ฝึก onet เลขยกกำลัง ม.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  0
  180
  192
  200
2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  -1
  1
  3
  5
3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  จำนวนอตรรกยะที่น้อยกว่า 1.8
  จำนวนอตรรกยะที่มากกว่า 1.8
  จำนวนตรรกยะที่น้อยกว่า 1.8
  จำนวนตรรกยะที่มากกว่า 1.8
5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  C < B < A
  B < A < C
  B < C < A
  C < A < B
6. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

7. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  92
  94
  96
  98
8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  3
  4
  8
  16
9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

10. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  3
  4


ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713