เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. อังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีที่เริ่มมีใช้ในสมัยใด
  สมัยลพบุรี
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยรัตนโกสินทร์
2. สัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกจังหวะทำนองเพลงสากล เรียกว่าอะไร
  โน้ตสากล
  รหัสสากล
  ตัวเลขสากล
  ภาษาสากล
3. การขับร้องเพลงไทย น่าจะมาจากข้อใด
  การพูด
  การอธิฐาน
  การผิวปาก
  การขับลำนำ
4. ดนตรีสากลเกี่ยวข้องกับศาสนาใด
  พระพุทธศาสนา
  ศาสนาฮินดู
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาอิสลาม
5. ถ้ามีโอกาสสัมภาษณ์ศิลปิน ควรซักถามเรื่องใดมากที่สุด
  อายุในปัจจุบัน
  ญาติพี่น้องของศิลปิน
  ค่าจ้างจากการแต่งเพลง
  แรงบันดาลใจในการแต่งเพลง
6. หลวงประดิษฐ์ไพเราะ มีผลงานเด่นข้อใด
  ชนะการประกวดตีระนาด
  นำอังกะลุงมาใช้ครั้งแรก
  คิดค้นท่ารำวงมาตรฐาน
  แต่งเพลงชาติไทย
7. การผิวปาก เป็นวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีประเภทใด
  เครื่องดีด
  เครื่องสี
  เครื่องตี
  เครื่องเป่า
8. บุคคลใด ถือว่าเป็นสังคีตกวี
  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
  นายธงไชย แมคอินไตย
  นายมนตรี ตราโมท
  นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
9. การบรรเลงดนตรีในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
  ทำให้เกิดความสนุกสนาน
  โน้มน้าวจิตใจให้คนเลื่อมใส
  ทำให้คนเป็นคนดีขึ้น
  ทำให้คนไม่กล้าทำ
10. โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคใด
  ภาคเหนือ
  ภาคอีสาน
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document