คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสือ
  butterfly
  skunk
  little
  tiger
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ติดต่อ
  bookworm
  pink
  wet
  transmit
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลูกชาย
  danger
  photograph
  son
  under
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ซึ่งไว้วางใจ, มั่นใจ
  confident
  store
  show
  row
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อย่างหายาก
  forehead
  talent
  rarely
  cake
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ความคิดเห็น
  hot dog
  magazine
  opinion
  ordinal number
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หมอ,แพทย์
  doctor
  skateboard
  nobody
  show
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขาดทุน, หาย, แพ้
  low
  lose
  tank
  ask
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เลขานุการ
  eraser
  golden
  secretary
  deer
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เครื่องแต่งกาย
  dress
  shower
  cloth bag
  size
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713