หากต้องการใบรายงานการทำแบบทดสอบ ท่านจะต้องทำข้อสอบชุด 20 ขึ้นไปเท่านั้น
รายละเอียดชุดวิชา
 
วิชา 74775 สอบเข้ามหาลัย วิชาสังคมศึกษา
จำนวนข้อ 40 ข้อ
เกณฑ์การตัดผ่านร้อยละ 70
รายงานการทดสอบในการสุ่มจำนวน 10 ข้อ
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.0000
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 0.6325
ค่ามากที่สุด เท่ากับ 4
ค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 2
สร้างโดยสมาชิกvichakarnspu
*แบบทดสอบอื่นๆของสมาชิกท่านนี้ คลิกที่นี่
คลิกเลือกทำจำนวน    ทำ 5 ข้อ   ทำ 10 ข้อ   ทำ 20 ข้อ   ทำ 30 ข้อ  
หรือทำเพียง
 ข้อ

© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2563