ภาษาอังกฤษรอบตัว
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. "Under" แปลว่าอะไร?
  นอก
  ใต้
  ใน
  บน
2. "Left" แปลว่าอะไร?
  บน
  ซ้าย
  ขวา
  ล่าง
3. "Right" แปลว่าอะไร?
  ถอยหลัง
  ขวา
  ซ้าย
  ตรงไป
4. "Temple" แปลว่าอะไร?
  พระพุทธรูป
  สนาบิน
  โบสถ์
  วัด
5. "Sex" แปลว่าอะไร? [ปล.ไม่ได้มีความรุนแรงเป็นอย่างใดเลย]
  มีเพศสัมพันธุ์
  การผสมให้เข้ากัน
  มันคงเป็นความรัก
  เพศ เช่น เพศชาย,เพศหญิง
6. "Good afternoon" แปลว่าอะไรจึงจะถูกต้องที่สุด?
  ตอนกลางคืน
  หลังเที่ยงจนถึง 15.00 น.
  เช้าจนถึงเที่ยง
  หลังเที่ยงจนถึง 17.00 น.
7. "Medium" แปลว่าอะไร?
  ขนาดกลาง
  ขนาดจิ๋ว
  ขนาดใหญ่
  ขนาดเล็ก
8. "On" แปลว่าอะไร?
  ล่าง
  ใน
  บน
  ใต้
9. คำว่า "Greeting" แปลว่าอะไร?
  การกล่าวทักทาย
  การร้องเพลง
  การกล่าวลา
  การกล่าวขอโทษ
10. "In" แปลว่าอะไร?
  ใต้
  ใน
  บน
  นอก
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713