จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z1/2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

2. รากที่สองของ 2i ตรงกับข้อใด
  - 1 + i , 1 - i
  1 + i , - 1 - i
  1 - i , - 1 - i
  1 + i , - 1 + i
3. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

4. รากที่ 2 ของ –1 ตรงกับข้อใด
  i , - i
  1 , -1


5. รากที่สองของ – 9 ตรงกับข้อใด
  3 , - 3
  3i , -3i


6. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

7. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

8. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

9. รากที่ 2 ของ – 3 ตรงกับข้อใด
  3i , -3i
  3 , - 3


10. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713