จำนวนเชิงซ้อน [ กำลังสอง z2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. (3-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+4i
  5-12i
  5+12i
  9-4i
2. (3-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+4i
  5-12i
  5+12i
  9-4i
3. (3,-2)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (5,-12)
  (9,4)
  (13,-12)
  (5,12)
4. (2,1)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (3,4)
  (4,1)
  (-3,4)
  (4,3)
5. (-1,3)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (1,9)
  (10,-6)
  (-8,-6)
  (10,6)
6. (-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  4
  -4
  4i
  -4i
7. (3-i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+i
  9-i
  8+6i
  8-6i
8. (-1+2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  -3-4i
  3+4i
  3-4i
  1-4i
9. (0,-4)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (16,0)
  (0,-16)
  (-16,0)
  (0,16)
10. (-1+2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  -3-4i
  3+4i
  3-4i
  1-4i
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713