ฝึก onet เลขยกกำลัง ม.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  ข้อ ก. และข้อ ข.
  ข้อ ก. เท่านั้น
  ข้อ ข. เท่านั้น
  ข้อ ก. และข้อ ข. ผิด
3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  จำนวนอตรรกยะที่น้อยกว่า 1.8
  จำนวนอตรรกยะที่มากกว่า 1.8
  จำนวนตรรกยะที่น้อยกว่า 1.8
  จำนวนตรรกยะที่มากกว่า 1.8
4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  3
  4


6. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  -16
  9
  23
  -9
7. ข้อใดต่อไปนี้ผิด
  (24)30<(2)20(3)30(4)40
  (24)30<(2)30(3)20(4)40
  (24)30>(2)20(3)40(4)30
  (24)30>(2)30(3)40(4)20
8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  10
  -10
9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  3
  4
  8
  16
10. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  92
  94
  96
  98
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์