คำเตือน
ในการลบข้อมูลนี้จะลบไฟล์ตารางคะแนนทั้งหมดและ การคำนวณค่าต่างๆ ของการทำแบบทดสอบนี้ทั้งหมด ซึ่งไม่สามารถกู้คืนได้อีก ถ้าต้องการลบให้คลิกตกลง หรือ กลับหน้าสมาชิก เพื่อยกเลิก