Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ nannitra

 

 

97294 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2233 ครั้ง
46447 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1837 ครั้ง
14716 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1048 ครั้ง
43859 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 932 ครั้ง
62428 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1315 ครั้ง
45359 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 718 ครั้ง
81124 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 566 ครั้ง
33128 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 644 ครั้ง
48859 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 545 ครั้ง
68679 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 581 ครั้ง
99511 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 534 ครั้ง
28255 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 573 ครั้ง
41889 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 510 ครั้ง
41725 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 619 ครั้ง
45384 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 655 ครั้ง
59178 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 502 ครั้ง
98452 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 835 ครั้ง
72629 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 608 ครั้ง
46381 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 573 ครั้ง
37315 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 615 ครั้ง
44754 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 554 ครั้ง
65648 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 447 ครั้ง
96818 - ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2036 ครั้ง
92632 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 789 ครั้ง
55696 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 740 ครั้ง
69882 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 551 ครั้ง
76234 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 746 ครั้ง
42941 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 576 ครั้ง
73781 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 577 ครั้ง
49768 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 529 ครั้ง
58822 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 572 ครั้ง
41296 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 480 ครั้ง
25964 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 584 ครั้ง
31849 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5414 ครั้ง
32887 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2622 ครั้ง
13334 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3352 ครั้ง
37695 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 526 ครั้ง
93489 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 590 ครั้ง
23498 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 603 ครั้ง
57796 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 611 ครั้ง
77661 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 724 ครั้ง
24974 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1190 ครั้ง
57819 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 607 ครั้ง
72727 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 531 ครั้ง
35249 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3922 ครั้ง
16136 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1482 ครั้ง
21361 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1214 ครั้ง
51148 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1217 ครั้ง
81543 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1410 ครั้ง
12578 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1369 ครั้ง
58125 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 719 ครั้ง
79534 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1504 ครั้ง
85395 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 653 ครั้ง
15737 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 698 ครั้ง
77785 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 699 ครั้ง
69683 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 676 ครั้ง
95963 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1200 ครั้ง
11299 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1393 ครั้ง
55592 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1131 ครั้ง
59557 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 742 ครั้ง
51586 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 717 ครั้ง
24257 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 760 ครั้ง
23788 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 647 ครั้ง
53859 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 819 ครั้ง
93451 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 537 ครั้ง
27378 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 591 ครั้ง
54594 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 538 ครั้ง
17236 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 560 ครั้ง
69783 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 531 ครั้ง
91411 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 731 ครั้ง
67636 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 532 ครั้ง
43285 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 578 ครั้ง
11542 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 811 ครั้ง
65999 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 522 ครั้ง
18375 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 520 ครั้ง
32647 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 585 ครั้ง
49931 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1174 ครั้ง
29442 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 516 ครั้ง
68231 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 659 ครั้ง
13756 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 568 ครั้ง
36514 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 752 ครั้ง
19497 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 677 ครั้ง
21778 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 527 ครั้ง
16477 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 564 ครั้ง
57921 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 547 ครั้ง
49533 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 588 ครั้ง
32357 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 517 ครั้ง
48521 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 574 ครั้ง
12168 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 528 ครั้ง
64781 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 532 ครั้ง
14818 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 615 ครั้ง
58319 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 630 ครั้ง
25946 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3481 ครั้ง
61654 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 588 ครั้ง
51547 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 547 ครั้ง
51865 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 512 ครั้ง
33129 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 685 ครั้ง
18866 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 641 ครั้ง
59536 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 522 ครั้ง
91851 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 597 ครั้ง
15652 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 616 ครั้ง
35221 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 504 ครั้ง
95424 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 505 ครั้ง
22799 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 949 ครั้ง
39772 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 507 ครั้ง
11155 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 547 ครั้ง
16515 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 544 ครั้ง
84625 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 645 ครั้ง
68524 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 528 ครั้ง
84772 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 498 ครั้ง
46249 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 541 ครั้ง
74686 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 629 ครั้ง
67258 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 880 ครั้ง
81313 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 526 ครั้ง
95514 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 513 ครั้ง
83774 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 804 ครั้ง
53173 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 697 ครั้ง
29329 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 582 ครั้ง
93646 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 552 ครั้ง
62528 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/4
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 579 ครั้ง
76734 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 888 ครั้ง
65371 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1172 ครั้ง
27176 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 615 ครั้ง
61366 - ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5033 ครั้ง
85784 - ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1992 ครั้ง
84798 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2741 ครั้ง
22474 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1475 ครั้ง
99936 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1786 ครั้ง
77186 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2/4
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 671 ครั้ง
98847 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 563 ครั้ง
28631 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1140 ครั้ง
95656 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2067 ครั้ง
98635 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1591 ครั้ง
13637 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 899 ครั้ง
65463 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 784 ครั้ง
38261 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 915 ครั้ง
29416 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1779 ครั้ง
48713 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 629 ครั้ง
14662 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2136 ครั้ง
69564 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1835 ครั้ง
21925 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 694 ครั้ง
84795 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 791 ครั้ง
54681 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1407 ครั้ง
13568 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1999 ครั้ง
82851 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1634 ครั้ง
99619 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 846 ครั้ง
76775 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 711 ครั้ง
43535 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 658 ครั้ง
