ONET วิชา67 การงานอาชีพ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดเป็นการรดน้ำต้นไม้ที่ช่วยประหยัดน้ำและเป็นอันตรายต่อต้นไม้น้อยที่สุด
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างจาน
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างผักผลไม้
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างรถ
  ใช้น้ำที่เหลือจากการซักผ้า
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ชูชีพ มีนิสัยชอบทดลอง เขาจึงเลือกอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร 
  ชูชัย ชอบอ่านหนังสือ นำความรู้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังและรักเด็กเขาจึงเลือกอาชีพครู
  ชูเชิด ชอบวาดรูประบายสี เขาจึงเลือกอาชีพนักประวัติศาสตร
  ชูจิต มีนิสัยอ่อนโยน ซื่อสัตย์ ชอบตัวเลข เขาจึงตัดสินใจเลือกอาชีพบัญชี
3. ในซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เช่น Excel ถ้าเราเขียนสูตรคำนวณเป็น = 20+5*10-5 จะได้ ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่
  65
  245
  125
  45
4. เครื่องมือช่างคู่ใดใช้งานต่างประเภทกัน
5. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้

  1-2
  2-2
  3-1
  4-2
6. นายกบ เป็นช่างไม้รับจ้างเครื่องมือที่นายกบไม่จำเป็นต้องใช้ คือ เครื่องมือชนิดใด
7. ถ้าหลังคารั่วจะใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์ใดในการซ่อมแซมหลังคาบ้านที่รั่ว
  ประแจเลื่อน
  เลื่อยมือ
  ซิลิโคน
  แปรง
8. ข้อใดทำให้บ้านของเราน่าอยู่
  รักษาความสะอาดทั้งอาคารและบริเวณ
  มีอาหารแพงรับประทานทุกวัน
  มีห้องใต้ดิน
  มีห้องฟังเพลง
9. การใช้เครื่องมือใดผิดประเภท
  ใช้ค้อนตอกตะปู
  ใช้ไขควงไขสกรู
  ใช้เลื่อยฉลุตัดเหล็ก
  ใช้คีมจับชิ้นงาน
10. ข้อใดทำให้บ้านของเราน่าอยู่
  รักษาความสะอาดทั้งอาคารและบริเวณ
  มีอาหารแพงรับประทานทุกวัน
  มีห้องใต้ดิน
  มีห้องฟังเพลง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713