Thaitestonline.com

เว็บไซต์แบบทดสอบออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อสอบ สร้างแบบทดสอบแบบออนไลน์ สร้างได้เอง ตรวจและแสดงผลการทดสอยทันที

Home About ทำแบบทดสอบออนไลน์ คะแนนสอบ เว็บบอร์ด

รายการชุดวิชาที่สร้างโดยคุณ nannitra

 

 

98845 - ONET ภาษาไทน
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 443 ครั้ง
74843 - ONET ภาษาไทย ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 375 ครั้ง
82716 - ONET วิทยาศาสตร์
จำนวน 36 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1433 ครั้ง
91838 - ข้อสอบมาตราฐาน สังคมศึกษา ม.1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 331 ครั้ง
97294 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.2 สังคมศึกษา ชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2658 ครั้ง
46447 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2227 ครั้ง
14716 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1434 ครั้ง
43859 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1331 ครั้ง
62428 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1694 ครั้ง
45359 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1086 ครั้ง
81124 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 887 ครั้ง
33128 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1018 ครั้ง
48859 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 856 ครั้ง
68679 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 898 ครั้ง
99511 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 857 ครั้ง
28255 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 901 ครั้ง
41889 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 850 ครั้ง
41725 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 992 ครั้ง
45384 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 987 ครั้ง
59178 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 827 ครั้ง
98452 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1178 ครั้ง
72629 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 957 ครั้ง
46381 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 923 ครั้ง
37315 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 961 ครั้ง
44754 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 896 ครั้ง
65648 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 738 ครั้ง
96818 - ข้อสอบมาตรฐานชั้นม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2467 ครั้ง
92632 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.2 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1158 ครั้ง
55696 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1119 ครั้ง
69882 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 893 ครั้ง
76234 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1079 ครั้ง
42941 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 923 ครั้ง
73781 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 926 ครั้ง
49768 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 849 ครั้ง
58822 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 903 ครั้ง
41296 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 845 ครั้ง
25964 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 907 ครั้ง
31849 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/3
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 6190 ครั้ง
32887 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3200 ครั้ง
13334 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3853 ครั้ง
37695 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 870 ครั้ง
93489 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 943 ครั้ง
23498 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 973 ครั้ง
57796 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 899 ครั้ง
77661 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1070 ครั้ง
24974 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1590 ครั้ง
57819 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 972 ครั้ง
72727 - แนวข้อสอบ สุขศึกษา ม.1 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 851 ครั้ง
35249 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4334 ครั้ง
16136 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1863 ครั้ง
21361 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1607 ครั้ง
51148 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1603 ครั้ง
81543 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/10
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1813 ครั้ง
12578 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1770 ครั้ง
58125 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1117 ครั้ง
79534 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1901 ครั้ง
85395 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1025 ครั้ง
15737 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/5
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1029 ครั้ง
77785 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1026 ครั้ง
69683 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 997 ครั้ง
95963 - แนวข้อสอบ อังกฤษ ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1631 ครั้ง
11299 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1765 ครั้ง
55592 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1503 ครั้ง
59557 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1074 ครั้ง
51586 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1034 ครั้ง
24257 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1086 ครั้ง
23788 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 974 ครั้ง
53859 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1154 ครั้ง
93451 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 874 ครั้ง
27378 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 917 ครั้ง
54594 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 872 ครั้ง
17236 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 904 ครั้ง
69783 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 877 ครั้ง
91411 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1046 ครั้ง
67636 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 890 ครั้ง
43285 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 904 ครั้ง
11542 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1115 ครั้ง
65999 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 817 ครั้ง
18375 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 861 ครั้ง
32647 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 900 ครั้ง
49931 - แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1543 ครั้ง
29442 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 856 ครั้ง
68231 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 965 ครั้ง
13756 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 907 ครั้ง
36514 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1085 ครั้ง
19497 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 985 ครั้ง
21778 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 820 ครั้ง
16477 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 888 ครั้ง
57921 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 835 ครั้ง
49533 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 946 ครั้ง
32357 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 842 ครั้ง
48521 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 912 ครั้ง
12168 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 848 ครั้ง
64781 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 868 ครั้ง
14818 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 942 ครั้ง
58319 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 963 ครั้ง
25946 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4979 ครั้ง
61654 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 893 ครั้ง
51547 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 855 ครั้ง
51865 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 831 ครั้ง
