ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. อ่านว่า ด้วยภาษาเขมรว่าอย่างไร

  ขอ
  ขะ
  คอ
  คะ
2. ตัวอักษรต่อไปนี้ อ่านว่าอย่างไร

  โจ
  จอ
  จะ
  จา
3. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  กอ
  โก
  คอ
  คะ
4. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มีอยู่ใน คำว่า "ตึก" (น้ำ)  สระ อึ

5. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  ฆะ
  โฆ
  คะ
  คอ
6. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  จอ
  จะ
  โจ
  จา
7. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่มีอยู่ใน คำว่า "รึด" (รัด)  สระ อึ

8. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  ฉอ
  ฉะ
  โฉ
  ฉา
9. อ่านว่า ด้วยภาษาเขมรว่าอย่างไร

  กอ
  กะ
  โก
  กา
10. ภาษาเขมรอ่านว่าอย่างไร

  งอ
  โง
  งะ
  งา
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713