ฝึก onet ตรีโกณมิติ ม.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  80o
  100o
  120o
  140o
2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  2
  3
  4
  5
3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  40
  50
  58
  104
4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  30 องศา
  45 องศา
  60 องศา
  90 องศา
5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  26. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  90
  100
  120
  150
7. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  60
  ุ62
8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  10
  12
  14
  16
9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

10. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  4
  6
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713