33129 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 972 ครั้ง
18866 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1015 ครั้ง
59536 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 845 ครั้ง
91851 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 931 ครั้ง
15652 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 935 ครั้ง
35221 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 791 ครั้ง
95424 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 797 ครั้ง
22799 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1378 ครั้ง
39772 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 807 ครั้ง
11155 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 834 ครั้ง
16515 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 847 ครั้ง
84625 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.2 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 969 ครั้ง
68524 - แนวข้อสอบกฎหมายปฏิรูปการศึกษาชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 850 ครั้ง
84772 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 903 ครั้ง
46249 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 872 ครั้ง
74686 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 931 ครั้ง
67258 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1227 ครั้ง
81313 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 819 ครั้ง
95514 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 872 ครั้ง
83774 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1135 ครั้ง
53173 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1048 ครั้ง
29329 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 901 ครั้ง
93646 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 882 ครั้ง
62528 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/4
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 900 ครั้ง
76734 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1242 ครั้ง
65371 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1496 ครั้ง
27176 - แนวข้อสอบ สังคมฯ ม.1 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 932 ครั้ง
61366 - ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5465 ครั้ง
85784 - ข้อสอบ PRE O-NET สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2383 ครั้ง
84798 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3136 ครั้ง
22474 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1826 ครั้ง
99936 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2716 ครั้ง
77186 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2/4
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1676 ครั้ง
98847 - ข้อสอบมาตรฐานชั้น ม.4 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 868 ครั้ง
28631 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1473 ครั้ง
95656 - O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2412 ครั้ง
98635 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2053 ครั้ง
13637 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1263 ครั้ง
65463 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1140 ครั้ง
38261 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1228 ครั้ง
29416 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2198 ครั้ง
48713 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 945 ครั้ง
14662 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2647 ครั้ง
69564 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2377 ครั้ง
21925 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1059 ครั้ง
84795 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1138 ครั้ง
54681 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1926 ครั้ง
13568 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2477 ครั้ง
82851 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2136 ครั้ง
99619 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1215 ครั้ง
76775 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1028 ครั้ง
43535 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 975 ครั้ง
72879 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1682 ครั้ง
11451 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/3
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1371 ครั้ง
77861 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 950 ครั้ง
85656 - O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1498 ครั้ง
61826 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1287 ครั้ง
74912 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2119 ครั้ง
73847 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 927 ครั้ง
78252 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1713 ครั้ง
23286 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1422 ครั้ง
63853 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NETม. 5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 10419 ครั้ง
78684 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1542 ครั้ง
91187 - O –net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 1
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1678 ครั้ง
53111 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1575 ครั้ง
83168 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2231 ครั้ง
92349 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2116 ครั้ง
78656 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1145 ครั้ง
47955 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4241 ครั้ง
26212 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1271 ครั้ง
94452 - O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3785 ครั้ง
61235 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1352 ครั้ง
24569 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1203 ครั้ง
31499 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1714 ครั้ง
55642 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1018 ครั้ง
83621 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1494 ครั้ง
45149 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2276 ครั้ง
75866 - ตัวอย่างข้อสอบ ศาสนาสากล ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1453 ครั้ง
74298 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1983 ครั้ง
34383 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5149 ครั้ง
94485 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3284 ครั้ง
87922 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 5263 ครั้ง
62715 - ข้อสอบสาระการเขียน ชุดที่ ๒
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1252 ครั้ง
46479 - O NET สังคม ชุดที่ 2/2
จำนวน 13 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 926 ครั้ง
17516 - O NET สังคม ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1061 ครั้ง
14727 - O NET สังคม ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2007 ครั้ง
54642 - O NET สังคม ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1479 ครั้ง
41741 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/5
จำนวน 19 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1020 ครั้ง
77282 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1079 ครั้ง
52234 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 810 ครั้ง
61497 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 983 ครั้ง
75447 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 894 ครั้ง
18447 - O-NET สังคมศึกษา ม.4-6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1057 ครั้ง
93885 - O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 672 ครั้ง
22677 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่3/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 939 ครั้ง
33732 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2657 ครั้ง
32721 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 948 ครั้ง
46847 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1849 ครั้ง
88537 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 2
จำนวน 14 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1138 ครั้ง
