ONET วิชา67 การงานอาชีพ
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้

  1-2
  2-2
  3-1
  4-2
2. การใช้เครื่องมือใดผิดประเภท
  ใช้ค้อนตอกตะปู
  ใช้ไขควงไขสกรู
  ใช้เลื่อยฉลุตัดเหล็ก
  ใช้คีมจับชิ้นงาน
3. ข้อใด ไม่ถูกต้องในเรื่องการใช้บัตรกำนัล และคูปองส่วนลด
  ใช้แทนเงิน
  ทำให้ซื้อของง่ายขึ้น
  ไม่จำกัดระยะเวลาในการใช้
  ซื้อของในราคาที่ถูกกว่าปกติ
4. เครื่องมือช่างคู่ใดใช้งานต่างประเภทกัน
5. นักเรียนจะช่วยป้องกันรักษาโรคร้อนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร
  ช่วยกันประหยัดพลังงานด้้วยการงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
  จัดประกวดคำวันลดโลกร้อน มีรางวัลมากมายในโรงเรียน
  รวมพลังเด็กเดินถือป้ายรณรงค์ ไปตามถนนให้ผู้หญ่เห็นความสำคัญ
  ชวนเพื่อนในโรงเรียนปลูกต้นไม้ยืนต้นคนละหนึ่งต้น และดูแลรดน้ำใส่ป๋ย
6. ลุงหนึ่งเป็นเกษตรกร ปลูกแห้วขายเมื่อเก็วเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ลุงหนึ่งต้องมีการดำเนินการจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแห้วอย่างไร เพื่อการบริโภค และจำหน่ายเบื้องต้น ก่อนส่งถึงผู้บริโภค
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต ->ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
  เก็บเกี่ยวผลผลิต -> ตัดแต่งผลิตผลิต -> ทำความสะอาดด้วยน้ำ -> คัดเลือกและคัดขนาดผลผลิต -> การบรรจุหีบห่อ
7. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้

  1-2
  2-2
  3-1
  4-2
8. ในซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เช่น Excel ถ้าเราเขียนสูตรคำนวณเป็น = 20+5*10-5 จะได้ ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่
  65
  245
  125
  45
9. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้ และหมวดเครื่องมืออุปกรณ

  1-2-3
  2-2-3
  2-2-4
  2-2-1
10. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ชูชีพ มีนิสัยชอบทดลอง เขาจึงเลือกอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร 
  ชูชัย ชอบอ่านหนังสือ นำความรู้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังและรักเด็กเขาจึงเลือกอาชีพครู
  ชูเชิด ชอบวาดรูประบายสี เขาจึงเลือกอาชีพนักประวัติศาสตร
  ชูจิต มีนิสัยอ่อนโยน ซื่อสัตย์ ชอบตัวเลข เขาจึงตัดสินใจเลือกอาชีพบัญชี
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713