Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ nannitra

 

 

97294 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2425 ครั้ง
46447 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2034 ครั้ง
14716 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1236 ครั้ง
43859 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1119 ครั้ง
62428 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1490 ครั้ง
45359 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 896 ครั้ง
81124 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 722 ครั้ง
33128 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 816 ครั้ง
48859 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 682 ครั้ง
68679 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 728 ครั้ง
99511 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 676 ครั้ง
28255 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 727 ครั้ง
41889 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 663 ครั้ง
41725 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 791 ครั้ง
45384 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 810 ครั้ง
59178 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 641 ครั้ง
98452 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1006 ครั้ง
72629 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 764 ครั้ง
46381 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 742 ครั้ง
37315 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 769 ครั้ง
44754 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 718 ครั้ง
65648 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 571 ครั้ง
96818 - ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2256 ครั้ง
92632 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 963 ครั้ง
55696 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 928 ครั้ง
69882 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 720 ครั้ง
76234 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 900 ครั้ง
42941 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 730 ครั้ง
73781 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 754 ครั้ง
49768 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 662 ครั้ง
58822 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 715 ครั้ง
41296 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 639 ครั้ง
25964 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 726 ครั้ง
31849 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5870 ครั้ง
32887 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2929 ครั้ง
13334 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3608 ครั้ง
37695 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 690 ครั้ง
93489 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 753 ครั้ง
23498 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 764 ครั้ง
57796 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 718 ครั้ง
77661 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 877 ครั้ง
24974 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1364 ครั้ง
57819 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 772 ครั้ง
72727 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 668 ครั้ง
35249 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4121 ครั้ง
16136 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1657 ครั้ง
21361 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1391 ครั้ง
51148 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1396 ครั้ง
81543 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1569 ครั้ง
12578 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1546 ครั้ง
58125 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 901 ครั้ง
79534 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1656 ครั้ง
85395 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 801 ครั้ง
15737 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 860 ครั้ง
77785 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 847 ครั้ง
69683 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 819 ครั้ง
95963 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1409 ครั้ง
11299 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1563 ครั้ง
55592 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1309 ครั้ง
59557 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 888 ครั้ง
51586 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 850 ครั้ง
24257 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 904 ครั้ง
23788 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 775 ครั้ง
53859 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 970 ครั้ง
93451 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 690 ครั้ง
27378 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 738 ครั้ง
54594 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 668 ครั้ง
17236 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 722 ครั้ง
69783 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 677 ครั้ง
91411 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 875 ครั้ง
67636 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 675 ครั้ง
43285 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 721 ครั้ง
11542 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 944 ครั้ง
65999 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 652 ครั้ง
18375 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 662 ครั้ง
32647 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 719 ครั้ง
49931 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1326 ครั้ง
29442 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 670 ครั้ง
68231 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 797 ครั้ง
13756 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 718 ครั้ง
36514 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 893 ครั้ง
19497 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 810 ครั้ง
21778 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 652 ครั้ง
16477 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 715 ครั้ง
57921 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 672 ครั้ง
49533 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 744 ครั้ง
32357 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 662 ครั้ง
48521 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 734 ครั้ง
12168 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 672 ครั้ง
64781 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 665 ครั้ง
14818 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 771 ครั้ง
58319 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 778 ครั้ง
25946 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4110 ครั้ง
61654 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 724 ครั้ง
51547 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 678 ครั้ง
51865 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 662 ครั้ง
33129 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 810 ครั้ง
18866 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 819 ครั้ง
59536 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 653 ครั้ง
91851 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 744 ครั้ง
15652 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 751 ครั้ง
35221 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 625 ครั้ง
95424 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 632 ครั้ง
22799 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1129 ครั้ง
39772 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 629 ครั้ง
11155 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 680 ครั้ง
16515 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 679 ครั้ง
84625 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 800 ครั้ง
68524 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 675 ครั้ง
84772 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 658 ครั้ง
46249 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 678 ครั้ง
74686 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 759 ครั้ง
67258 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1035 ครั้ง
81313 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 646 ครั้ง
95514 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 682 ครั้ง
83774 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 957 ครั้ง
53173 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 865 ครั้ง
29329 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 718 ครั้ง
93646 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 685 ครั้ง
62528 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/4
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 716 ครั้ง
76734 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1058 ครั้ง
65371 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1323 ครั้ง
27176 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 757 ครั้ง
61366 - ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5232 ครั้ง
85784 - ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2184 ครั้ง
84798 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2946 ครั้ง
22474 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1635 ครั้ง
99936 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1952 ครั้ง
77186 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2/4
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 807 ครั้ง
98847 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 693 ครั้ง
28631 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1293 ครั้ง
95656 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2221 ครั้ง
98635 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1762 ครั้ง
13637 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1048 ครั้ง
65463 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 948 ครั้ง
38261 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1044 ครั้ง
29416 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1981 ครั้ง
48713 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 771 ครั้ง
14662 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2397 ครั้ง
69564 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2091 ครั้ง
21925 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 876 ครั้ง
84795 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 958 ครั้ง
54681 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1696 ครั้ง
13568 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2273 ครั้ง
82851 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1860 ครั้ง
99619 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1032 ครั้ง
76775 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 854 ครั้ง
43535 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 798 ครั้ง
