ข้อสอบความเข้าใจภาษาท้องถิ่น อีสานใต้ (ระดับอนุบาล)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ร.เรือ ในภาษาเขมร
2. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ญ.ผู้หญิง ในภาษาเขมร
3. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ว.แหวน ในภาษาเขมร
4. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ภ.สำเภา ในภาษาเขมร
5. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ผ.ผึ้ง ในภาษาเขมร
6. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ห.หีบ ในภาษาเขมร
7. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ข.ไข่ ในภาษาเขมร
8. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ก.ไก่ ในภาษาเขมร
9. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ม.ม้า ในภาษาเขมร
10. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ป.ปลา ในภาษาเขมร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713