เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. นักเรียนมีส่วนในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอย่างไร
  สะสมภาพศิลปินต่างๆ
  เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี
  ค้นหาเครื่องดนตรีในอดีต
  หาซื้อเพลงเก่าๆ มาเก็บไว้
2. โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคใด
  ภาคเหนือ
  ภาคอีสาน
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
3. อังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีที่เริ่มมีใช้ในสมัยใด
  สมัยลพบุรี
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยรัตนโกสินทร์
4. ดนตรีสากลเกี่ยวข้องกับศาสนาใด
  พระพุทธศาสนา
  ศาสนาฮินดู
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาอิสลาม
5. โน้ตสากลมีความสำคัญต่อดนตรีสากลอย่างไร
  ใช้บันทึกประวัติผู้แต่ง
  ใช้บันทึกวันที่เริ่มเขียนเพลง
  ใช้บันทึกเหตุการณ์ทางศาสนา
  ใช้บันทึกจังหวะและทำนองเพลง
6. การบรรเลงดนตรีในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
  ทำให้เกิดความสนุกสนาน
  โน้มน้าวจิตใจให้คนเลื่อมใส
  ทำให้คนเป็นคนดีขึ้น
  ทำให้คนไม่กล้าทำ
7. เครื่องดนตรีไทยข้อใด ไม่นิยมนำมาเล่นในปัจจุบัน
  ขลุ่ยอู้
  ฆ้องวงใหญ่
  บัณเฑาะว์
  กลองแขก
8. ถ้ามีโอกาสสัมภาษณ์ศิลปิน ควรซักถามเรื่องใดมากที่สุด
  อายุในปัจจุบัน
  ญาติพี่น้องของศิลปิน
  ค่าจ้างจากการแต่งเพลง
  แรงบันดาลใจในการแต่งเพลง
9. บุคคลใด ถือว่าเป็นสังคีตกวี
  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
  นายธงไชย แมคอินไตย
  นายมนตรี ตราโมท
  นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
10. บุคคลใดเกี่ยวข้องกับการกำเนิดดนตรีพื้นบ้าน
  ข้าราชการเมืองหลวง
  คนท้องถิ่น
  ชาวต่างชาติ
  ชนชาติยุโรป
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document