แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคือข้อใด
  POS
  ACC
  JSP
  ISP
2. ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก
  A
  0
  F
  16
3. Windows 98 คืออะไร
  โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร
  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  โปรแกรมเชื่อมโยง
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบหาไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์
  AVG
  NOD32
  PANDA
  ถูกทุกข้อ
5. เครื่องพิมพ์แบบใดใช้หลักความร้อนละลายโทเนอร์ (Toner)
  Ink Jet
  Laser
  Dot matrix
  Scanner
6. ข้อใดไม่ใช้วีดิโอ
  .mid
  .mov
  .mp3
  .mp4
7. Operating System คืออะไร
  โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
  โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง
  โปรแกรมระบบเช่าซื้อ
  ไม่มีข้อถูก
8. ข้อใดไม่ใช่ตัวกระทำพื้นฐานของตรรกะ
  AND
  NOT
  XAND
  XNOT
9. เครื่องมินิคอมพิวเตอร์นิยมใช้ระบบใด
  วินโดว์เอ็นที (Windows NT)
  ดอส (DOS)
  ยูนิกซ์ (Unix)
  วินโดว์95 (Windows95)
10. Internet หมายถึงอะไร
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกันในระยะ ใกล้ ๆ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน ทั่วโลก
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกัน ภายในประเทศ
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ ภายในประเทศ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์