บทที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. กีฬาตะกร้อเริ่มมีการแข่งขันครั้งแรกเมื่อ พุทธศักราช ที่เท่าไหร่
  พ.ศ. 2569
  พ.ศ. 2570
  พ.ศ. 2571
  พ.ศ. 2572
2. ในประเทศพม่า เรียกการเล่นเตะกร้อว่าอะไร
  ชิงลง
  Sipak
  เตกโก
  ตะกร้อ
3. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ประโยชน์ของการเล่นตะกร้อ
  ช่วยในการทรงตัว
  ช่วยให้ผิวขาวขึ้น
  ช่วยลดความเครียด
  ช่วยให้ประสาททุกส่วนว่องไวและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
4. ประเภทตะกร้อมีกี่ประเภท
  3ประเภท
  4ประเภท
  5ประเภท
  9 ประเภท
5. ลูกกลมสานด้วยหวาย เป็นตา สำหรับเตะ ในที่นี้หมายถึง
  ลูกฟุตบอล
  ลูกบาส
  ลูกขนไก่
  ตะกร้อ
6. ข้อต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของการเล่นตะกร้อ
  ช่วยให้ผิวขาวขึ้น
  ช่วยให้ส่วนสูงขึ้น 10 ซ.ม
  ช่วยให้ประสาททุกส่วนว่องไวและตอบสนองได้ดี
  ช่วยให้ส่วนสูงลดลง
7. ในประเทศพม่า เรียกการเล่นเตะกร้อว่าอะไร
  ชิงลง
  Sipak
  เตกโก
  ตะกร้อ
8. ในประเทศฟิลิปปินส์ เรียกการเล่นเตะกร้อว่าอะไร
  ชิงลง
  Sipak
  เตกโก
  ตะกร้อ
9. ข้อต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของการเล่นตะกร้อ
  ช่วยให้ผิวขาวขึ้น
  ช่วยให้ส่วนสูงขึ้น 10 ซ.ม
  ช่วยให้ประสาททุกส่วนว่องไวและตอบสนองได้ดี
  ช่วยให้ส่วนสูงลดลง
10. ข้อต่อไปนี้เป็นประโยชน์ของการเล่นตะกร้อ
  ช่วยให้ผิวขาวขึ้น
  ช่วยให้ส่วนสูงขึ้น 10 ซ.ม
  ช่วยให้ประสาททุกส่วนว่องไวและตอบสนองได้ดี
  ช่วยให้ส่วนสูงลดลง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document