ทดสอบระบบการทำข้อสอบแบบใหม่ รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.3
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. Where is a fish?
  on land
  in the sky
  on earth
  in the river
2. Perter Parker is a_________
  Thanos
  Ironman
  Thor
  Spiderman
3. Who is your teacher?
  Jessica
  Jeffry
  Jackie
  Sofia
4. What do you do?
  I am learning Korean
  I never go there
  I am a doctor
  I am sure
5. How do you go to school?
  Twice
  Every day
  Yes, I do
  By bus
6. How can you eat some rice?
  Use a spoon
  Use a foot
  Use a paper
  Use a head
7. How many legs do you have ?
  One
  Two
  Three
  Four
8. What is a cat?
  animal
  plant
  thing
  human
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์