ความรู้ทั่วไป
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. วันกองทัพไทยตรงกับวันใด
  1 เม.ษ.
  18 ม.ค.
  24 ต.ค.
  21 มี.ค.
2. ประธาน อาเซียน คนปัจจุบันเป็นคนสัญชาติใด
  ไทย
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ลาว
3. ใครคือปลัดกระทรวงกลาโหม คนปัจจุบัน
  พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล
  พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท
  พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร
  พล.อ.ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ
4. เขตเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดใด
  เชียงราย
  เชียงใหม่
  ลำปาง
  ลำพูน
5. นายกรัญมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าใดของประเทศ
  28
  27
  29
  26
6. เลขาธิการสหประชาชาติ UN คือใคร
  พัน กี-มุน
  นายบัคคี มูน
  แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์
  วินสตัน เชอร์ชิลล์
7. ประเพณี แห่นางแมวขอฝน เป็นประเพณีของภาคใด
  อีสาน
  เหนือ
  ใต้
  กลาง
8. คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูยใหม่ มีจำนวนเท่าใด
  18 คน
  32 คน
  28 คน
  21 คน
9. เขตเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดใด
  เชียงราย
  เชียงใหม่
  ลำปาง
  ลำพูน
10. สภาปฏิรูปแห่งชาติได้โหวด รับ/ไม่รับ รัฐธรรมนูญ เมื่อ 6 ก.ย.59 ตามข้อใด
  ไม่เห็นชอบ 140 /เห็นชอบ 105
  ไม่เห็นชอบ 125 /เห็นชอบ 115
  ไม่เห็นชอบ 135 /เห็นชอบ 105
  ไม่เห็นชอบ 130 /เห็นชอบ 120
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713