เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. การบรรเลงดนตรีในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
  ทำให้เกิดความสนุกสนาน
  โน้มน้าวจิตใจให้คนเลื่อมใส
  ทำให้คนเป็นคนดีขึ้น
  ทำให้คนไม่กล้าทำ
2. นักเรียนมีส่วนในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอย่างไร
  สะสมภาพศิลปินต่างๆ
  เข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรี
  ค้นหาเครื่องดนตรีในอดีต
  หาซื้อเพลงเก่าๆ มาเก็บไว้
3. หลวงประดิษฐ์ไพเราะ มีผลงานเด่นข้อใด
  ชนะการประกวดตีระนาด
  นำอังกะลุงมาใช้ครั้งแรก
  คิดค้นท่ารำวงมาตรฐาน
  แต่งเพลงชาติไทย
4. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
  พิณ
  สะล้อ
  ฆ้องคู่
  กลอง
5. อังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีที่เริ่มมีใช้ในสมัยใด
  สมัยลพบุรี
  สมัยสุโขทัย
  สมัยอยุธยา
  สมัยรัตนโกสินทร์
6. โปงลาง เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคใด
  ภาคเหนือ
  ภาคอีสาน
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
7. สัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกจังหวะทำนองเพลงสากล เรียกว่าอะไร
  โน้ตสากล
  รหัสสากล
  ตัวเลขสากล
  ภาษาสากล
8. การขับร้องเพลงไทย น่าจะมาจากข้อใด
  การพูด
  การอธิฐาน
  การผิวปาก
  การขับลำนำ
9. ดนตรีสากลเกี่ยวข้องกับศาสนาใด
  พระพุทธศาสนา
  ศาสนาฮินดู
  ศาสนาคริสต์
  ศาสนาอิสลาม
10. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประเภทเครื่องสี
  สะล้อ
  โปงลาง
  พิณ
  ซึง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document