72879 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1163 ครั้ง
11451 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/3
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 937 ครั้ง
77861 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 618 ครั้ง
85656 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1056 ครั้ง
61826 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 951 ครั้ง
74912 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1426 ครั้ง
73847 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 583 ครั้ง
78252 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1246 ครั้ง
23286 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 990 ครั้ง
63853 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NETม. 5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 7806 ครั้ง
78684 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1064 ครั้ง
91187 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 1
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1291 ครั้ง
53111 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1027 ครั้ง
83168 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1449 ครั้ง
92349 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1721 ครั้ง
78656 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 787 ครั้ง
47955 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3281 ครั้ง
26212 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 791 ครั้ง
94452 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3252 ครั้ง
61235 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 950 ครั้ง
24569 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 865 ครั้ง
31499 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1247 ครั้ง
55642 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 625 ครั้ง
83621 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1050 ครั้ง
45149 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1759 ครั้ง
75866 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1009 ครั้ง
74298 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1216 ครั้ง
34383 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4107 ครั้ง
94485 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2114 ครั้ง
87922 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3485 ครั้ง
62715 - ข้อสอบสาระการเขียน ชุดที่ ๒
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 916 ครั้ง
46479 - O NET สังคม ชุดที่ 2/2
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 595 ครั้ง
17516 - O NET สังคม ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 676 ครั้ง
14727 - O NET สังคม ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1411 ครั้ง
54642 - O NET สังคม ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1062 ครั้ง
41741 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/5
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 683 ครั้ง
77282 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 702 ครั้ง
52234 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 508 ครั้ง
61497 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 681 ครั้ง
75447 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 553 ครั้ง
18447 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 706 ครั้ง
93885 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 440 ครั้ง
22677 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 611 ครั้ง
33732 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2262 ครั้ง
32721 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 595 ครั้ง
46847 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1411 ครั้ง
88537 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 810 ครั้ง
41194 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 590 ครั้ง
48493 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 545 ครั้ง
22943 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 551 ครั้ง
17343 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 540 ครั้ง
54144 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 533 ครั้ง
84123 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 584 ครั้ง
29735 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 506 ครั้ง
28887 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1192 ครั้ง
21517 - o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 792 ครั้ง
53682 - o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 500 ครั้ง
54248 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2/1
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 826 ครั้ง
29975 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 668 ครั้ง
88248 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1037 ครั้ง
67211 - แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1221 ครั้ง
94691 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 487 ครั้ง
76757 - o-net วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 536 ครั้ง
56712 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 467 ครั้ง
41817 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 490 ครั้ง
64265 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1303 ครั้ง
23893 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 466 ครั้ง
92423 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 479 ครั้ง
25189 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1210 ครั้ง
76182 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 559 ครั้ง
39548 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 585 ครั้ง
94761 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1081 ครั้ง
85352 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 492 ครั้ง
79699 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 481 ครั้ง
75837 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 482 ครั้ง
15875 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 718 ครั้ง
51251 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 522 ครั้ง
92551 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 515 ครั้ง
85821 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 885 ครั้ง
49363 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 725 ครั้ง
34129 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 533 ครั้ง
97623 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 470 ครั้ง
23778 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 535 ครั้ง
94288 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 732 ครั้ง
46365 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 452 ครั้ง
55693 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 507 ครั้ง
18196 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 479 ครั้ง
24387 - บบทดสอบสังคม ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 492 ครั้ง
82762 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 499 ครั้ง
98649 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1058 ครั้ง
76762 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 495 ครั้ง
69285 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 522 ครั้ง
24539 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 627 ครั้ง
41811 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 688 ครั้ง
46154 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 896 ครั้ง
64513 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 527 ครั้ง
62252 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 860 ครั้ง
29578 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 686 ครั้ง
49748 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 506 ครั้ง
79416 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 497 ครั้ง
65868 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 683 ครั้ง
67221 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 630 ครั้ง
61791 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 582 ครั้ง
53429 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 507 ครั้ง
27657 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 747 ครั้ง
75838 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 575 ครั้ง
37581 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 578 ครั้ง
77671 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 530 ครั้ง
23939 - O-NET สุขศึกษาฯ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 701 ครั้ง
43645 - O-Net ศิลปะ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 630 ครั้ง
54626 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 495 ครั้ง
68962 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1034 ครั้ง
25612 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 523 ครั้ง
63686 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 498 ครั้ง
59556 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 499 ครั้ง
24742 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 672 ครั้ง
37925 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 552 ครั้ง
35627 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 467 ครั้ง
46677 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 513 ครั้ง
88985 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 479 ครั้ง
42224 - O-Net ศิลปะ ป.6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 550 ครั้ง
68932 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่9
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 707 ครั้ง
81213 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่8
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 604 ครั้ง
55716 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่7
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 567 ครั้ง
72614 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 744 ครั้ง
95811 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 638 ครั้ง
92327 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 608 ครั้ง
15173 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่3
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 579 ครั้ง
97146 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 656 ครั้ง
71371 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 636 ครั้ง
27216 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่2
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 535 ครั้ง
51576 - ชุดที่1
จำนวน 53 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2900 ครั้ง
38967 - O-net สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1148 ครั้ง
25362 - แบบทดสอบonet ปี48 วิชาภาษาไทย
จำนวน 39 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1484 ครั้ง
24628 - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 2
จำนวน 44 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3171 ครั้ง
73695 - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5
จำนวน 43 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3547 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย