ระบบและอวัยวะการทำงาน ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. เพราะเหตุใดปลาจึงชอบอ้าปากและหุบปากอยู่ตลอดเวลา
  สื่อสารระหว่างปลาด้วยกัน
  กำลังหายใจ
  เพราะมันหิว
  ไม่มีข้อถูก
2. อวัยวะหลักในการหมุนเวียนเลือดของสัตว์คืออวัยวะใด
  หัวใจ
  ปอด
  ไต
  สมอง
3. ในเรื่อง “ติตติรชาดก” ไม่มีสัตว์ในในเรื่อง
  ช้าง
  ลิง
  นก
  ม้า
4. สัตว์ในข้อใดที่มีกึ๋นช่วยในการบดอาหาร
  ลูกอ๊อด
  เต่า
  หมัด
  ไก่
5. เพราะเหตุใดเสือชีตาจึงจัดว่าเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
  กล้ามเนื้อขาใหญ่
  มีกระดูกสันหลังยาว
  ถูกทั้ง ก และ ข
  ไม่มีข้อถูก
6. จากการศึกษาอัมพชาดก นักเรียนได้แบบอย่างที่ดีในด้านใด
  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
  ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม
  ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
  ทำกรรมเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น
7. ในเรื่อง “อัมพาชาดก” มาณพเป็นคนเช่นไร
  คนฉลาด
  คนเก่งกล้า
  คนอกตัญญู
  เห็นแก่ตัว
8. “ติตติรชาดก” ให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในเรื่องใด
  ความมีเหตุผล
  การเคารพผู้อาวุโส
  การยอมรับฟังความคิดผู้อื่น
  การตัดสินใจด้วยความรอบคอบ
9. ทางเดินอาหารของสัตว์ในข้อใดมีความยาวมากที่สุด
  แมว
  สุนัข
  ควาย
  ช้าง
10. สัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดใดที่มีระบบทางเดินหายใจมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  คน
  นก
  เต่า
  จระเข้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713