ระบบและอวัยวะการทำงาน ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ในเรื่อง “ติตติรชาดก” ไม่มีสัตว์ในในเรื่อง
  ช้าง
  ลิง
  นก
  ม้า
2. จากติตติรชาดก สัตว์ทั้ง 3 คือ ช้าง วานร และนกกระทา เป็นตัวแทนของอะไร
  ความพยายาม
  การทำความเพียร
  การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
  การเคารพยำเกรงกัน
3. จากการศึกษาอัมพชาดก นักเรียนได้แบบอย่างที่ดีในด้านใด
  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม
  ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
  ทำกรรมเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น
4. การเคลื่อนไหวร่างกายของสัตว์ส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่าง กล้ามเนื้อกับอะไร
  หลอดเลือด
  กระดูก
  ผิวหนัง
  หัวใจ
5. เพราะเหตุใดปลาจึงชอบอ้าปากและหุบปากอยู่ตลอดเวลา
  สื่อสารระหว่างปลาด้วยกัน
  กำลังหายใจ
  เพราะมันหิว
  ไม่มีข้อถูก
6. ในเรื่อง “อัมพชาดก” มาณพได้เรียนมนตร์เสกผลไม้นอกฤดูกาลกับใคร
  อาจารย์ทิศาปาโมกข์
  ชายจัณฑาล
  พระเจ้าพาราณสี
  เมียชายจัณฑาล
7. ระบบย่อยอาหารของสัตว์ชนิดใดที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์
  ไฮดรา
  หนอนตัวกลม
  ไส้เดือน
  แมลง
8. สัตว์ในข้อใดที่มีกึ๋นช่วยในการบดอาหาร
  ลูกอ๊อด
  เต่า
  หมัด
  ไก่
9. สัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใดที่มีระบบทางเดินหายใจมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  คน
  นก
  เต่า
  จระเข้
10. ในเรื่อง “อัมพาชาดก” มาณพเป็นคนเช่นไร
  คนฉลาด
  คนเก่งกล้า
  คนอกตัญญู
  เห็นแก่ตัว
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713