จำนวนเชิงซ้อน [ กำลังสอง z2 ]
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. (3-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+4i
  5-12i
  5+12i
  9-4i
2. (-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  4
  -4
  4i
  -4i
3. (3-i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+i
  9-i
  8+6i
  8-6i
4. (2,1)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (3,4)
  (4,1)
  (-3,4)
  (4,3)
5. (-1,3)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (1,9)
  (10,-6)
  (-8,-6)
  (10,6)
6. (-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  4
  -4
  4i
  -4i
7. (3,-2)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (5,-12)
  (9,4)
  (13,-12)
  (5,12)
8. (-1+2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  -3-4i
  3+4i
  3-4i
  1-4i
9. (3-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+4i
  5-12i
  5+12i
  9-4i
10. (-1,1)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (-2,0)
  (2,-2)
  (1,1)
  (0,-2)
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์