Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ nannitra

 

 

97294 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2309 ครั้ง
46447 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1933 ครั้ง
14716 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1129 ครั้ง
43859 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1012 ครั้ง
62428 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1381 ครั้ง
45359 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 791 ครั้ง
81124 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 639 ครั้ง
33128 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 715 ครั้ง
48859 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 606 ครั้ง
68679 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 642 ครั้ง
99511 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 592 ครั้ง
28255 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 631 ครั้ง
41889 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 574 ครั้ง
41725 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 698 ครั้ง
45384 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 716 ครั้ง
59178 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 563 ครั้ง
98452 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 903 ครั้ง
72629 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 676 ครั้ง
46381 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 643 ครั้ง
37315 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 670 ครั้ง
44754 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 613 ครั้ง
65648 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 494 ครั้ง
96818 - ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2134 ครั้ง
92632 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 855 ครั้ง
55696 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 817 ครั้ง
69882 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 613 ครั้ง
76234 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 812 ครั้ง
42941 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 643 ครั้ง
73781 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 640 ครั้ง
49768 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 584 ครั้ง
58822 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 639 ครั้ง
41296 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 549 ครั้ง
25964 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 644 ครั้ง
31849 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5605 ครั้ง
32887 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2749 ครั้ง
13334 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3434 ครั้ง
37695 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 598 ครั้ง
93489 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 658 ครั้ง
23498 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 663 ครั้ง
57796 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 654 ครั้ง
77661 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 773 ครั้ง
24974 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1265 ครั้ง
57819 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 669 ครั้ง
72727 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 592 ครั้ง
35249 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4001 ครั้ง
16136 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1569 ครั้ง
21361 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1278 ครั้ง
51148 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1304 ครั้ง
81543 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1480 ครั้ง
12578 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1434 ครั้ง
58125 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 796 ครั้ง
79534 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1570 ครั้ง
85395 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 714 ครั้ง
15737 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 767 ครั้ง
77785 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 754 ครั้ง
69683 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 730 ครั้ง
95963 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1287 ครั้ง
11299 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1459 ครั้ง
55592 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1206 ครั้ง
59557 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 797 ครั้ง
51586 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 764 ครั้ง
24257 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 813 ครั้ง
23788 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 686 ครั้ง
53859 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 876 ครั้ง
93451 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 593 ครั้ง
27378 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 644 ครั้ง
54594 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 589 ครั้ง
17236 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 619 ครั้ง
69783 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 584 ครั้ง
91411 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 789 ครั้ง
67636 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 587 ครั้ง
43285 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 635 ครั้ง
11542 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 872 ครั้ง
65999 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 573 ครั้ง
18375 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 573 ครั้ง
32647 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 633 ครั้ง
49931 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1237 ครั้ง
29442 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 581 ครั้ง
68231 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 703 ครั้ง
13756 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 633 ครั้ง
36514 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 803 ครั้ง
19497 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 729 ครั้ง
21778 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 573 ครั้ง
16477 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 618 ครั้ง
57921 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 602 ครั้ง
49533 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 649 ครั้ง
32357 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 572 ครั้ง
48521 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 634 ครั้ง
12168 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 582 ครั้ง
64781 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 585 ครั้ง
14818 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 667 ครั้ง
58319 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 689 ครั้ง
25946 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3685 ครั้ง
61654 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 642 ครั้ง
51547 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 598 ครั้ง
51865 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 560 ครั้ง
33129 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 736 ครั้ง
18866 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 703 ครั้ง
59536 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 576 ครั้ง
91851 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 648 ครั้ง
15652 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 662 ครั้ง
35221 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 553 ครั้ง
95424 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 549 ครั้ง
22799 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1032 ครั้ง
39772 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 547 ครั้ง
11155 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 600 ครั้ง
16515 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 598 ครั้ง
84625 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 695 ครั้ง
68524 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 582 ครั้ง
84772 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 554 ครั้ง
46249 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 590 ครั้ง
74686 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 681 ครั้ง
67258 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 937 ครั้ง
81313 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 578 ครั้ง
95514 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 563 ครั้ง
83774 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 857 ครั้ง
53173 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 755 ครั้ง
29329 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 628 ครั้ง
93646 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 600 ครั้ง
62528 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/4
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 633 ครั้ง
76734 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 965 ครั้ง
65371 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1231 ครั้ง
27176 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 668 ครั้ง
61366 - ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5125 ครั้ง
85784 - ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2063 ครั้ง
84798 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2832 ครั้ง
22474 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1543 ครั้ง
99936 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1850 ครั้ง
77186 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2/4
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 729 ครั้ง
98847 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 616 ครั้ง
28631 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1207 ครั้ง
95656 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2128 ครั้ง
98635 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1674 ครั้ง
13637 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 962 ครั้ง
65463 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 847 ครั้ง
38261 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 974 ครั้ง
29416 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1867 ครั้ง
48713 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 690 ครั้ง
14662 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2288 ครั้ง
69564 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1982 ครั้ง
21925 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 778 ครั้ง
84795 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 860 ครั้ง
54681 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1578 ครั้ง
13568 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2171 ครั้ง
82851 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1747 ครั้ง
99619 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 948 ครั้ง
76775 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 778 ครั้ง
43535 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 717 ครั้ง
