คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 5
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. delicious
  การเล่นตังเต
  อร่อย
  ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร
  ราก, แหล่งที่มา
2. grassland
  จดหมาย
  ทุ่งหญ้า
  เสื้อยืดคอกลมและแขนสั้น
  สีทอง
3. different
  การให้พร
  ที่ 4
  แตกต่างกัน,ไม่เหมือนกัน
  ฤดูฝน
4. turn left
  หนุ่ม,สาว
  เลี้ยวซ้าย
  ประเทศลาว
  เลี้ยวซ้าย
5. also
  ด้วย,อีกด้วย,เช่นเดียวกัน
  เกี่ยวกับศูนย์กลาง, ใจกลาง
  การที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตรวมกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอโรฟิลล์
  ทุ่งหญ้า
6. train
  หน่อไม้, หน่อ, ช่อ,ตาต้นไม้
  ปรารถนา,ประสงค์,ต้องการ
  รถไฟ
  เสนอ, มอบ, กล่าวว่าจะยกให้
7. photo album
  ปลาวาฬ
  สุดท้าย,ล่าสุด
  สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพ,แสตมป์หรืออื่นๆ
  ด้วย,อีกด้วย,เช่นเดียวกัน
8. No parking
  นาฬิกาปลุก
  ห้ามจอดรถ
  ทวีปยุโรป
  ห้ามจอดรถ
9. International school
  โรงเรียนนานาชาติ
  ดิน,พื้นดิน
  ใบตอง
  หัวใจ,ความรู้สึก,ความรัก
10. restroom
  ม้านั่ง,ศาล,บัลลังก์(ตุลาการ)
  ห้องพัก,ห้องน้ำ(โดยเฉพาะในที่สาธารณะ)
  วันจักรี
  ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713