แนวข้อสอบ ONET การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ข้อใดผิด
  สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ
  สิทธิที่จะได้รับ ความปลอดภัยจากการใช้สินค้า หรือบริการ
  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาให้ใช้สินค้า และบริการฟรีจากเจ้าของกิจการ
  สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้า หรือบริการ
2. ภาพฉายด้านหน้าจากภาพสามมิติที่กำหนดให้คือข้อใด

3. หากต้องการเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งที่พิมพ์ค่าเฉพาะที่เป็นเลขคู่ จะมีการดำเนินการคำสั่ง เงื่อนไขอะไร

  X/2 = 0
  X% 2 = 1
  X/ 2 = 1
  X% 2 = 0
4. การต่อสวิตช์วงจรไฟฟ้าแสงสว่างดังรูปให้หลอดไฟฟ้ามีแสงสว่าง

  แบบอนุกรม
  แบบขนาน
  แบบคร่อม
  แบบผสม
5. ธนาคารตามข้างล่างนี้ ข้อใดเป็นธนาคารของรัฐบาล

  "A, B, C"
  "B, C, D"
  "C, D, E"
  "A, C, E"
6. มีแคคตัส กุหลาบ ควรเลือกประเภทการจัดสวนแบบใด
  สวนบก
  สวนไม้น้ำ
  สวนกึ่งบกกึ่งน้ำ
  สวนแก้วแบบแห้ง
7. ผู้ปฏิบัติงานบัดกรี ต้องทำความสะอาดชิ้นงานเพราะสาเหตุใด
  เพื่อให้การบัดกรีได้ง่ายขึ้น
  เพื่อความสวยงามของชิ้นงาน
  เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย
  เพื่อความคงทน แข็งแรงของชิ้นงาน
8. กรรไกรตัดกิ่งมียางมะม่วงติดที่คมกรรไกร หนูแหวนจะต้องบำรุงรักษากรรไกรตัดกิ่งนั้น อย่างไรเพื่อให้ใช้ได้นานๆโดยสภาพยังดีเหมือนเดิม
  ใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าดเช็ดยางออก ==> ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด ==> ชโลมส่วนที่เป็นเหล็กด้วยน้ำมันหล่อลื่น
  ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดทุกส่วน ==> ใช้ผ้าแห้งเช็ด ==> วางกรรไกรตัดกิ่งเพื่อผึ่งลมให้แห้ง
  ใช้ผ้าชุบน้ำมันพืชเช็ดยางออก ==> ชโลมน้ำมันพืชทุกซอกทุกมุมของกรรไกรตัดกิ่ง
  ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์ ==> เช็ดด้วยผ้าแห้ง ==> ทาน้ำมันบริเวณที่มีนอต
9. การซ่อมแซมก๊อกน้ำที่มีน้ำรั่วซึมมีวิธีการขั้นตอนอย่างไร

  "A,B,C,D,E,F,H"
  "A,B,D,E,F,C,H"
  "A,B,C,F,D,G,H"
  "A,C,E,F,D,G,H"
10. ต้นมะม่วงมีขนาดสูงใหญ่มาก แตกกิ่งก้านสาขามากมาย บนลำต้นมีกิ่งที่ยาวระเกะระกะและ เป็นโรค และอยู่สูงมาก เด็กชายบุญมาต้องใช้เครื่องมือประเภทใดตัดกิ่งที่เป็นโรคนั้นทิ้งไป
  มีดตอนกิ่ง
  กรรไกรตัดกิ่ง
  ขวาน
  เลื่อยตัดกิ่ง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713