คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. math
  ทิศเหนือ
  การเล่นสกี(บนหิมะหรือบนน้ำ)
  คณิตศาสตร์
  เกมซ่อนหาของเด็ก
2. key ring
  ถนน
  กระดาษสี
  องศาเซลเซียส
  พวงกุญแจ
3. hippopotamus
  ฮิปโป
  ดนตรี
  แสดงของช้าง
  หลานชาย
4. sunlight
  แสงอาทิตย์,แสงแดด
  สก็อตเทป
  พาหนะ,ยานพาหนะ
  ให้ผล,ผลิต,ให้
5. wish
  ปรารถนา,ประสงค์,ต้องการ
  อันตราย,ความไม่ปลอดภัย
  ที่สอง,ในลำดับสอง
  เครื่องส่งโทรเลข
6. pulp
  ทำให้เป็นส่วนเนื้อเยื่อ
  พาหนะ,ยานพาหนะ
  สก็อตเทป
  ความหวัง
7. together
  ด้วยกัน,พร้อมกัน,ร่วมกัน
  สิ่งมีชีวิต(พืชและสัตว์)เล็กๆที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ
  ป่า,ป่าทึบ,ดง
  แจกัน, ขวด, กระถาง
8. quiet
  พื้น
  วิหาร,โบสถ์,อาราม
  ความสนุกสนาน
  ความเงียบ, ความสงบ
9. Chakri day
  โดยปกติ�
  ด้วยกัน,พร้อมกัน,ร่วมกัน
  วันจักรี
  พืช, ต้นไม้
10. stem
  วันจักรี
  ม้านั่ง,ศาล,บัลลังก์(ตุลาการ)
  กลอง,เสียงกลอง
  ลำต้น,ก้าน
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์