ภาษาอังกฤษรอบตัว
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. "Good afternoon" แปลว่าอะไรจึงจะถูกต้องที่สุด?
  ตอนกลางคืน
  หลังเที่ยงจนถึง 15.00 น.
  เช้าจนถึงเที่ยง
  หลังเที่ยงจนถึง 17.00 น.
2. คำว่า "Greeting" แปลว่าอะไร?
  การกล่าวทักทาย
  การร้องเพลง
  การกล่าวลา
  การกล่าวขอโทษ
3. "Temple" แปลว่าอะไร?
  พระพุทธรูป
  สนาบิน
  โบสถ์
  วัด
4. "Sex" แปลว่าอะไร? [ปล.ไม่ได้มีความรุนแรงเป็นอย่างใดเลย]
  มีเพศสัมพันธุ์
  การผสมให้เข้ากัน
  มันคงเป็นความรัก
  เพศ เช่น เพศชาย,เพศหญิง
5. "Medium" แปลว่าอะไร?
  ขนาดกลาง
  ขนาดจิ๋ว
  ขนาดใหญ่
  ขนาดเล็ก
6. "Left" แปลว่าอะไร?
  บน
  ซ้าย
  ขวา
  ล่าง
7. "On" แปลว่าอะไร?
  ล่าง
  ใน
  บน
  ใต้
8. "Under" แปลว่าอะไร?
  นอก
  ใต้
  ใน
  บน
9. "Right" แปลว่าอะไร?
  ถอยหลัง
  ขวา
  ซ้าย
  ตรงไป
10. "In" แปลว่าอะไร?
  ใต้
  ใน
  บน
  นอก
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์