72879 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1272 ครั้ง
11451 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/3
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1022 ครั้ง
77861 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 682 ครั้ง
85656 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1153 ครั้ง
61826 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1016 ครั้ง
74912 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1712 ครั้ง
73847 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 647 ครั้ง
78252 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1313 ครั้ง
23286 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1056 ครั้ง
63853 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NETม. 5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 8849 ครั้ง
78684 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1174 ครั้ง
91187 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 1
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1384 ครั้ง
53111 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1218 ครั้ง
83168 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1576 ครั้ง
92349 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1798 ครั้ง
78656 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 858 ครั้ง
47955 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3606 ครั้ง
26212 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 876 ครั้ง
94452 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3365 ครั้ง
61235 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1029 ครั้ง
24569 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 931 ครั้ง
31499 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1342 ครั้ง
55642 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 681 ครั้ง
83621 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1160 ครั้ง
45149 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1843 ครั้ง
75866 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1081 ครั้ง
74298 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1529 ครั้ง
34383 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4612 ครั้ง
94485 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2556 ครั้ง
87922 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4093 ครั้ง
62715 - ข้อสอบสาระการเขียน ชุดที่ ๒
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 984 ครั้ง
46479 - O NET สังคม ชุดที่ 2/2
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 655 ครั้ง
17516 - O NET สังคม ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 737 ครั้ง
14727 - O NET สังคม ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1549 ครั้ง
54642 - O NET สังคม ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1157 ครั้ง
41741 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/5
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 745 ครั้ง
77282 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 752 ครั้ง
52234 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 555 ครั้ง
61497 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 729 ครั้ง
75447 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 607 ครั้ง
18447 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 759 ครั้ง
93885 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 479 ครั้ง
22677 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 666 ครั้ง
33732 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2323 ครั้ง
32721 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 657 ครั้ง
46847 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1500 ครั้ง
88537 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 868 ครั้ง
41194 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 645 ครั้ง
48493 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 588 ครั้ง
22943 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 603 ครั้ง
17343 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 592 ครั้ง
54144 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 584 ครั้ง
84123 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 638 ครั้ง
29735 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 551 ครั้ง
28887 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1319 ครั้ง
21517 - o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 843 ครั้ง
53682 - o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 545 ครั้ง
54248 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2/1
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 888 ครั้ง
29975 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 732 ครั้ง
88248 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1113 ครั้ง
67211 - แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1297 ครั้ง
94691 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 538 ครั้ง
76757 - o-net วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 587 ครั้ง
56712 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 510 ครั้ง
41817 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 541 ครั้ง
64265 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1452 ครั้ง
23893 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 512 ครั้ง
92423 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 524 ครั้ง
25189 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1312 ครั้ง
76182 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 602 ครั้ง
39548 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 635 ครั้ง
94761 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1197 ครั้ง
85352 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 537 ครั้ง
79699 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 526 ครั้ง
75837 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 543 ครั้ง
15875 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 776 ครั้ง
51251 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 566 ครั้ง
92551 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 564 ครั้ง
85821 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 956 ครั้ง
49363 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 790 ครั้ง
34129 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 576 ครั้ง
97623 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 516 ครั้ง
23778 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 583 ครั้ง
94288 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 803 ครั้ง
46365 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 498 ครั้ง
55693 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 560 ครั้ง
18196 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 524 ครั้ง
24387 - บบทดสอบสังคม ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 530 ครั้ง
82762 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 547 ครั้ง
98649 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1122 ครั้ง
76762 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 540 ครั้ง
69285 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 569 ครั้ง
24539 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 671 ครั้ง
41811 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 737 ครั้ง
46154 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 940 ครั้ง
64513 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 585 ครั้ง
62252 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 915 ครั้ง
29578 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 733 ครั้ง
49748 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 543 ครั้ง
79416 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 535 ครั้ง
65868 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 726 ครั้ง
67221 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 677 ครั้ง
61791 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 639 ครั้ง
53429 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 561 ครั้ง
27657 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 806 ครั้ง
75838 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 633 ครั้ง
37581 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 627 ครั้ง
77671 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 571 ครั้ง
23939 - O-NET สุขศึกษาฯ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 743 ครั้ง
43645 - O-Net ศิลปะ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 678 ครั้ง
54626 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 537 ครั้ง
68962 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1079 ครั้ง
25612 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 574 ครั้ง
63686 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 542 ครั้ง
59556 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 539 ครั้ง
24742 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 715 ครั้ง
37925 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 593 ครั้ง
35627 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 508 ครั้ง
46677 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 563 ครั้ง
88985 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 527 ครั้ง
42224 - O-Net ศิลปะ ป.6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 596 ครั้ง
68932 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่9
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 754 ครั้ง
81213 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่8
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 656 ครั้ง
55716 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่7
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 610 ครั้ง
72614 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 788 ครั้ง
95811 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 686 ครั้ง
92327 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 657 ครั้ง
15173 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่3
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 631 ครั้ง
97146 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 708 ครั้ง
71371 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 677 ครั้ง
27216 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่2
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 594 ครั้ง
51576 - ชุดที่1
จำนวน 53 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2999 ครั้ง
38967 - O-net สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1225 ครั้ง
25362 - แบบทดสอบonet ปี48 วิชาภาษาไทย
จำนวน 39 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1573 ครั้ง
24628 - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 2
จำนวน 44 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3480 ครั้ง
73695 - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5
จำนวน 43 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3766 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย