คณิตศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. 325 ÷ 8 =
  40.65
  40.63
  40.62
  40.60
2. 521.6เขียนเป็นคำอ่านได้ตามข้อใด
  ห้าสองหนึ่งหก
  ห้าร้อยยี่สิบหนึ่งกับหก
  ห้าร้อยสองสิบหนึ่งจุดหก
  ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดจุดหก
3. 12 เป็น ค.ร.น ของจำนวนใด
  2,4และ 8
  3,4และ 8
  2,3และ 6
  2,3และ 4
4. ผลลัพธ์ของ12.7 x 58.9 มีค่ามากว่าหรือน้อยกว่าผลลัพธ์ของ ( 8.02 + 23.6 ) x 4 อยู่เท่าไร
  น้อยกว่า 748.03
  น้อยกว่า 126.48
  มากกว่า 621.55
  มากกว่า 874.51
5. แก้วออกกำลังกายวันละ 2ชั่วโมงในเวลา 3เดือน แก้วใช้เวลาออกกำลังกายเป็นเวลาเท่าใด
  7 วัน 5 ชั่วโมง
  7 วัน 12 ชั่วโมง
  5 วัน 5 ชั่วโมง
  5 วัน 12 ชั่วโมง
6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  5 เมตริก เท่ากับ 5,000 กิโลกรัม
  12 เมตร เท่ากับ 24 วา
  300มิลลิลิตร เท่ากับ 3 ลิตร
  960 นาที เท่ากับ 14 ชั่วโมง
7. ผลต่าง ของ ห.ร.ม และ ค.ร.น ของ 7,21และ 42คือข้อใด
  84
  35
  42
  21
8. ข้อใดเปรียบเทียบถูก ต้อง
  13.02 > 130.2
  50.66 = 5.66
  71.50 > 71.5
  126.103 < 126.13
9. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีเส้นรอบรูปยาว 38 เซนติเมตร มีฐานยาว 11 เซนติเมตร ด้านประกอบมุมยอด ยาวด้านละกี่เซนติเมตร
  49 เซนติเมตร
  30.5 เซนติเมตร
  27 เซนติเมตร
  13.5 เซนติเมตร
10. ละครเวทีใช้เวลาในการแสดง 2 ชั่วโมง 20 นาที ถ้าเริ่มการแสดงเวลา 18.45 น.ละครเวทีจะจบเวลาเท่าใด
  21.50 น.
  21.05 น.
  20.50 น.
  20.05 น.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713