คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. math
  ทิศเหนือ
  การเล่นสกี(บนหิมะหรือบนน้ำ)
  คณิตศาสตร์
  เกมซ่อนหาของเด็ก
2. sometimes
  บางครั้ง,บางที
  วัตถุ, ส่วนประกอบ,วัสดุ
  มีลมพายุ,มีมรสุม
  กลีบดอก
3. fruit stall
  แผงลอยขายผลไม้
  ความสนุกสนาน
  เมืองโบราณ
  ส่วน,ส่วนหนึ่ง
4. temple
  สัญลักษณ์ถนน
  ผักบุ้ง
  วิหาร,โบสถ์,อาราม
  แรก,ที่หนึ่ง
5. demonstration
  การเล่นสกี(บนหิมะหรือบนน้ำ)
  ทิศเหนือ
  การสาธิต,การทดลองให้เห็น
  ร้านอาหารในค่ายทหารหรือโรงเรียน
6. pumpkin
  พิธีสมรส
  ฟักทอง
  ศิลปะ,ฝีมือ
  ความสุข,ความเบิกบานใจ
7. letter
  ทางข้าม, สะพานลอย, ทางผ่านสายด่วน
  กลีบเลี้ยงของดอก
  จดหมาย
  อากาศตามฤดูกาล
8. cousin
  กริยาช่อง 2 ของ be
  ลูกพี่ลูกน้อง
  ถุงพลาสติก, ถุงก๊อบแก๊บ
  รถ
9. Hide-and-seek
  ชาวมุสลิม
  แสงอาทิตย์,แสงแดด
  หลังเที่ยง
  เกมซ่อนหาของเด็ก
10. taxi driver
  คนขับขี่รถแท็กซี่
  ส่วน,ส่วนหนึ่ง
  พยาบาล
  โทรศัพท์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713