ONET ภาษาไทย ป.6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. .........ขณะนี้เวลาเท่าไรครับ ควรใช้คำได้เติมในช่องว่างจึงจะเหมาะสม
  ขอร้องครับ
  ขอถามครับ
  ขออภัยครับ
  ขอทราบครับ
2. ข้อใดใช้คำไม่เหมาะสม
  ท่านเจ้าอาวาสอาพาธ
  ท่านพระครูกำลังทำวัตร
  หลวงปู่นอนหลับอยู่ในกุฎิ
  หลวงตากำลังฉันภัตตาหาร
3. ประโยคในข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง
  นักกีฬาชนะใครๆก็พากันชื่นชม
  คนขยันมักจะสอบได้คะแนนดีเสมอ
  เกียจคร้านนำมาซึ่งความหายนะ
  นารี เป็นคนมีน้ำใจ มิฉะนั้นจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆ
4. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
  ในห้องเรียนมีครูนั่งอยู่
  คนที่นั่งอยู่ในห้องเป็นครู
  นักเรียนเห็นครูนั่งอยู่ในห้อง
  ครูและนักเรียนนั่งอยู่ในห้อง
5. ข้อใดใช้สำนวนภาษาไม่ถูกต้อง
  สมศรี ชอบพูดตรงๆแบบขวานผ่าซากอย่างนี้แหล่ะ
  ยังไม่มีใครเขาว่าเธอเลย ทำเป็นปิดทองหลังพระไปได้
  อารีเ็ป็นคนเก่งจึงทำข้อสอบได้เหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก
  ลูกควรรีบทำงานให้เสร็จ อย่าปล่อยไว้เป็นดินพอกหางหมู
6. ข้อใดบกพร่องในการใช้ถ้อยคำ
  จงล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
  ห้ามส่งเสียงดังในเขตโรงพยาบาล
  โปรดใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วเพื่อคุณภาพชีวิต
  กรุณาลดการใช้สารเคมีในการปราบศัตตรูพืช
7. ข้อใดใช้คำไม่เหมาะสม
  เลื้อยปื้นนี้ซื้อมาจากตลาด
  ช้างเชือกนี้เป็นช้างที่นำมาเลี้ยงใหม่
  ช้อนเงินคันนี้สลักลวดลายได้สวยงามมาก
  พระปรางหลังนี้เป็นฝีมือของช่างสมัยอยุธยา
8. คำว่า ขน ในข้อใดทำหน้าที่เป็นกิริยาของประโยค
  ขนสุนัขยาวดูน่ารัก
  น้องมีขนตางอนงาม
  แม่ใช้ไม่ขนไก่ปัดฝุ่น
  พ่อใช้รถขนผักไปขาย
9. ประโยคใดเป็นเหตุเป็นผลกัน
  นันธิดาทั้งสวยและเก่ง
  ถ้ากรกนกไม่กวาดห้องก็ต้องเทขยะ
  ถึงรุ่งทิวาจะทำงานช้า แต่ก็เสร็จทันเวลา
  ธันยพรไม่ดูโทรทัศน์ เพราะไม่มีรายการที่ชอบ
10. คำพูดในข้อใดเหมาะสมที่สุด
  แม่ครับผมขอเงินเป็นค่าสมุดวาดเขียน 10 บาทครับ
  ช่วยเอาเงิน10บาทให้ผมเป็นค่าสมุดวาดเขียนด้วยครับแม่
  คุณครูบอกให้ขอเงินจากแม่10บาทเป็นค่าสมุดวาดเขียนด้วยครับ
  แม่ครับผมขอเงิน10บาทด้วยครับเพื่อจะไปซื้อสมุดวาดเขียนคุณครูบอกครับ
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713