72879 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1373 ครั้ง
11451 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/3
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1118 ครั้ง
77861 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 750 ครั้ง
85656 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1252 ครั้ง
61826 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1104 ครั้ง
74912 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1842 ครั้ง
73847 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 733 ครั้ง
78252 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1471 ครั้ง
23286 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1175 ครั้ง
63853 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NETม. 5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 9225 ครั้ง
78684 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1284 ครั้ง
91187 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 1
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1471 ครั้ง
53111 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1327 ครั้ง
83168 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1697 ครั้ง
92349 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1912 ครั้ง
78656 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 944 ครั้ง
47955 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3784 ครั้ง
26212 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 976 ครั้ง
94452 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3480 ครั้ง
61235 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1132 ครั้ง
24569 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1013 ครั้ง
31499 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1466 ครั้ง
55642 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 781 ครั้ง
83621 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1265 ครั้ง
45149 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1983 ครั้ง
75866 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1188 ครั้ง
74298 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1696 ครั้ง
34383 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4863 ครั้ง
94485 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2766 ครั้ง
87922 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4628 ครั้ง
62715 - ข้อสอบสาระการเขียน ชุดที่ ๒
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1071 ครั้ง
46479 - O NET สังคม ชุดที่ 2/2
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 740 ครั้ง
17516 - O NET สังคม ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 861 ครั้ง
14727 - O NET สังคม ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1676 ครั้ง
54642 - O NET สังคม ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1250 ครั้ง
41741 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/5
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 843 ครั้ง
77282 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 864 ครั้ง
52234 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 636 ครั้ง
61497 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 819 ครั้ง
75447 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 705 ครั้ง
18447 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 864 ครั้ง
93885 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 543 ครั้ง
22677 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 765 ครั้ง
33732 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2440 ครั้ง
32721 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 755 ครั้ง
46847 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1629 ครั้ง
88537 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 947 ครั้ง
41194 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 726 ครั้ง
48493 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 677 ครั้ง
22943 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 673 ครั้ง
17343 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 664 ครั้ง
54144 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 654 ครั้ง
84123 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 712 ครั้ง
29735 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 635 ครั้ง
28887 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1469 ครั้ง
21517 - o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 941 ครั้ง
53682 - o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 628 ครั้ง
54248 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2/1
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 975 ครั้ง
29975 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 831 ครั้ง
88248 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1226 ครั้ง
67211 - แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1413 ครั้ง
94691 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 616 ครั้ง
76757 - o-net วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 690 ครั้ง
56712 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 579 ครั้ง
41817 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 610 ครั้ง
64265 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1587 ครั้ง
23893 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 587 ครั้ง
92423 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 612 ครั้ง
25189 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1450 ครั้ง
76182 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 681 ครั้ง
39548 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 730 ครั้ง
94761 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1328 ครั้ง
85352 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 617 ครั้ง
79699 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 608 ครั้ง
75837 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 643 ครั้ง
15875 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 848 ครั้ง
51251 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 659 ครั้ง
92551 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 646 ครั้ง
85821 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1080 ครั้ง
49363 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 886 ครั้ง
34129 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 649 ครั้ง
97623 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 592 ครั้ง
23778 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 673 ครั้ง
94288 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 900 ครั้ง
46365 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 561 ครั้ง
55693 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 659 ครั้ง
18196 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 616 ครั้ง
24387 - บบทดสอบสังคม ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 599 ครั้ง
82762 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 635 ครั้ง
98649 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1240 ครั้ง
76762 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 628 ครั้ง
69285 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 659 ครั้ง
24539 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 773 ครั้ง
41811 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 828 ครั้ง
46154 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1047 ครั้ง
64513 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 671 ครั้ง
62252 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1049 ครั้ง
29578 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 844 ครั้ง
49748 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 622 ครั้ง
79416 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 626 ครั้ง
65868 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 832 ครั้ง
67221 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 773 ครั้ง
61791 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 749 ครั้ง
53429 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 640 ครั้ง
27657 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 901 ครั้ง
75838 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 721 ครั้ง
37581 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 715 ครั้ง
77671 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 644 ครั้ง
23939 - O-NET สุขศึกษาฯ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 822 ครั้ง
43645 - O-Net ศิลปะ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 777 ครั้ง
54626 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 612 ครั้ง
68962 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1188 ครั้ง
25612 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 657 ครั้ง
63686 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 637 ครั้ง
59556 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 612 ครั้ง
24742 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 805 ครั้ง
37925 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 667 ครั้ง
35627 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 577 ครั้ง
46677 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 632 ครั้ง
88985 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 605 ครั้ง
42224 - O-Net ศิลปะ ป.6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 675 ครั้ง
68932 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่9
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 833 ครั้ง
81213 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่8
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 750 ครั้ง
55716 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่7
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 713 ครั้ง
72614 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 914 ครั้ง
95811 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 763 ครั้ง
92327 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 751 ครั้ง
15173 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่3
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 730 ครั้ง
97146 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 792 ครั้ง
71371 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 768 ครั้ง
27216 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่2
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 683 ครั้ง
51576 - ชุดที่1
จำนวน 53 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3199 ครั้ง
38967 - O-net สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1371 ครั้ง
25362 - แบบทดสอบonet ปี48 วิชาภาษาไทย
จำนวน 39 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1739 ครั้ง
24628 - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 2
จำนวน 44 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3771 ครั้ง
73695 - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5
จำนวน 43 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3960 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย