คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. sticky tape
  วันที่,วันเดือนปี
  สก็อตเทป
  มะนาว
  กริยาช่อง 3 ของ bear
2. receive
  ภายหลัง
  รับ, ยอมรับ
  วันสงกรานต์
  คนที่มีอายุอ่อนกว่า,คนเล็กกว่า
3. River Kwae Bridge
  มีหมอกลง,สลัว
  สะพานแม่น้ำแคว
  ลูกสัตว์
  กุหลาบ
4. dentist
  การเลี้ยวหรือทางเลี้ยวเป็นรูปตัว U
  ทิศตะวันตก
  ริน, เท, กรอก,
  ทันตแพทย์
5. drum
  การจับปลา
   วันหยุดราชการ 
  ลำดับที่ 5
  กลอง,เสียงกลอง
6. cloudy
  ให้ผล,ผลิต,ให้
  ต้นมะเขือเทศ
  มะนาว
  เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,
7. floor
  พื้น
  คนขัดรองเท้า
  เทียน,เทียนไข
  สก็อตเทป
8. public holiday
  พวงมาลัยจากดอกไม้
  สนามเด็กเล่น
   วันหยุดราชการ 
  ค้างคืน
9. plastic bag
  ผ้ายีน,กางเกงยีน
  สะพานทางเท้า,สะพานสำหรับคนเดินเท่านั้น
  จังหวัด
  ถุงพลาสติก, ถุงก๊อบแก๊บ
10. p.m.
  พจนานุกรม
  สหรัฐอเมริกา
  หลังเที่ยง
  จดหมาย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713