ฝึก onet ตรีโกณมิติ ม.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  10
  12
  14
  16
2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  30 องศา
  45 องศา
  60 องศา
  90 องศา
3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  6
  8
  10
  12
5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  2
  3
  4
  5
6. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  10
  20
7. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  90
  100
  120
  150
8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  60
  ุ62
9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  40
  50
  58
  104
10. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  3a
  4a
  5a
  6a
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713