คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สายริบบิ้น
  fireman
  floor
  ribbon
  reading
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขาหมูลมควัน
  photocopy
  ham
  neck
  England
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขวาน
  axe
  water
  move
  noodle
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พลั่ว, เครื่องแคะ
  hair
  door
  pick
  achievement
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พรม
  carpet
  the Great Wall of China
  sad
  pout
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เก่า,แก่
  hunter
  palm sugar
  old
  version
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ต้นฝรั่ง
  pig
  guava
  length
  crossword
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ถังขยะ
  bin
  twice
  tape
  painting
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขนมพาย
  guitar
  about
  pie
  entertainment
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => 15 นาที
  fun
  shop assistant
  quarter
  excuse
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์