การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ๑๒+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๙
  ๘๘
  ๒๓
  ๕๓
2. ๘๓+๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๗๒
  ๑๑๓
  ๙๒
3. ๒๕+๘๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๒
  ๔๑
  ๖๖
  ๙๐
4. เลี้ยงไก่ไว้ 75 ตัว เพื่อนให้เพิ่มอีก 29 ตัว รวมมีไก่อยู่กี่ตัว
  100 ตัว
  101 ตัว
  104 ตัว
  108 ตัว
5. ๒๙+๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๒
  ๙๐
  ๗๒
  ๔๖
6. ๗๙+๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๘
  ๔๙
  ๔๐
  ๑๐๗
7. ๒๗+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๓๘
  ๑๑๙
  ๑๐๖
8. ๗๕+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๕
  ๙๑
  ๘๖
  ๑๐๕
9. ๓๘+๕๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๑๐๖
  ๘๒
  ๘๙
10. ๗๙+๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๗
  ๖๔
  ๑๐๗
  ๔๒
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์