ฝึก onet ตรีโกณมิติ ม.6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  40
  50
  58
  104
3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  2
  3
  4
  5
4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  25. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

6. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  4
  6
7. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  6
  8
  10
  12
8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  80o
  100o
  120o
  140o
9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  3a
  4a
  5a
  6a
10. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  60
  ุ62
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713