จำนวนเชิงซ้อน [ กำลังสอง z2 ]
Ӫᨧ
- ͺش§ 10 Ẻҡҹ
- ͡йʡŨǨͺ
- úǨͺ кзӡúѹ֡÷Ӵ ӹǹͷ
1. (3,-2)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (5,-12)
  (9,4)
  (13,-12)
  (5,12)
2. (-1+2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  -3-4i
  3+4i
  3-4i
  1-4i
3. (-1,3)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (1,9)
  (10,-6)
  (-8,-6)
  (10,6)
4. (-1,1)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (-2,0)
  (2,-2)
  (1,1)
  (0,-2)
5. (-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  4
  -4
  4i
  -4i
6. (3-i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+i
  9-i
  8+6i
  8-6i
7. (3-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+4i
  5-12i
  5+12i
  9-4i
8. (-1+2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  -3-4i
  3+4i
  3-4i
  1-4i
9. (3-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+4i
  5-12i
  5+12i
  9-4i
10. (2,1)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (3,4)
  (4,1)
  (-3,4)
  (4,3)
Ǩͺ ʡ Шӹǹú
ҡúкǨͺ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713