แนวข้อสอบ ONET การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดเป็นการประกอบอาชีพที่มีศีลธรรม
  คุณเก๋งตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งขายต่างประเทศโดยใช้ตราสัญญาลักษณ์ของบริษัทอิน
  คุณเก๋ซื้อกระเป๋าผ้ามาจากต่างประเทศตัดตราสัญลักษณ์ทิ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ
  คุณกู้ออกแบบและตัดเย็บชุดเด็กอ่อน หลากหลายรูปแบบขายราคายุติธรรม
  คุณกุ๊กรับตัดเย็บชุดนักเรียนในหมู่บ้านใช้ด้ายคุณภาพต่ำ ราคาถูกฝีจักรห่าง แต่ ตั้งราคาสูงกว่าคุณภาพ
2. ในอ่างล้างหน้ามีเศษผมและกระดาษห่อลูกอม จะเกิดเหตุการณ์ใดและต้องทำอย่างไร

  ก – ข – B
  ค – ข – C
  ง – ก – A
  ง – ค - D
3. ต้นมะม่วงมีขนาดสูงใหญ่มาก แตกกิ่งก้านสาขามากมาย บนลำต้นมีกิ่งที่ยาวระเกะระกะและ เป็นโรค และอยู่สูงมาก เด็กชายบุญมาต้องใช้เครื่องมือประเภทใดตัดกิ่งที่เป็นโรคนั้นทิ้งไป
  มีดตอนกิ่ง
  กรรไกรตัดกิ่ง
  ขวาน
  เลื่อยตัดกิ่ง
4. ปีงบประมาณแผ่นดิน 2556 เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด
  1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556
  1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557
  1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
  1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
5. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้มีระบบมัลติทัช ( Multi – touch )
  แท็บเล็ต
  โทรทัศน์
  จอภาพที่ตู้ ATM
  จอข้อความที่เครื่องถ่ายเอกสาร
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ ( Image Processing )
  ระบบอ่านบาร์โค้ด
  ระบบอ่านค่าจาก RFID
  ระบบตรวจจับใบหน้าในกล้องดิจิตอล
  ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อการรักษาความปลอดภัย
7. ข้อใดเรียงลำดับอัตราดอกเบี้ย ที่ได้รับจากการฝากเงินแต่ละประเภท จากน้อยไปหามาก
  สินมัธยะ กระแสรายวัน ประจำ ออมทรัพย์
  สินมัธยะ เผื่อเรียก กระแสรายวัน ประจำ
  สินมัธยะ เผื่อเรียก กระแสรายวัน ประจำ
  กระแสรายวัน ออมทรัพย์ สินมัธยะ ประจำ
8. ภาชนะบรรจุอาหารข้อใดมีอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุด
  ถุงพลาสติกใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำที่กำลังเดือด
  ถ้วยกระเบื้องสำหรับทำไข่ตุ๋น
  จานโฟมใส่ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
  ชามเมลามีนใส่ข้าวต้มเครื่อง
9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคนิคการแสดงภาพสามมิติ
  ใช้ภาพเวกเตอร์ในการฉายภาพ
  ใช้การฉายภาพสำหรับตาซ้ายและตาขาวที่มีโทนสีแตกต่างกันบนฉากรับภาพเดียวกัน
  ใช้การวางตัวช่องมองภาพแต่ละภาพที่ฉายซ้อนกันบนฉากรับภาพเดียวกัน
  เป็นเทคนิคในการทำให้ตาซ้ายและตาขาวมองภาพเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกัน
10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ ( Image Processing )
  ระบบอ่านบาร์โค้ด
  ระบบอ่านค่าจาก RFID
  ระบบตรวจจับใบหน้าในกล้องดิจิตอล
  ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อการรักษาความปลอดภัย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713