คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดาวเสาร์
  fable
  constant
  Saturn
  skiing
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตลาด
  line
  market
  bar
  regular
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คิ้ว
  saw
  eyebrow
  surf
  horse
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตัวอักษร
  alphabet
  wish
  nine
  mountain
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
  hundred
  milk
  Olympic
  end
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ข้าม
  across
  young
  cartoon
  mistake
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บิน
  recycle
  fly
  table tennis
  energy
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วัว, ลูกวัว
  bossy
  train
  song
  physical
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ชั่วโมง
  onion
  hour
  kangaroo
  mayonnaise
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ใหญ่
  big
  uncle
  add up
  pad
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์