ฝึก onet ตรีโกณมิติ ม.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

2. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  90
  100
  120
  150
3. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

4. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  6
  8
  10
  12
5. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  3a
  4a
  5a
  6a
6. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  2
  3
  4
  5
7. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  60
  ุ62
8. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ  4
  6
9. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  210. อ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบ

  30 องศา
  45 องศา
  60 องศา
  90 องศา
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์