ฝึก onet เลขยกกำลัง ม.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  92
  94
  96
  98
3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  จำนวนอตรรกยะที่น้อยกว่า 1.8
  จำนวนอตรรกยะที่มากกว่า 1.8
  จำนวนตรรกยะที่น้อยกว่า 1.8
  จำนวนตรรกยะที่มากกว่า 1.8
4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  3
  4
  8
  16
6. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  10
  -10
7. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  -16
  9
  23
  -9
9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  C < B < A
  B < A < C
  B < C < A
  C < A < B
10. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ
  0
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713