41194 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 899 ครั้ง
48493 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 861 ครั้ง
22943 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 828 ครั้ง
17343 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 847 ครั้ง
54144 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 823 ครั้ง
84123 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 902 ครั้ง
29735 - O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 818 ครั้ง
28887 - O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1677 ครั้ง
21517 - o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1107 ครั้ง
53682 - o-net วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 770 ครั้ง
54248 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2/1
จำนวน 16 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1832 ครั้ง
29975 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1486 ครั้ง
88248 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1425 ครั้ง
67211 - แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1612 ครั้ง
94691 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 790 ครั้ง
76757 - o-net วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 875 ครั้ง
56712 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 737 ครั้ง
41817 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 772 ครั้ง
64265 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1813 ครั้ง
23893 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 755 ครั้ง
92423 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 755 ครั้ง
25189 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/3
จำนวน 20 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1714 ครั้ง
76182 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/10
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 888 ครั้ง
39548 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 882 ครั้ง
94761 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/9
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1511 ครั้ง
85352 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 771 ครั้ง
79699 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 771 ครั้ง
75837 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 812 ครั้ง
15875 - o-net วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1020 ครั้ง
51251 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 818 ครั้ง
92551 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 807 ครั้ง
85821 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1286 ครั้ง
49363 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1058 ครั้ง
34129 - O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 844 ครั้ง
97623 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 733 ครั้ง
23778 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 816 ครั้ง
94288 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1053 ครั้ง
46365 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 730 ครั้ง
55693 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 800 ครั้ง
18196 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 776 ครั้ง
24387 - บบทดสอบสังคม ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 792 ครั้ง
82762 - แบบทดสอบสังคม ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 793 ครั้ง
98649 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1432 ครั้ง
76762 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 806 ครั้ง
69285 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 881 ครั้ง
24539 - ข้อสอบกระบวนวิชากฎหมาย
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 950 ครั้ง
41811 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1001 ครั้ง
46154 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1215 ครั้ง
64513 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 849 ครั้ง
62252 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1270 ครั้ง
29578 - ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1023 ครั้ง
49748 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 776 ครั้ง
79416 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6 ชุดที่ 2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 782 ครั้ง
65868 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1005 ครั้ง
67221 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 945 ครั้ง
61791 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 907 ครั้ง
53429 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 792 ครั้ง
27657 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1056 ครั้ง
75838 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 897 ครั้ง
37581 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 874 ครั้ง
77671 - แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 785 ครั้ง
23939 - O-NET สุขศึกษาฯ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 985 ครั้ง
43645 - O-Net ศิลปะ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 932 ครั้ง
54626 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 771 ครั้ง
68962 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่8
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1351 ครั้ง
25612 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่7
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 813 ครั้ง
63686 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 796 ครั้ง
59556 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 759 ครั้ง
24742 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 947 ครั้ง
37925 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่3
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 822 ครั้ง
35627 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 738 ครั้ง
46677 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 818 ครั้ง
88985 - O-Net ศิลปะ ป.6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 765 ครั้ง
42224 - O-Net ศิลปะ ป.6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 840 ครั้ง
68932 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่9
จำนวน 12 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 999 ครั้ง
81213 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่8
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 922 ครั้ง
55716 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่7
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 878 ครั้ง
72614 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่6
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1100 ครั้ง
95811 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่5
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 921 ครั้ง
92327 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่4
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 896 ครั้ง
15173 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่3
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 890 ครั้ง
97146 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่2
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 949 ครั้ง
71371 - แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่1
จำนวน 10 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 909 ครั้ง
27216 - O-net สังคมศึกษา ป.6 ชุดที่2
จำนวน 11 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 840 ครั้ง
51576 - ชุดที่1
จำนวน 53 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 3573 ครั้ง
38967 - O-net สังคมศึกษา ป.6
จำนวน 30 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 1636 ครั้ง
25362 - แบบทดสอบonet ปี48 วิชาภาษาไทย
จำนวน 39 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 2014 ครั้ง
24628 - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5 ชุดที่ 2
จำนวน 44 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4298 ครั้ง
73695 - แบบทดสอบภาษาไทย ป.5
จำนวน 43 ข้อ ทดสอบไปแล้วจำนวน 4353 ครั้ง

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

ThaiTestOnline - เว็บไทยเทสออนไลน์
เว็บไทยเทสออนไลน์ | Lesson PLAN | FACEBOOK