ครั้ง
75838 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 799 ครั้ง
37581 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 793 ครั้ง
77671 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 708 ครั้ง
23939 - O-NET สุขศึกษาฯ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 900 ครั้ง
43645 - O-Net ศิลปะ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 848 ครั้ง
54626 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 685 ครั้ง
68962 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1262 ครั้ง
25612 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 728 ครั้ง
63686 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 712 ครั้ง
59556 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 674 ครั้ง
24742 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 872 ครั้ง
37925 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 730 ครั้ง
35627 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 652 ครั้ง
46677 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 719 ครั้ง
88985 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 672 ครั้ง
42224 - O-Net ศิลปะ ป.6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 755 ครั้ง
68932 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่9
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 906 ครั้ง
81213 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่8
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 830 ครั้ง
55716 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่7
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 792 ครั้ง
72614 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1002 ครั้ง
95811 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 826 ครั้ง
92327 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 814 ครั้ง
15173 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่3
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 803 ครั้ง
97146 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 860 ครั้ง
71371 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 834 ครั้ง
27216 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่2
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 752 ครั้ง
51576 - ชุดที่1
จำนวน 53 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3385 ครั้ง
38967 - O-net สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1500 ครั้ง
25362 - แบบทดสอบonet ปี48 วิชาภาษาไทย
จำนวน 39 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1874 ครั้ง
24628 - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 2
จำนวน 44 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4056 ครั้ง
73695 - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5
จำนวน 43 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4141 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย