การลบจำนวนเต็ม

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. 〈-5〉-5 มีค่าเท่าไหร่
  9
  10
  -10
  0
2. 89-52 �มีค่าเท่าไหร่
  27
  37
  47
  57
3. 〈56-52〉-〈-12〉 �มีค่าเท่าไหร่
  16
  -16
  8
  -8
4. 85-〈-54〉 มีค่าเท่าไหร่
  129
  139
  149
  159
5. 82-56 มีค่าเท่าไหร่
  26
  -26
  27
  -27
6. 〈56-〈-54〉〉-5 �มีค่าเท่าไหร่
  -105
  105
  7
  -7
7. 〈8-〈-6〉〉-12 �มีค่าเท่าไหร่
  26
  -26
  2
  -2
8. 59-〈85〉 �มีค่าเท่าไหร่
  25
  -25
  -26
  26
9. 〈〈-5〉-6〉-〈-2〉 � มีค่าเท่าไหร่
  -13
  13
  9
  -9
10. 〈-5〉-〈-12〉มีค่าเท่าไหร่
  7
  -7
  17
  -17
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์