ONET วิชา67 การงานอาชีพ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ดีสำหรับนำมาปลูก คือ ข้อใด
  เหี่ยว มีรอยแมลงกัดแทะ
  ไม่ฝ่อ ไม่มีแมลงเจาะ
  ลีบ และมีเชื้อราเกาะโดยรอบ
  มีคราบดิน และกรวดทราบปะปน
2. นักเรียนใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ ทำการ์ดวันเกิดให้คุณพ่อ นักเรียนต้องการเลือกสีเดียวกันกับรูปภาพที่นำมาประกอบในการ์ด ควรเลือกใช้งานกล่องเครื่องมือใด
3. ลุงหนึ่งเป็นเกษตรกร ปลูกแห้วขายเมื่อเก็วเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ลุงหนึ่งต้องมีการดำเนินการจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแห้วอย่างไร เพื่อการบริโภค และจำหน่ายเบื้องต้น ก่อนส่งถึงผู้บริโภค
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต ->ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
4. ข้อใดเป็นการรดน้ำต้นไม้ที่ช่วยประหยัดน้ำและเป็นอันตรายต่อต้นไม้น้อยที่สุด
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างจาน
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างผักผลไม้
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างรถ
  ใช้น้ำที่เหลือจากการซักผ้า
5. ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ทำรายงาน
  อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้
  คัดลอกข้อความจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาใส่รายงานอย่างครบถ้วน
  ขออนุญาตเจ้าของรูปภาพบนอินเทอร์เน็ตก่อนจะนำรูปนั้นมาใส่รายงาน
  พิจารณาแหล่งข้อมูลว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
6. ข้อใดเป็นวิธีการเปิดเอกสาร ( ไฟล์ ) ในคอมพิวเตอร์
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์หนึ่งครั้ง
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มขวาของเมาส์หนึ่งครั้ง
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์สองครั้งติดกัน
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้
7. งานประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้านข้อใดทำให้เกิดมลภาวะมากที่สุด
  เด็กชายสมบัติร้อยเปลือกหอยเป็นม่านหน้าต่าง
  เด็กหญิงสุดาปักผ้าปูดโต๊ะเป็นรูปช้างสามเชือก
  เด็กชายสมเกียรติร้อยปลาตะเพียนพลาสติกทาสีเป็นพวงแขวนเพดาน
  เด็กหญิงสุดีนำเปลือกข้าวโพดมาทำดอกไม่ปักแจกัน
8. เหตุผลที่นำเศษกระถางแตกมาวางคว่ำปิดรูก้นกระถาง ก่อนปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่ออะไร
  ป้องกันกระถางแตก
  ทำให้ดินในกระถางมีความชุ่มชื้น
  ป้องกันดินไหลออกจากก้นกระถาง
  ให้รากชอนไชดินในกระถางได้ดี
9. เครื่องมือช่างคู่ใดใช้งานต่างประเภทกัน
10. การใช้เครื่องมือใดผิดประเภท
  ใช้ค้อนตอกตะปู
  ใช้ไขควงไขสกรู
  ใช้เลื่อยฉลุตัดเหล็ก
  ใช้คีมจับชิ้นงาน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713