จำนวนเชิงซ้อน [ รากที่สอง z1/2
Ӫᨧ
- ͺش§ 10 Ẻҡҹ
- ͡йʡŨǨͺ
- úǨͺ кзӡúѹ֡÷Ӵ ӹǹͷ
1. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

2. รากที่สองของ 18i ตรงกับข้อใด
  3+3i ,-3+3i
  3-3i ,-3-3i
  3+3i ,-3-3i
  -3+3i ,3-3i
3. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

4. รากที่สองของ i ตรงกับข้อใด
5. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

6. รากที่สองของ – 18i ตรงกับข้อใด
  3+3i ,-3+3i
  3-3i ,-3-3i
  3+3i ,-3-3i
  -3+3i ,3-3i
7. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

8. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

9. ข้อใดเป็นรากที่สองของ

10. รากที่ 2 ของ –1 ตรงกับข้อใด
  i , - i
  1 , -1


Ǩͺ ʡ Шӹǹú
ҡúкǨͺ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713